HTML

Csak hogy ezt is tudd!

Csak hogy tudd!

Friss topikok

  • Géza Fispán: Ennek a sok baromságnak az alátámasztására nem kéne holmi forrás ? :) Mert így a te agyszüleményed... (2017.02.16. 09:45) NÉVTELEN XVII.
  • Fejedelem Árpád: @Bagossy Lajos: Uram, on az egyik tipikus peldaja a "probalja mosni mocskos kezet" Zsidonak. Akit... (2016.01.06. 20:37) A zsidók története
  • vomit: "Életét két dolog irányítja, felelősség zsidó vallása, illetve zsidó népe iránt." ezek a pszichop... (2013.07.15. 14:29) Kinek fizetjük az államadósságot.
  • skymiller: George Mendel, valójában Georges Mandel, született Louis George Rothschild. Clemenceau belügyminis... (2013.05.12. 13:45) Proletár mint haszonállat.
  • kissspeter53: @Max val Birca: Mindenki az amivé a tudata, és a tulajdonságai teszi. Mint ahogy Gibran mondta: A... (2012.06.15. 15:00) NÉVTELEN

Linkblog

NÉVTELEN X.

2011.07.12. 17:42 kissspeter53

1939. A szovjetek és a németek lengyelországot felosztották, a határ a Bug folyó volt. A szovjet bevonulás hírére a zsidó kommunisták elkezdték írtani a lengyel értelmiséget. A mikor a németek megtámadták a szovjet-lengyel övezetet, akkor pedig a lengyelek tették ugyanazt a zsidókkal.

1939. Standard Oil elnöke Frank Horward Németországba utazik. Majd a cég 20 millo $-t kölcsönöz az I.G. Farben-nek repülő benzin előállítására.

1939. Két legnagyobb tank gyártó cég Németországban az Opel, mely tulajdonosa a Morgan féle General Motors, és a Ford Motor Company.

1939. A német elektronikus ipar néhány fő részvénytársaságon keresztül az International General Electric és az International Telephone and Telegraph amerikai cégek tulajdonai voltak.

1939. Milch a Luftwaffe vezetője és Hitler utóda Heydrich /feltehetően/ zsidók voltak

1939. Joint Distribution Commitee szerint a zsidók létszáma európában 3839608 fő, de a németek nem jártak egy sok /pl. Portugália/ európai országban, lengyelország fele pedig szovjet megszállás alatt volt 1,5 évig ahonnan kimenekítették őket.

1939. Molotov felesége Karpovszkaja, Samuel Karp amerikaio zsidó milliárdos huga.

1939. Zsdanov észtország gyilkosa. Az értelmiséget deportálták, senki nem tért haza.

1939. Emondson Economic Service Bulletin szerint 440 nem zsidó leggazdagabb amerikai család 25 milliárd $ felett rendelkezik, amíg néhány zsidó család 500 milliárd$ felett.

1939. Colonel Steward Menzies aki az OSS egyik alapítója volt az USA-ban, 1951-ig kinevezett vezetője volt az MI6-nak az angol titkosszolgálatnak.

1939. Benes Londonba szökik 1 milliárd cseh koronával. Majd 1945-ben Moszkvába Sztálinhoz és a szovjeteknek ajándékozza a magyar kárpátalját. Később Sztálin megöleti.

1939. Csehszlovákiában 3000 szabadköműves élt, két nagy páholy volt: National Grand Lodge amelynek Benes is tagja volt, és Grand Lodge Lessing zu den drei Ringen amely többségében zsidó volt.

1939. Winston Churchill az angol parlamentben felszólalt a zsidó állam létrehozásáért. Érdekes hogy nem a koncentrációs táborokban lévő zsidók foglalkoztatták.

1940. márc. 4. 794/B jelentés Sztalinnak a táborokban és a börtönökben lévő lengyelekről: hadifogoly táborban: Tábornok, ezredes, alezredes: 295; őrnagy százados: 2080; főhadnagy, hadnagy, zászlós:6049; rendőr, csendő, stb.:5138 hivatalno, pap stb.:144. Ukrajna és belorusszia börtöneiben: volt tiszt: 1207; volt csendőr, rendőr: 5141; volt földbirtokos, gyáros: 465; szökevények: 6127. A jelentés írója a legnagyobb büntetést kéri rájuk: tarkón lövést, minden bírósági tárgyalás nélkül. A dokumentumot aláírta Berija, Sztálin, Vorosilov, + jegyzet hogy Kaganovics és Kalinyin is egyetért. Végre is hajtották.

1940. 22.jún Francia fegyverszünet.

1940. nov. 10. Molotov szovjet külügyminiszter, /felesége, Karpovszkaja zsidó, apósa USA egyik legnagyobb hadiiparosa Samuel Carp/, Berlinbe érkezik és átadja a szovjet követelést, ami Finnország, a Dardanellák és a Távol-kelet.

1940. 25.nov A Patria nevü zsidó kivándorló hajót a Brittek rommá lövik, 2875 áldozat van. A franciaországi német megszállási övezetből indultak Palesztinába. 1941-43 között Román és Bulgár kikötőkből 20 hajó indult ki Palesztínába, abból 6-t a brittek elsüllyesztettek.

1940. aug. Az USA megtud fejteni minden Japán katonai kódot 16 hónappal Pearl Harbor előtt.

1940. es Amerikai háborús propaganda: Radio Corporation of America elnöke: David Scharnoff orosz szidó.

1940. es Morgenthau javaslatára Roosvelt emelte az ezüst árát az ezüst szenátorok megnyerése miatt. 450 millió kínai és 300 millió indiai került nehéz helyzetbe, mert ezüst pénzt használtak. Kína 1/3-dal olcsóbban tudott exportálni, egész tartományok léptek át Mao Ce Tung kommunista táborába. A kommunisták a Nagy Menetelés idején pénzzel fizettek a parasztoknak, hogy honnan vették azt nem publikus. A kínai kommunizmus 64 millió ember életébe került.

1940. es Harry Dexter White /szovjet kém/ USA helyettes pénzügyi államtitkára, később Truman kinevezte az IMF US igazgatójának, szülei orosz zsidók.

1940. jun. Franciaország összeroppan, ő volt a hadüzenő, és fegyverszünet: a megnemtámadott rész mentes a megszállástól, a francia haderő részeinek nem kell letennie a fegyvert, németek az ellségeskedést beszüntetik cserébe semlegességet kértek.

1940. Magyarország a német szövetség miatt hada tüzen az USA-nak de soha nem támadták meg, ellenben ők magyarokat bombáztak, pl nyíregyházát is.l.

1940. Francia belügyminiszter George Mandel /születet Jeroboam Rothschild/ kivégeztet mindenkit aki nem akar ellenállni a németeknek, majd ő volt az első aki megszökött.

1940. Vichy kormányzatot több mint 16 ország elismerte legitimnek, többek között az USA is.

1940. Jugoszlávia megnemtámadási szerződést köt Németországgal, és Olasz- Görög békekísérlet. Cvetkovics jugoszláv kormány békét köt a hortvátokkal majd csatlakozik a három hatalmi egyezményhez.. Erre William Donovan Belgrádba érkezik, fél millió fontot és 5 millió $-t igér a szerb ellenzéknek, és hogy a SU éaz USA segíteni fogja őket. Simovic és a lázadó repülőtisztek őrizetbe veszik a Cvetkovics kormány tagjait, megkoronázzák a 15 éves trónörököst, inzultálják a német követet, majd csapatösszevonásokat hajtanak végre. A pucs után 48-val Eden brit külügyminiszter Athen-ba érkezett és rávette Korytis görög miniszterelelnököt hogy utasítsa vissza az olasz békeajánlatot és majd Anglia segíti őket. Egy hónap múlva a németek elfoglalták mindkét országot, mivel a szovjetek elleni háborúban nem hagyhattak a hátukban ellenséget. A görög miniszterelnök öngyilkos lett amiért meghiusult a béke. Az angolok segítségül néhány ausztrál hadosztályt küldtek amely ott pusztult. Így hogy fellázították a balkánt a Su néhány hónap haladékhoz jutott.

1940. Az Auschwitz-i munkatábor a város mellett épült fel amely fontos vasúti csomópont volt Berlin, Bécs és Varsó felé. Minden nap rengeteg utas utazott el a tábor mellett, minden nap kinti civilek dolgoztak a tábor területén. Birkenauban 12 civil cég építette a krematóriumokat amely épitőinek egyharmada civil alkalmazott volt. A Vöröskereszt a szovjet bevonulásig segélycsomagot osztogatott, és nem láttak gázkamrát. Ennyit a titkosságról. A háború után azt állították hogy a németek minden terhelő dokumentumot elpusztítottak, de még Pressac /zsidó történész / is beismeri hogy több tízezer irat maradt fenn.

1940. Szovjetek 1,5 millió lengyelt és 150000 balti állami lakost deportálnak Szibériába.

1940. USA -Szovjet egyezmény, pedig a közvélemény háborog a szovjet finn háború miatt, ez alatt a helyettes külügyminiszter Roosvelt megbízottja 27 tárgyalást folytat a szovjet nagykövettel Konsztantin Dumansky-val, gazdasági és exporttilalom enyhités céljából. Majd a semleges USA hadianyagot szállít a Szovjetuniónak a kongresszus az alkotmány és a nép akarata ellenére, pedig a Su még szövetségese Németországnak. /Sumner Welles/.

1940. Buck Act keresztülmegy a kongresszuson, mely engedi szövetségi hivataloknak hogy szövetségi területeket hozzanak létre az államok területén, és átfogalmazza az állam fogalmát is.

1940. William Stephenson levéllel érkezik az USA-ba Blinker Hall admirálistól, aki a Brit Haditengerészeti Titkosszolgálat vezetője, amiben javasolja William Donovan-nak hogy állítsanak fel egy amerikai titkosszolgálatot, pedig az USA nincs háborúban.

1940. Vorhis Bill amely hatástalanítaná a FED törvényt, elakad a bizottságban.

1940. Amerikai élelmiszerekbe olaj alapú szinező és kiegészitő adalékanyagokat raknak amelyek később rákkeltőnek bizonyúltak.

1940. Anglia: Anti-War Movement és Anti-Fascist League: Lord Marley, Ivor Montagu, Hannen Swaffer, Gereld Barry, Bernhard Baron, Nathan Birch, Morris Isaac, Harold Laski. /mind zsidók/.

1940. Balti államok, szovjetek 1680 középosztálybelit öltek meg, és 150000 embert deportáltak szibériába, senki nem tért haza.

1941. USA külügyminiszter: Ickes zsidó. Zsidók Roosvelt tanácsadói között: Bernard Baruch /szefard zsidó/, Samuel Roseman /ő írja Roosvelt beszédeit/, Raymond Moley, Felix Frankfurter, Henra Morgenthau, Benjamin N. Cardozo, Gerald Schope, E.A. Filine, Charles W. Taussing, Nathan Margold, Charles E. Wyzanski, Leo Wolman, Rose Scheiderman, Isador Lubin, S.L.A. Rosenblatt, E.A. Goldenweiser, Jerome Frank, Mordechai Ezekiel, Herbert Feis, David E. Lilienthal, Sidney Hillman, L.N. Landau, L.A. Steinhardt, Albert E. Taussing, Maurice Korp, Robert Freshner, Robert Strauss, Donald Richbers, Joseph I. Strauss, Ferdinand Pecora, Samuel Untermayer, James M. Landis, Samuel Dickstein, Herbert H. Lehman, Dave Stern, Henry Horner, Lewis Kirstein, David J. Saposs, A. Cohen, Moissage J. Olgin, Adolf J. Sabbath, DAVE Dibinsky, Jeromo Frank,, W.C. Bullit, L.A. Steinhardt, H. Fein, Walter Lippman. A háborúba lépéskor Roosvelt 72 tanácsadója közzül 52 zsidó. 1.

1941. Sajtó: Arthur Hay Sulzberger, rádió: David Sharnoff, mozi 95% zsidó tulajdon Adolf Zukor. Munkás szervezetek: Sidney Hillman és Dubinsky, Herbert H. Lehman New York állam kormányzója. International War Office 95%-a zsidó. 2.

1941. júl. 25. Minden Japán vagyont zároltak az USA-ban, majd általános kereskedelmi embargót hírdettek ki Japán ellen, vagyis provokálták Japánt.

1941. szept. 24. Tokió kéri Nagao Kita-t honolului konzult hogy küldjön katonai leírást a Pearl Harbor-i hajókról.

1941. nov. 25. USA kereskedelmi hajózást dél felé irányítja, így semmi nem zavarja a Japán hadiflottát.

1941. nov. 29. Lehallgatnak egy üzenetet amiben Tokió közli az amerikai japán nagykövettel a Pearl Harbor-i támadás időpontját.

1941. dec. 7. Japán támadás Pearl Harbor ellen. A támadás után 400000 japánt deportáltak. Érdekessége a dolognak hogy a Grand Joint Army Navy Yarnel admirális vezetésével hadgyakorlatot tartott 1932-ben, miszerint 152 repülővel, félórával a napfelkelte előtt rajtaütött a Kahuku Point-ton, ami teljesen felkészületlenül érte Pearl Harbour védőit. A gyakorlatot vasárnap tartották.

1941. ápr. 11. Roosvelt kijelenti hogy az USA biztonsági zónája a brit vizekig terjed és onnan kitiltja az ellenséges hajókat, angoloknak hadianyagot szállítanak USA semleges zászló alatt. Harry Hopkins vezetésével követség megy Moszkvába és feltétel nélkül felajánlanak minden segítséget Németország ellen pedig az USA nincs hadiállapotban. /Sumner Welles: The Time for Decision/.

1941. jún. 3. Gallup Intézet felmérése az amerikai közvélemény 83 %-a ellenzi a háborúba lépést.

1941. 26.jún A szovjetekhez átállt cseh repülőgépek bombázták Kassát, debreceni gyorsvonatot, és több vonatot Rahó mellett.

1941. apr. Chorin Ferenc, Weis Fülöp Báró Kornfeld Móric /ők uralták a gazdaság egészét/ és a többi zsidó iparbárók könyörögtek Horthy-nak hogy engedjék át a németeket a Jugoszlávok ellen, különben a németek megszállják Magyarországot és a zsidókat deportálják.

1941. feb. A CFR hivatalosan része lett a külügyminisztériumnak, mert megalakították a Division os Special Research. 1942-ben tovább bővült mert megalakult az Advasory Committee on Postwar Foreign Policies. Az elnök Sumner Welles, helyettese Cardell Hull, tag Dr. Leo Pasvolsky. Külső szakértők Hamilton Fish Armstrong, Isaiah Bowman, Benjamin V. CohenNorman H. Davis, James T. Shotwell.

1941. nov. Allan Dulles-t figyelmeztették hogy a Japán flotta Pearl Harbor felé halad.

1941. szept Három héttel a hivatalos hadba lépés előtt Roosvelt utasítja a haditengerészetet, hogy minden német hajót sülyesszen el az Atlanti óceánon.

1941. Nathan Kaufman: "Germany must perish" című könyvében azt írta hogy a légibombázások után megmaradt németeket sterilizálni kell. Walter Winchell: Etessetek arzént a németekkel.

1941. "Lend Leaise" törvény hatálya alatt áruhitelt nyújtanak a szovjeteknek.

1941. Onassis a háború idején olajat fegyvert és kábítószert árul mindkét félnek a háború idején.

1941. Gyilkossági ráta az USA-ban 100:100000

1941. Hoare Belisha és Haigh légügyi marshall mögött Sassoon irányította a légibombázásokat.

1941. A németek megtámadták a SU, a lengyel határtól Sztalingrádik a városok kolhozok vezetői, komiszárok és GPU tisztek többsége zsidó volt. Dagobert David Runes írta "The Hebrew Impact on Western Civilization" című könyvében hogy a II. VH során a szovjet generálisok közzül 313 volt zsidó. Tankgyártásért felelős: J. Zaltman, ágyú : Abraham Wikbosky, hadiszállítás: Mikojan.

01942. okt. 24. Az USA kormánya utasítást ad, hogy mérjék fel a náci banktevékenységet New York-ban. Kereskedelem az Ellenséggel törvény hatálya alatt a kormányzat átveszi az Union Banking Corporation-t amely igazgatója Prescott Bush-volt. 28.-án még két vállalkozást felmérnek melyeket a Bush-Harriman bank érdekeltsége: Holland American Trading Corporation és a Seamless Steel Equipment Corporation. Novemberben még egy náci érdekeltséget a Silezian-American Cortp. A nácik amerikai partnereit hagyják hogy tovább vigyék üzleteiket. Az ügyet sosem hozták nyílvánosságra. Prescott Bushnak a háború folyamán Lengyelországban szénbányái voltak, megyben koncentrációs táborokban levőkkel dolgoztattak.

1942. 20.jan Az állítólagos Wannsee konferencia ahol eldöntötték az "zsidó kérdés végső megoldását". A z egész történetet Yehuda Bauer a Yad Vashem-i Holocaust Feltáró Intézet vezetője ' nevetséges történetnek ' nevezte. A konferencia jegyzőkönyvét a holocaust legfontosabb dokumentumai közzé számítják, pedig a dokumentum fejrész nélküli, nincs rajta az elküldő szolgálati hely, hiányzik a dátum, a címzettek listája, iktató szám, kiállítási hely, aláírás, a levél szövegezőjének aláírása és a pecsét. A tartalomról szólva: nincs benne a konferencia kezdő és befejező időpontja, utalás a meghívott de meg nem jelent személyekre, a felszólalók nevei valamint az ülés vezetőjének az ellenjegyzése. A konferencia állítólagos vezeztője Reinhard Heydrich 1942.01.20-án bizonyíthatóan Prágában volt a protekturátus új kormányának beiktatásán. A jegyzőkönyvből két pélkdány létezik, az elsőt Robert Kempner egy a 30-as években az USA-ba emigrált zsidó "találta meg", sosem számolt be arról hogy hol találta, ráadásul olyan írógéppel írták amelyen nem volt SS rúna, pedig olyan írógépek még a legutolsó postahivatalban is volt. Előkerült egy másik is amely az előbbinek német géppel való átirata, mivel az előző hibáit tartalmazza.. Ez a kettő maradt fent az állítólagos 30-ból.

1942. júl. 2. A 79.-ig Congresszusi bizottsági meghallgatáson a pénzügyminisztériumi jelentése szerint a Vereinigte Sthalwerke gyártja a náci össztermelésben: nyersvas 50.8%, vezeték 45.5%, universal plate 41.4%, galvanised sheet 38.5%, Heavy plate 36%, robbanó anyag 35%, huzal 22.1%.

1942. aug. 28. Az US kormányzat a Trading with the Enemy Act hatálya alatt, Leo T. Crowley vezetésével vizsgálatot kezdett a Hapag-Lloyd érdekeltségeinek a felmérésére. 1942.10.20-án jelentés készült az Union Banking Corp. Részvényeiseiről.: E.Rowland Harriman /Brown Brothers Harriman-tól/, ,Cornelis Lievense /náci bank alkalmazott/, Harold D. Pennington /Brown Brother Harriman/, Ray Morris /Brown Brother Harriman/, Prescott Bush /Brown Brother Harriman/, H.J. Kouwenhoven / közvetítő volt a Thyssen féle German Steel Trust és a UBC között/, Johann G. Groeninger /ipari vezető a náci németországban/,

1942. okt. 28. Az US kormányzat felmért két náci front társaságot: Seamless Steel Equipment Corp. És a Holland-American Trading Corp, mindkettő a UBC érdekeltsége.

1942. 05.dec A zsidó David Bergelson azt írta hogy " Hála a kitelepítéseknek, az Ukrajnában, Lettországban és Litvániában a zsidók többsége /80%/ megmenekült.

1942. dec. SS Reaichsführer Himmler elrendeli ahogy a koncentrációs táborokban a halálozási rátát " feltétlenül le kell csökkenteni". A dokumentum részletes higiéniai intézkedést tartalmaz.

1942. A Zsidó Világkongresszus felállított egy nyomozó osztákly a Location Service-t, amely 1947-ig 85000 zsidót kutattak fel és 50000 túlélőt egyesítettek a családaikkal.

1942. jul-nov-ig 10 millió embert 1523 vállalatot telepítettek át az Uralon túlra.

1942. Bill Donovan megalakítja az OSS-t /CIA elődje/ az EO9128 elnöki rendelet felhatalmazásával.

1942. Viscount Chandos Churchill kormányában a a háborús kabinet vezetőjen ugyanakkor ő az igazgatója a Rothschild Alliance Assurance-k és a Chemical Industriy-nek, rokona Roosveltnek.

1942. Románia: Károly király szeretője Wolf Magda. 1945 után: Groza György ugyan a miniszterelnök de Pauker Rabinovics Anna a vezető, kommunista párt főtitkára: Kisinevszky, belügyminiszter: Theohary Georgescu /Lebovics/; külkereskedelem: Moricz Bercovici; propaganda: Max Solomon /zsidók/. 1951-ben ENSZ becslés Románban kényszermunkán 250000 ember abból 30000 értelmiségi, legtöbbje magyar.

1942. Dragan Mihajlovics angolbarát volt hadügyminiszter vezetésével szerb ellenállás bontakozik ki a németek ellen. 1 évvel később feltünnek Josip Bronz Tito kommunistái is akiket a szövetségesek támogatnak. 1943-ban Tito kommunista kormányt alakít és a szövetségesek elismerik 'szövetséges főparancsnok'-nak. Dragan Mihajlovics-t a háború után kivégzik hazaárulásért.

1943. 30.ápr Dr. Edmund Veesenmayer benyújtotta jelentését a Magyarországi állapotokról /három hétig vizsgálódott/ a német Külügyi Hivatalnak. Veesenmayer-t azért küldték Budapestre hogy derítse ki a doni katasztrófa okait. Veesenmayer azt állapította meg hogy a Magyarországon élő 1,1 millió zsidó az első számú ellenség, és egy SS hadosztály küldését javasolta Budapestre rendet rakni.

1943. nov. 28. 1943.12.01 Teheráni csúcstalálkozó.

1943. 03.dec Word Jewish Congress ülésén Dr. Chaim Weizmann az elnök kijelenti:" Nem tagadjuk és nem félünk bevallani azt hogy ez a mi háborunk…mi nemcsak a a pénzügyi támogatásunkat adjuk amire az egész kiterjedt háború épült, és nemcsak arról gondoskodunk teljes propaganda hatalmunkkal amely a az erkölcsi energia hogy mozgásban tartjuk a háborút. A győzelem garanciája túlnyomóan azon alapul hogy gyengítjük az ellenség erőit, megsemmísitjük őket saját országaikban, az ellenálláson belül. És mi vagyunk a trójai falovak az ellenségeink erődjeiben. ".

1943. A német hadsereg Smolensk mellett a Katyn-i erdőben a helyiek bejelentése alapján tömegsírt talált, a terület az NKVD fenhatősága alá tartozott. Egy hónap alatt több mint 4000 tetemet ástak ki /köztük 300 orvost, 1000 ügyvéd, ált. az értelmiség „a gojok legjobbjait öldd meg /, mindegyik áldozatnak hátra volt kötve a keze és tarkón volt lőve. A németek nemzetközi vizsgáló bizottságot vittek a helyszinre, jelenvolt a Vöröskereszt is, illetve amerikai hadifoglyok. A németek azt kérték a résztvevőktől hogy írjanak jelentést a látottakról saját kormányaiknak az amerikai kormánynak írt jelentés eltünt. Az áldozatok a lengyel értelmiség, és üzleti és kulturális élet elitje volt. A szovjetek 1939-ben 15000 lengyelt vittek el és őket három táborban helyezték el :Starobelsk, Kozelsk, Ostashkov. A Katyn-i erdőben a Starobelsk-be deportáltak tetemeit találták meg. 1940 apr.-ban a táborokat mindhárom helyen kiürítették, Kozelsk és Ostashkov lakóinak tetemeit még nem találták meg és őket sem látták többé élve. /Talmud: „A gojok legjobbjait öldd meg”/ Kalinyinban naponta 300 embert lőtt tarkón az NKVD a börtönnek külön erre a célra nemezzel kibélelt cellájában. A németek elől kiürített városok börtöneiben mindenhol agyonlőtték a fogvatartottakat.

1943. A háború után néhány NKVD hóhér Izraelben elmeséte hogy történtek a kivégzések: leszállították őket a kocsiról, hátra kötötték a kezüket, a gödörhöz vitték őket, két őr oldalról lefogta, a harmadik hátulról tarkón lőtte majd a gödörbe dobták, aki védekezett azt bayonettel leszúrták úgy lőtték le. Miután végeztek a sírokat betemették majd fákat ültettek rá. Az áldozatok ruháiban talált iratok legkésőbbi dátuma 1940 április közepe. Mikor kiderült a New York Times az egészet a németekre kente. 1945-ben Rudenko szovjet fővádló a németekre, azok tagadták ezért Rudenko fegyverrel fenyegette őket a tárgyaló teremben.

1943. maj. Egy német egység állomásozott Vinnitsa-ban, amely egy 100000-res Ukrajnai agrárkörzet központja volt. Helyi lakosok azt mondták a németeknek, hogy 1938-ban az NKVD kivégzetteknek holttesteit temették el az egyik parkban. A németek 1 hónap alatt 9439 holttestet ástak ki, a férfiak hátra kötött kézzel felöltözve tarkón lőve, néhány fiatal nő holtteste meztelenül került elő. Minden áldozatot tarkón lőttek. Nemzetközi vizsgáló bizottság 95 sírt tárt fel, 3000 fel nem tárt sír hagytak még a területen, részletesen 1670 tetemet vizsgáltak meg és 679 nek megállapították a személyazonosságát. A rokonok azt mondták hogy az áldozatokat az NKVD tartóztatta le 1938-ban mint a nép ellenségét, a hozzátartozóknak azt mondták hogy 10 évre szibériába száműzték őket. A környékről kb 30000 embert tartóztattak le, Vinnitsa-ban 37 és 38-ban állandóan 18000 ember volt börtönben. A kivégzés részleteit két Izraeli állampolgár volt NKVD-s mesélte el újságíróknak a háború után. Az embereket egy autómosóba vitték, ott tarkón lőtték őket, a falak elnyelték a lövés hangját, a vért pedig lemosták a lefolyón. A tetemeket teherautóra rakták, majd este elásták.

1943. Franciaországban 47000 betegednek meg diftélriában miután a német hatóságok bevezetik az oltást, Norvégiában, ahol meghíusították az oltást ott csak 50-en.

1943. Végén és 44 elején a német koncentrációs táborok személyzetét kivitték a frontra, a hiányzó létszámot zsidókkal töltötték fel/ JUPO/ adminisztráció, megindult az üzérkezés az ellátmánnyal.

1943. Megsemmísitették a rádióállomás naplóját amibe a Pearl Harbor-i támadás idelyén beírták az elfogott jelentéseket.

1943. Dr. Albert Hoffman kémikus a Sandoz-nál, /Svájc/ amely az S.G Warburg tulajdona kifejleszti az LSD-t.

1943. Megjelenik az Autentizus mint gyermekbetegség. /Hála az oltásoknak/

1943. Az amerikai Office of Strategic Service /OSS/ Allen Dulles Bern-be küldi hogy dolgozzon együtt Otto von Bolschowing-gal hogy a Operation Paperclip akció alatt szervezzék meg a nácik USA-ba való menekítését. ésMegegyeztek hogy a háborút addig folytatják míg sikerül a náci pénzeket biztonságba juttatni Dél-Amerikába.

1944. máj. Chorin Ferenc zsidó iparmágnás találkozik Kurt Bechert SS tiszttel, aki Himmler magyarországi megbízottja, azért hogy vagyonát átadja az SS-nek vagyis a Weiss Manfréd gyárakban /legnagyobb magyar hadiipari komplexum, a háború előtt Angliába, Kínába, Mexikóba, Spanyolországba, Törökországba is szállítottak hadianyagot/ lévő tuladonrészt /51%/ melyet a Chorin, Weiss, Mauthner és Kornfeld családok bírtokoltak. A szerződést megkötötték a zsidó családok elhagyhatták za országot és részvényeik után az SS évi 1 millió pengő évjáradékot fizetett nekik. A szerződést 1944 majus 17.-én írták alá. A aláírók: Mauthner Alfrédné /szül: báró Weiss Elza/, Mauthner Ferenc, báró Weiss Jenő, báró Weiss Jenőné /szül:Geitler Anna, báró Weiss Alfonz, báró Weiss Márta, báró Kornfeld Móric, báró Kornfeld Mária, báróKornfeld Móricné / szül: báró Weiss Mariann, báró Kornfeld Hanna, báró Kornfeld Tamás, báró Kornfeld György, báró Kornfeld Györgyné, dr. Chorin Ferenc, Chorin Ferencné /szül. báró Weiss Daisy/, Chorin Erzsébet, Chorin Daisy, baró Weiss Edit.

1944. máj. A magyar kormyány portugál bulvárlapokból tudta meg hogy 39 magyar zsidó érkezett a liszaboni repülőtérre SS gépeken. Ugyanekkor Freudinger Fülöpék is 72 társukkal luxus vonattal előbb Törökországba, majd Izraelbe utaztak, mialatt a szegény zsidók marhavagonban Auschwitzba. 1944 jul. 5-én Imrédy Béla tárca nélküli gazdasági csúcsminiszter tiltakozott hogy az SS a magyar kormány háta mögött a magyar nép kárára ilyen üzletet kössön, és ezért megbeszélést akart folytatni Himmlerrel, mivel a találkozó nem jött össze ezért lemondott. 45 után a kommunisták a gyárat a zsidó Rákosi /Róth/ Mátyásra nevezték át, majd a zsidó Kemény György államtitkár /később Szabad Európa rádiónál van/ mint német tulajdont odaadta a szovjeteknek.Kurt Bechert 1962-ben Nyugat- Németország legnagyobb fakereskedője lett évi 300 millió DM forgalommal.

1944. 28.jan Az "Egyedül Vagyunk" újságban részletet közölDr. Vácz Elemér Szabolcs vármegye főlevéltárnoka "Adatok a szabolcsi zsidóbírtok történetéhez" című munkájából. 1848-ban a Szabolcs vármegye területén 206 zsidó bérlő volt. 1893-ban a földbérlők 77 %-a zsidó és 200000 kat.hold főldet bírtokolnak, 1903-ban a földbérlők 81%-a zsidó és 318000 kat.hold földet bírtokolnak. A Megyei levéltárban megtalálható volt a Hitel nevű bejegyzéskönyv, amely tartalmazta azokat a hitelügyleteket amelyeketa megye nemesi családjai kötöttek. A kötetben 235 magyar bírtokos szerepel és 476 zsidó hitelező. Pl. a Kállay család 25 év alatt 1,5 millió forintot vett fel 98 esetben különböző zsidóktól, 1823-ban 28 zsidó kölcsönt jegyeztek be, úgyszintén 1848-ban is. Volt olyan hogy egy nap 23 kölcsöntételt jegyeztek be 14 különböző zsidó hitelező nevén. /Éljen az uzsora/

1944. 19.márc Románia kiugrása a háborúból.

1944. márc. 19. Magyarországot megszállják a Németek.

1944. 20.márc A megszállást követő napon 270 millió pengőt vesznek ki az emberek a bankokból, majd a következő napokon még 100 milliót, így próbálták megrendíteni a pénzrendszert.

1944. aug Rabinovics Pauker Anna /zsidó/ visszatért Romániába.

1944. jul. Bretton Woods 44 ország köztük a Szovjetunióval Egyesült Nemzetek Monetáris és Pénzügyi Konferenciája. Létrehozzák a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot. A két szervezet tőkéjét a tagországok adták össze, de a vagyont a bankárok használták így nem kellett a sajátjukat kockáztatni. Fejlődő országoknak adtak kölcsön, a feltétleket ők szabták, mikor azok nem tudtak fizetni lefoglalták az értékeiket ,energia szektor, föld, bányák. Míg a legszegényebb országoknak /G24/ 1996-ra 300 milliárd $ adósságuk van míg az IMF 40 milliárd $-os aranykészlete amit a fejlett országok polgáraitól szedett be.

1944. oct. A németek visszafoglalták Memmersdorf-t, kelet-porosz német falut a szovjetektől, két nap múlva, amikor bevonultak kivégzet nőket, gyerekeket, öregeket találtak. Nők keresztre feszítve az ólak ajtajaira. Csecsemők bunkósbottal agyonverve. A szovjetek szintén agyonlőttek ötven francia hadifogjot is. Dr. H. Amberger ejtőernyős parancsnok vallotta: Angerapp hidja utáni uton menekülők holttesteit találták meg akiken harckocsi ment keresztül, majd később találtak 72 nő, 1 gyerek és egy 72 éves öregember holttestét. A nők néhány kivételével akik tarkón voltak lőve mindegyik megvolt kinozva és megerőszakolva majd agyonverve. A németek nemzetközi újságírókat hívtak a helyszínre, spanyol, svájci, francia, svéd. Az oroszok a napóleoni háborúk idején, voltak nyugaton, 1849-ben megszállták Magyarországot is de ilyet nem tettek, mert orosz vezetés alatt voltak, ekkor pedig zsidó.

1944. szept. A németek békét kértek de a zsidók akasztani akartak amit a Casablankai döntésükkel ki is nyílvánítottak.

1944.nov.2 Két nappal Nyíregyháza elfoglalása után szovjetek 3200 embert tereltek össze majd hajtottak el kényszermunkára. 1945 elejére már 1200 kerültek moldáviai tömegsírba.

1944. De Gaulle 'épuration'-ja 115000 franciát öltek meg itélet nélkül, mert együttműködtek a németekkel, kivégzők vezetője Thomas lengyel zsidó. Petain-t életfogytiglani várbörtönre itélik mert békét kötött és megakadályozta a további mészárlást. Pierre Laval miniszterelnököt miután a kivégzőosztag csak megsebesítette , zsidó módon, tarkón lőtték. Bardache francia egyetemi tanár szerint a kommunisták több franciát öltek meg, mint a megszálló németek.

1944. A magyar kommunista párt csak 242 tagból állt. A zsidó munkaszolgálatosok mindig a frontvonal mögött dolgoztak, nem voltak harci helyzetben, a háboró után szinte mindegyikből rendőrnyomozó lett, letöbble az NKWD-nél kapott kiképzést. .

1944. Budapest Rendőrség Politikai Osztály vezetője: Sombor /Schweinitzer/ József, jobboldalo pártok lejáratása. Később ő lett Himler egyik segítőtársa, egyik volt kollegáját akasztófára juttatta, feleségét pedig megerőszakolta, többi fizetett fejvadász: Hivessy Mátyás, /Grandville/ Grósz, Knight /Herczog/, Izrael Márton, Bochkor Márton, Friedmann László, Gellért Andor. Minden értéket elvittek és azzal fenyegetőztek hogy 1000 zsidó megöléséért kiadják a szovjeteknek.

1944. A németek a magyar megkerülésével 20000 zsidót deportáltak.

1944. Eichman /kitünően beszélt héberül, jiddisül, héber iratokat gyűjtött, kiskorában "kis szemitának csúfolták"/ 1 millió zsidót elengedett volna 10 ezer teherautóért cserébe.

1944. A Reichsbankból az aranyat a BIS-be szállították BIS igazgatója Thomas H. Mckittrich CFR tag a BIS brit felügyelő bizottságának tagja.

1944. Görögországot kiürítették a németek, ezután komminista gerillák vonultak be Athénba. Decemberben a bolsevikok a kormányhivatalokat és a rendőrörsöket támadták, erre Churchill utasította Scoble tábornoknak hogy 3000 emberével lövesse a kommunistákat, majd 3 görög hadosztálynak 40 napig tartott kiűzni a kommunistákat, akik visszavonuláskor 20000 nőt , férfit és gyereket öltek meg. Az USA külügyminiszter tiltakozott az akció ellen, nemkülönben a zsidó sajtó is /Times, Machester Guardian/.

1944. Amerikaiak által készített légifelvételeken még nem látszanak a Zyklon B granulátum bedobálására szolgáló nyílások.

1944. Ujjászervezik az American Cancer Society-t/Amerikai Rák Társaság/ ,Albert Lasker vezetésével aki vezető reklám iparmágnás, Elmer Bobst két gyógyszergyártó cég igazgatója. Mary Lasker évtizedekik befolyást gyakorolt a szervezetre.

1944. szept. 24. Gyantán az oláh gárdisták 38 falusi lakost mészároltak le. Az oláhok még olyan oláh-t is megöltek akinek magyar felesége volt és két gyereke, meg egy oláh papot. A támadást a szomszéd falu pópájának veje vezette, aki 7 évet kapott a tettéért.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://csakhogyeztistudd.blog.hu/api/trackback/id/tr703061148

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.