HTML

Csak hogy ezt is tudd!

Csak hogy tudd!

Friss topikok

  • Géza Fispán: Ennek a sok baromságnak az alátámasztására nem kéne holmi forrás ? :) Mert így a te agyszüleményed... (2017.02.16. 09:45) NÉVTELEN XVII.
  • Fejedelem Árpád: @Bagossy Lajos: Uram, on az egyik tipikus peldaja a "probalja mosni mocskos kezet" Zsidonak. Akit... (2016.01.06. 20:37) A zsidók története
  • vomit: "Életét két dolog irányítja, felelősség zsidó vallása, illetve zsidó népe iránt." ezek a pszichop... (2013.07.15. 14:29) Kinek fizetjük az államadósságot.
  • skymiller: George Mendel, valójában Georges Mandel, született Louis George Rothschild. Clemenceau belügyminis... (2013.05.12. 13:45) Proletár mint haszonállat.
  • kissspeter53: @Max val Birca: Mindenki az amivé a tudata, és a tulajdonságai teszi. Mint ahogy Gibran mondta: A... (2012.06.15. 15:00) NÉVTELEN

Linkblog

NÉVTELEN IX.

2011.07.12. 17:38 kissspeter53

1933. Roosevelt kormánya elismeri a Szovjetuniót és Sztálin rendszerét.

1933. Roosevelt I. Banking Act-ja /első bank törvénye/ a dollár aranyfedezetének megszüntetése, most már lehet fedezett nélküli papírpénz nyomtatni, fedezet a jövőbeli adóbevétel.

1933. Kurt Lewin a Londoni Tavistock Intézet vezetője USA-ba érkezik és felállítja a Havard Psychology Clinic-t, amely az amerikaiakat a németek ellen hangolja.

1933. Roosvelt átfogalmazza a "szükség állapot"-t beleértve minden nemzeti válságot, majd ki is hírdeti a Nemzeti Vészhelyzetet, amely mind a mai napig tart, mivel minden elnök meghosszabbítja.

1933. Roosvelt kiadja a 2039 és a 2040 számú Elnöki Rendeleteteket. Melyek szerint minden nem FED pénzt törvénytelennek tekint és csak uzsora dollárt lehet használni, mindenki jelzálogot vesz fel a tulajdonára.

1933. US gyilkossági ráta 200:100000

1933. Standard Oil 2 millió $-t küld Németországba a vegyipart segíteni.

1933.12.15 A svájci zsidó napilapban a „ Judische Pressenzentrale” -ben cikk jelenik meg miszerint a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei hamísítvány, és azt az orosz titkosrendőrség készítette 1905-ben. De a Jegyzőkönyveket 1896-ban találták meg Cherevin tábornok hagyatékában 1896-ban, vagyis az iromány már hamarabb létezett mint 1905. A hagyatékba így került. Az iratot a „Miz. Raim” szabadköműves páholyban őrízték, de egy tag a zsidó Joseph Schorst alias Shapiró áruló lett és eladta azt 2500 frankért Miss Justina Glinka-nak egy orosz tábnornok lányának, aki az orosz titkosszolgálatnak dolgozott. Miss Glinka küldött egy példányt Szentpétervárra Orgensky tábornoknak, azzal a kéréssel hogy továbbítsa azt Cherevin tábornoknak, aki el volt adóüsodva a zsidó bankároknak, ezért elsűllyesztette azt a levéltárában, és csak halála után 1896-ban kerűlt elő. A zsidó Shapiro természetesen mentette életét, és Egyiptomba menekűlt, de megölték.

A Jegyzőkönyv tartalma:

1; Elcsábítani és demorizálni a fiatalságot hamis doktrínákkal.

2; Tönkretenni a családi életet.

3; Uralkodni az embereken az alacsony ösztöneik és vétkeik által.

4; Lelázni és vulgariazálni a művészetet, és bevezettni a szennyet az irodalomba.

5; Lerombolni a a vallások megbecsülését, aláásni a papság hírnevétbotrányos történetekkel, és a Magasabb Kritika módszerévelmegosztani alapvető hitet, és folytonossá tenni bíráló párbeszédet az egyházakban.

6, Divatba hozni a luxust, őrült divatokat és pazarló elképzeléseket.

7, Az emberek figyelmét, nyílvános szórakozások, sportok, játékok, érmes viadalok felé kell terelni, így nem marad idejükm gondolkodni.

8; Megzavarni és megtéveszteni az emberek gondolkodását hamis teóriákkal, megtörni az emberek idegrendszerét és egézségét folyamatosan bemutatot új mérgekkel/ Alkohol, nikotin,drogok, gyógyszerek, ételekkel/

9, Felszítaní az osztálygyűlöletet, és osztályháborút előidézni az emberek között.

10, Birtokától megfosztani a régi arisztokráciát, amely még fenntart magasabb tradiciókat, túlzó adózással.

11, Megmérgezni a kapcsolatot alkalmazottak és munkaadóik között, sztrájkokkal, és megsemmísíteni a lehetőségét a termelő együttműködésüknek.

12, Demoralizálni a magasabb osztályokat, ártalmas nyílvánosággal és az emberek gíűlöletét felkelteni irányuk.

13, Az ipart arra használni hogy tönkretegye a mezőgazdaságot, majd az ipart tönkre kell tenni vad spekulációkkal.

14, Terjeszteni mindenféle lehetséges utópiát az emberek között, így a gondolatok utvesztőjébe fognak menni.

15; Felemelni a munkások fizetését, de ez nem hozz nekik előnyt, mivel megemelik a létszükséglethez szükséges élelmiszerek árát, csak a butításhoz szükséges dolgok maradnak olcsók. /pl.: tv stb/

16; Diplomáciai súrlódást okozni az államok között, amely növekvő nemzetközi gyanúsítgatásokat fog okozni és megnő a fegyverkezésekre kiadott összeg.

17; Minden államban be kell vezetni az általános választójogot, és a nemzetek sorsa tudatlan emberektől fog függni.

18; Megbuktatni minden monarchiát és köztársaságokkal helyettesíteni, és hosszútávon a fontosabb hivatalokat megtölteni olyan személyekkel akik törvénysértéseket követtek el, és akik rettegni fognak attól hogy leleplezik őket, és így megmaradnak engedelmes szolgáinknak.

19; Fokozatosan ki kell egészíteni minden alkotmányt, addíg míg alkalmassá nem válig zsarnoki uralom bevezetésére.

20; Hatalmas, kiterjedt monopóliumokat kell alapítani, amelybe a gojok beleölik a pénzüket, és elvesztik mindenüket egy nagy pénzügyi krízis idején.

21; Lerombolni minden pézügyi stabilitást, növelni a gazdasági depressziót, és kikell terjeszteni egy általános pézügyi csődöt, meg kell állítani az ipar kerekét, értéktelenné kell tenni a papírpénzt, részvényeket, fel kell halmozni az aranyt néhány ember kezében, így ki kell vonni a tőkét a körforgásból, egy adott órában bezárni a pénzváltókat, visszavonni a hiteleket, így általános pánikot okozni.

22; Előkészíteni egy nemzetek közötti halálos közdelmet, szenvedésen keresztől lekoptatni az emberekről az emberséget, az éhségtől való rettegés és hiány rabszolgákat fog teremteni.

1933. 1929-33-ig az USA ban működő 26401 bankból 11630 csődöt jelent és bezár.

1933. Mao Ce Tung Kínába érkezik az USA-ból, hogy megdöntse a császárságot. A Kínai Kommunista Pártot Otto Braun alapította és szervezte meg.

1934. márc. 7. Carnegie Institute összeállítja Roosvelt családfáját, ősei szefárd zsidók akik 1682 körül vándoroltak ki Amerikába.

1934. szept. US senátusi meghallgatás a Nye Committee ügyben: Ahol elhangzott hogy Samuel Pryor vezető elnöke a Remington Arms-nak és alapító igazgatója a UBC-nek és az American Ship & Commerce Corp., csatlakozott a kartell egyezményhez az I.G. Farben-nel. Azért mondták később hogy a német csapatok majdnem egészében amerikai fegyverekkel voltak felfegyverezve.

1934. Montague Norman májusban Berlinbe látogat és Hitler hitelt kap a Bak of England-tól. H.Schacht a újból a Reischsbank elnöke és pénzügyminiszter 1939-ig. Így Németországnak uzsorakamatmentes pénze van, termelő gazdaság alakul ki, és hat év alatt úgy fejfelődik, hogy hat év kellet az egész világnak hogy legyőzzék. Az USA a Dorst Plan II. akció keretében gazdasági segélyt ad Németországnak.

1934. Németország 300 ezer tonna kőolajat állít elő, 1944-ben háborús körülmények között 6,5 millió tonnát köszönhetően a Standard Oil szabadalmának.

1934. A zsidó dr. Asoloff Hitlerrel tárgyalt arról hogy 250000 németországi zsidót telepítsenek le a Jordán völgyében. Dr. Asoloff-t a jaffai strandon ismeretlenek lelőtték.

1934. McFadden Impeachment hogy visszavonják a FED törvényt elakad a bizottságban.

1934. Roosvelt megtíltja a magán aranybirtoklást.

1934. Most adták ki előszőr angol nyelven a Talmudot. /Soncino Edition/

1935. máj. Szovjet-francia és szovjet-csehszlovák barátsági szerződés.

1935. máj. Szovjet-francia és szovjet-csehszlovák barátsági szerződés.

Toller, Egon-Ervin Kisch, Bertold Brecht, Max Brod, Lion Feuchtwanger, Erich Weinert, Johannes E. Becher, Willi Bredet, Anna Seghers, Remarque, Bruno Frank, Ernst Glaser, Hans Habe, Robert Naumann, Alfred Döblin, Kurt Klaber, Albert Ehrenstein, Ferdinand Brücher, Anette Kolb, Arthur Holits, Lupol, Alexej Tolstoj Ivanov, Kirchow, Mykytenko, Tabside, Tichinov, Lahuti, Aldous Huxley, John Strachey, William Ellis, Carol Capek. Mind zsidó.

1935. Yeats Brown írta a "European Jungle" című könyvében, szovjet kommunista párt 59 vezetőségi tagjából 56 zsidó, maradék háromnak a felesége az. /Sztalin, Labor, Ossinsky/.

1935. Goldborough törvény HR9216 amely hatálytalanítja a FED törvényt elakad a bizottságban. Ettől az évtől nyomtatják a piramist a dollára Roosevelt utasítására.

1935. Egas Moriz végrehajtja az első lobotómia műtétet /kivágnak az agyból egy darabot/ Portugáliában. 1939-ben egyik páciense lelövi így lebénul, 1955-ben egy másik páciense agyonveri.

1935. Lobotómiát bemutatják az USA-ban. 30 év alatt több mint 100000 emberen hajtottak végre műtétet. Az University of Mississipi Medical Center-ben Dr. Orlando J. Andy 6 éves gyereken is hajtott végre műtétet. A nemzsidók azok állatok, úgy hogy lehet rajtuk kisérletezni.

1935. Rockefeller Trust 90 millió $ fordít 1959-ig a molekuláris biológiai és kutatásokra ami a genetika alapja .

1935. L.L. Vasilev fiziologus kiad egy monográfiát "Critical evaluation of the hypnogogic method" címmel amelyben részletezi Dr. I.F. Tomashevsky kisérleteit amely célja az emberi agy rádió hullámokkal távolró való irányítása.

1935. Chilei salétrom 35 %-a, réz 90%-a a Guggenheim Trust és a Morgan tulajdona. Perui rézbányák tulajdonosai Seligman és Goldschmidt családok. Kanada nikkelipara Lord Melchedt tulajdona. 30 milliárd $ kanadai vagyonból 3 milliárd $-t amerikai zsidóké. Kínai vasutépítés: National City Bank, International Banking Corporation.

1935. Brazil bolsevik felkelés, vezetők: Harry Berger, Baruch Zell, Zatis Janovisai, Rubens Goldberg, Moyses Kava, Waldemar Rotenberg, Abraham Rosenberg, Nicolan Martinoff, Jaure Gandelsman, Moisi Lipes, Carlos Garfunker, Waldemar Gutinik, Henrique Jvilaski, José Weiss, Armando Gusiman, Joseph Friedmann. Mind zsidó. Majd brazil elnök Cafe Filo a következő elnöknek pedig a felesége volt zsidó. A Banko de Brazil elnöke Jaffel is zsidó.

1935. Spanyolországi választásokon a baloldal nyer és beindul a terror, erre Franco és Mola tábornok fellázadnak. A kommunisták templomokat, kolostorokat égetnek fel, papokat feszítenek keresztre és tömeges kivégzéseket hajtanak végre az arénákban. Az amerikai törvényhozás megtíltja Roosveltnek hogy hadianyagot szállítson a spanyol kommunistáknak.

1935.08.09.Huey P. Long, /Roosevelt legesélyesebb ellenfele az elnökválasztáson/ Luisianai szenátor beszéde a Szenátusban, miszerint az USA-t háttérből zsidók irányítják. A szenátorok kinevették. Long-t egy hónap múlva a zsidó Karl Weiss asgyonlótte.

1936. 06.jún Léon Blum kormánya Franciaországban.

1936. 18.aug A spanyol polgárháború kirobbanása.

1936. aug.8-15 Word Jewish Conference megalakult Dr. Noham Goldman vezetésével Genovában. 32 országból 180 delegát érkezett, kivéve Németországból és a Szovjetunióból. A hábor kitörése után a központ előbb Párizsba, majd New Yorkba költözött.

1936. A Francia Nemzeti Bankot /Banque de France/ 12 két kormányzó vezeti, fele nagy vállalatok vezetői, fele a nagybankoktól jön úgymint a Rothschild, Hottinguer, Mirabaud, Lazard. A tizenkét kormányzó mellesleg kilencvenöt nagy részvénytársaságot vezet. Ha érdekük kivánta kölcsönt adott a kormánynak hanem akkor nem, pénzelte a bankok és iparvállalatok beruházásait, de ha nem akarta akkor nem folyósított hitelt, leszámitolta a kincstárjagyeket, vagyis az állam kölcsönt, de ha nem volt érdekében ezt is megtagadhatta, közben a tőzsdén spekulációt folytatott részvényekkel és devizával.

1936. Herman Göring Négy Éves Terv-e elkezdődik. Göring apja manterdorfi zsidó kereskedő.

1936. I.G. Farben cyklon-b gázt termel fertőtlenítésre a concentrációs táborokba.

1936. Berlini Olimpia: Hitler tribünjét John J. McCloy-jal osztotta meg, aki az I.G. Farben ügyvédje volt. McCloy később a Rockefeller Chase Manhattan Bank elnöke lett, úgyszintén a CFR -é is. Majd tagja lett a Warren Bizottságnak amely a Kennedy merényletet vizsgálta ki. McCloy elintézte hogy Walter Dornberger háborús bűnöst elengedjék mert nélküle von Braun nem volt hajlandó dolgozni az amerikai rakéta programon.

1936. Samuel Untermeyer megalakítja a "Word Anti-Nazi Council to Fight for Human Rights" szervezetet amely egyik lelkes aktivistája Winston Churchill / anyja VII. Edward szeretője volt/ volt. Untermeyer unokaöccsét Roosvelt 1938-ban kinevezte Moszkvába nagykövetnek.

1936. A szovjet tagköztársaságok vezetői: 4 orosz, 2 örmény, 1 grúz, 1 burját és 41 zsidó.

1936. 600 radikális kommunista lap jelenik meg az USA-ban.

1936. New York Times először ír cikket a Schröder-Rockefeller Holding Company-ról. Avery Rockefellernek 42% Baron Kurt von Schröder-nek /Hitler személyi bankárjának/ 47%-a van a részvényekből. És Allan Dulles volt a cég igazgatója.

1936. Spanyol kommunista vezetők: Zamorra és Ibauri zsidók, 1,5 millió halott. A halálcsapatok vezetője Rosenberg /Moses Israelsohn/ , persze fegyvertelen papokat, apácákat, kórista fiukat és szerzeteseket mészároltak le.

1936. Spanyol Nemzeti Bank vagyona a szovjetunióba kerül, azóta sem szolgáltatták vissza. 1945 után az USA vissza adta a szovjetek által megszállt országoknak a kimenekített aranytartalékaikat.

1934. Cikk jelenik meg a The Catholic Gazette áprilisi számában, hogy B’nai B’rith ünnepség volt Párizsban, ahol lelkesen ünnepelték Kálvint mint zsidó leszármazottat. Eredeti neve Cohen volt.

1937. Magyarországon 1476 napi-és időszaki lap jelenik meg. A sajtótermékek 80 %-a zsidó kézben van, szám szerint 1114, amely a 87,5 millió példányszámával neveli és befolyásolja a közvéleményt. A megjelenő 37 szépirodalmi lap közül 21 volt zsidó kézben, 136 tudományos és szakmai lap 136 jelent meg abból 102 zsidó tulajdonban. 39 könyvkiadó közzül 29 zsidó tulajdon. 170 városban 409 könyvkereskedés van abből 366 /90%/zsidó tulajdonban.

1937. Hitler interjut ad Richard Heims-nek, kinek nagyapja az első igazgatója volt a Bank for International Settlements-nek, és a FED-nek is. Heims később 1966-1972 között a CIA igazgatója volt.

1938. dec. 22. New York Herald Tribune-be Mrs. Sarah Finkelstein levelelező írta hogy Chichago 400000 zsidójának 98%-a kommunista.

1937.A Kehillas zsidó világszervezet a zsidóság 120 legjobb képviselője közzé választotta Louis Finklestein-t /Jewish Theological Seminary vezetője volt hosszú éveken át, irodáik vannak New Yorkban és Los Angelesben/, Axim Litvinov Finkelstein /bankrabló, kommunista komiasszár/, Albert Einstein /ateista/, Harold Lanski, , Felix Frankfurter /U.S. Supreme Court/. Jó csapat komministák , kapitalisták, ateisták, banditák.

1938. nov. Kristály ékszaka, válasz arra hogy egy zsidó előző nap megölt egy német diplomatát Párizsban. Goldhagen szerint 7500 üzlet és vállalkozás volt zsidó kézen. 1941-ben több mint 100 zsidó intézet szervezet és ügynökség volt felsorolva a berlini telefonkönyvben /ahhoz képest hogy üldözve voltak ez elég nagy szám/. Közel 1400 filmet gyártottak a náci érában abból 5 volt antiszemita /azóta igen sok náciellenes zsidó film, készült, legtöbbje Oscar-díjat is kapott/.

1938. Zsidók a Széchenyi könyvtár sajtóanyagán keresztül feltérképezték a magyar közéletet, tudományos, hivatali életet, minden jobboldali nevet. Kigyűjtők: Waldapfel Eszter, Berkovits Ilona és Lőts Ernő újságíró, amerikai kapcsolatGöndör Ferenc, Himler Márton, Kéri Pál. 45-után le is vadászták a zsidó elleneseket.

1938. Max Warburg elhagyja Németországot, egy német barátja Rudolf Brickmann vezeti tovább a hamburgi Warburg Bankot, aki a háború után visszaadja nekik. Otto Warburg Nobel díjas rákkutató zsidó létére Németországban marad, 1941-ben néhány hétre felfüggesztik állásából, de Hitler személyes közbenjárására visszahelyezik. Marietta Warburg zsidó létére a háború alatt végig Hamburgban marad viszonylagos jólétben anti-náci férjével együtt. Henry Kissinger USA-ba emigrál /hogy-hogy kiengedték?/.

1938. Ausztria német megszállása /Anschluss /, az osztrák aranytartalékot lefoglalták és a BIS-nek Svájcba szállították.

1938. ITT-nek 28% részesedése van a Focke-Wulf Aircraft Co.-ban.

1938. Roosevelt megakadályozza a népszavazást hogy kimaradjanak a háborúból. Külföldi Háborúk Veteránjai 25 millió aláírást gyűjtenek a háború ellen.

1938. A New Deal válsága, csak a háború segíthet.

1939. márc. 9. Roosevelt kihírdeti a rentkivüliállapotot, azóta jogilag szükséghelyzet van, később Truman és Nixon is meghosszabbítja. 1933-óta a Kongresszus elfogadott 470 jogszabályt amelyek az elnök hatalmát erősitik a Kongresszus ellenében.

1939. márc. 15. Németek megszállják Csehszlovákiát, az aranytartalékot már a BIS tanácsára a Bank of England hivatalnokai már elszállították, de ellenértékként utalványt adtak Hitlernek, aki a nemzetközi piacon nyersanyagot vásárolt érte.

1939. okt. 14. SU 2761 négyzet km-t követel a Finnektől több várossal együtt, cserébe 5523 km2 erdőt adott volna északon.

1939. nov. 30. A Vörös Hadsereg 1,4 millió katonával megtámadta a 600000 katonával rendelkező Finországot. Az elfoglalt Finn területekről 320000 embert telepítettek ki. Majd az NKVD csapatokat szervezett amelyeket nyíltan "kivégző osztagoknak neveztek".

1939. szept. A Német külügyminisztérium kiadta a Lengyelországi mészárlás dokumentumait az amrikai kiadás címe: Polish Acts of Atrocities Against the German Minority in Poland /1940 New York/. Ugyanekkor adta ki Theodore Kaufman: Germany Must Perish című könyvét amelyben azt írta hogy a németeket sterilizálni kell. Így gyakorlatilag egy nemzedék alatt kiírtanák őket.

1939. szept. A palesztíniai brit mandátum rabbiaji szent háborút hírdettek a harmadik birodalom ellen, kötelezővé tették minden zsidó, férfi, asszony és gyermek számára hogy a németek ellen harcoljon, vagyis jogos volt a zsidók táborokba gyűjtése, mivel jogilag ellenségek voltak. Az USA is deportálta a japánokat.

1939. től 1500 milliárd $-ba került a háború. FED kölcsönzi az USA-nak persze uzsorára.

1939. Franciaország miniszterelnöke Leo Blum /zsidó/.

Szólj hozzá!

NÉVTELEN VI.

2011.07.12. 17:36 kissspeter53

 

1918. A cári család gyilkosai: Jacob Swerdlov /SU későbbi elnöke/, Jacob Jurovszky, Chajem Golocsikin, Peter Jernakov. Az orosz cárok bűnei: A napoleoni háború után nem egyeztek bele egy európai központi bank létrehozásába. 1848-ban leverték a Magyar Szabadságharcot, így nemsikerült a Habsburgok örökletes élethosszig taró kormányzását megyszüntetni., beavatkoztak az amerikai polgárháborúba, így az USA-t nem sikerült két kisebb egymással harcoló részre osztani, és a kaukázusi olcsó nyersolaj miatt, ami konkurenciája volt a Rockefeller olajnak. Előszőr fényképezés ürügyén lecsalták őket a pincébe, ahol szitává lőtték őket. Majd félig megégették a tetemeket, és elkaparták. Mivel a front közeledett, ezért újra kiásták őket, és egy kútba dobták ami maradt. Persze bírósági tárgyalás az nem volt.

1918. Lenin /szifilisz neki is kirágta az agyát/gyűlölet ellenes törvénye: halálbüntetés az anti-szemitizmusra valamint a zsidó személyek elleni szóbeli illetve fizikai tettlegességért. Kommunizmus áldozatai: 22 millió ukrán, 65 millió orosz, 40 millió kínai, 1 millió vietnami, 2 millió német, 2,4 millió lengyel, 2,5 millió dél-amerikai.

1918. Novemberig Leninék 82 millio aranymárkát kaptak a német államtól, Otto és Felix Warburg révén..

1918. Wilson személyes megbízottja Elihu Root/régebben külügyminiszter, akkor a Kuhn & Loeb jogtanácsosa/ az USA 100 millió $-os rendkivüli segély alapjából 20 millió $-ral segíti a szovjeteket. Wilson kormány ideje alatt 700 ezer tonna szállítottak a szovjeteknek, a program irányítója Herbert Hoover, Kuhn & Loeb egyik tulajdonosának veje.

1918. Washingtonban megalakul a "Segítség és Együttműködés Oroszországnak Amerikai Ligája", alapítók: George P. Whalen /Vacuum Oil Company/, William B. Thomson /New York-i FED elnök/, Daniel Wiilard /Baltimore and Ohio Railroed Co./

1918. United Secret Servise /2nd Army Bureau/ jelentést készített arról hogy 1917-ben kik pénzelték a szovjet forradalmat: Jacob Schiff, Guggenheim, Max Breitung,. A Kuhn & Loeb igazgatói: Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, S.H. Hanauer, mind zsidók. A Daily Forward /zsidó újság/ megírta hogyan továbbították a pénzt a forradalmároknak a Westphalian-Rhineland Syndicate vagyonából a párizsi Lazare Brothers /zsidó bankház, ma Free Europe/ keresztül a a Gunsborg Bankba, Speyer & Co. és a stockholmi Nya Banken-ba.

1918. Robert Scott Lovett az igazgatója a UPR, Pescott Bush főosztályvezetője a US War Industries Bord-nál amely elnöke Bernard Baruch, a helyettes pedig Clanrence Dillon, egy bankár.

1918. Argentina: Salamon Haselman és felesége Julia Fitz megkezdi a kommunista szervezkedést, 1919-ben bolsevik forradalom tört ki vezetői:Pedro Wald /Naleskovskij/ hadügyminiszter Macari Ziazin. Majd Peron kormány belügyminisztere Borlensky és még több kormánytag is zsidó. Guatemala volt kommunista diktátora Arbenz is zsidó volt.

1918.10.31 Horthy Miklós odaatta a magyar flottát a Szerb-Horvát-Szlovén Nemzeti Tanács megbízottjainak.

1919. 1919-ben a New York-i Hebrew Publishing kiadta a Kol Nidre ima teljes szövegét, amit az év elején szoktak elmondani. "Minden fogadalom, kötelezettség,eskü vagy kiátkozás, minden néven tett ígéret, melyre fogadalmat tettünk, megesküdtünk, vagy köteleztük magunkat, az engesztelés e napjától az engesztelés következő napjáig előre megbánunk mindent. Minden felmentettnek, megbocsátottnak,semmisnek, érvénytelennek és hatástalannak tekintendő. Ezek nem köthetnek és nem bírhatnak. A fogadalmak többé ne tekintessenek többé fogadalmaknak, a kötelezettségek ne tekintessenek többé kötelezettségnek, az eskük ne tekintessenek többé eskünek."

1918. 1918-22 között Lenin 600 millió rubelt kap a New York-i Kuhn és Loeb bankháztól.

1919. jan. 15. Noske elfoglalja a spartakista miliciák főhadiszállását.

1919. jan. 15. Kivégzik a kommunista Karl Liebknecht-t és Rosa Luxemburgot.

1919. márc. 14. Blokád Németország ellen 9 hónap alatt 800 ezer német hal éhen. Hogy rákényszerítsék Németországot a béke elfogadására.

1919. ápr. 7. Bajor Tanácsköztársaság kikiáltása, hadüzenet Berlinnek.

1919. ápr. 28. Noske megkezdi a bajor hadműveleteket.

1919. ápr. 30. A Bajor túszokat kivégzik, a francia kormány diplomatákat és élelmiszert küld a kommunistáknak.

1919. máj. 7. Noske Lipcse előtt.

1919. máj. 26. Vége a Bajor Köztársaságnak.

1919. máj. 30. A Párizsi Békekonferencia vezetőinek delegátusai I. Edmund de Rothschild javaslatára találkoznak a Hotel Majestic-ben ahol megegyeznek hogy nemzetközi csoportokat hoznak létre hogy nemzetközi ügyekben tanácsokat adjanak saját kormányaiknak. Így alakul meg később a CFR. New Yorkban, Londonban a Chatman House Study Group, Institute of Pacific Relation /a mi távolkeleti ügyekkel foglakozik és a Japánok Pearl Harbour elleni támadását szervezte/. Hamburgban a Institut fur Answertise Politic, Párizsban a Centre d' Etudes de Politicque Etrangere.

1919. jún. 28. Aláírják a Versailles-i békeszerződést.

1919. 20.márc Kun /Kohn/ Béla sikkasztó, 1919. Januárjában letartóztatják izgatásért, majd 1919. Márc. 20.-n a Gyüjtőfogházban a szociáldemokraták átadják neki a hatalmat, aláírják a szocialista-kommunista egységokmányt, amely kimondja hogy a Szociáldemokrata és a Kommunista Párt Magyarországi Szocialista Párt néven egyesül, az okmányt a Magyarországi Szocildemokrata Párt nevében aláírták: Landler Jenő, Weltner Jakab, Kunfi Zsigmond, Pogány József, Haubrich Jenő, mind zsidó, a Kommunisták Magyarországi Párt részéről Kun Béla, Szántó Béla, Vágó Béla, Jancsik Ferenc, Vántus Károly, Chlepkó Ede, Seidler Ernő, Rabinovics József, Jancsik kivételével zsidók, és 21-én kikiáltja a Tanácsköztársaságot, amely aug. 1-ig tart.

1919. 21.márc Tanácsköztársaság: Garbai Sándor forradalmi kormányzótanács elnöke /nem zsidó, alibi mint manapság Kunce az SZDSZ-ben, később Párizsban szegényen halt meg./ Kormányzó tanács tagjai: Kun /Kohn/ Béla /külügy/, Pogány /Schwarz/ József /hadügy/, helyettesei: Szántó /Screiber/ Béla, Samuelly Tibor /a terror brigádok vezetrője, 1917-ben ő is fogadta Lenint Szentpéterváron, később a parasztok agyonverték/. Landler Jenő /belügy/, helyettes Kunfi /Kunstatter/ Zsigmond. Lukács /Löwinger/ György közoktatás, Landler Jenő kereskedelem, helyettese: Rákosi /Roth/ Mátyás, Hamburger /Haubrich/ Jenő földművelés ügy, Bőhm Vilmos szocializálás, helyettese: Hevesi /Honig/ Gyula. Erdélyi /Erlich/ Mór közélelmezés, helyettese: Illés /Braun/ Arthur, Kalmér /Kohn/ Henrik. Továbbá: Vágó /Weisz/ Béla, Székely /Silberstein/ Béla, Bokányi /Braun/ Dezső, Friedler Rezső, Rónai /Reiner/ Zoltán, Preusz Mór, Seidler/ Ernő, Kalmár /Kohn/ Henrik, Rabinovics József, Ágoston /Augstein/ Péter. Kivégzők: Korvin /Klein/ Otto, Kerekes /Kohn/ Árpád. Terror legények 99% zsidó. Rákosi Mátyás vezette a Vörös Őrséget amely a rendőrséget váltotta.

Szamuely Tibor Cserny Józseffel 200 fős zsidó terror kommandót állított fel, és páncélvonattal járták az országot. A Teréz körúti Batthyány palotában rendezkedtek be, de a Parlamentben is kinzókamrákat és vésztórvényszéket állítottak fel. Kalocsa környékén parasztfelkelés tört ki, Szamuely maga 50 felkelőt akasztatott fel. Érdekesség még hogy Kun Béláék el akarták adni a magyar koronát egy német ószeresnek, manapság pedig Kun unokálya Sólyom László a köztársasági elnök.

1919. 21.márc 1919.08.01 Tanácsköztársaság Magyarországon. Miután a diktatúra a román tiszai támadás miatt megbukott Bécsben Weltner Jakab megegyezett Cuningham ezredessel, így a zsidó népbiztosok luxusvonaton 200 millió aranykorona értékű magyar vagyonnal elhagyhatták az országot, és Moszkvába mentek. Kun Béla repülőn menekült, megrakodva arannyal. Unokály a jelenleg Magyarország Köztársasági elnöke. A világháború befejezésekor a frontvonalak az országhatáron kivülre estek , Olaszországba /Doberdó/ és Galíciában. A zsidó tanácsköztársaság egyik első intézkedése volt, hogy felszámolták a hadsereget. Az oláhok megsem álltak Győrig, a szerbek pedig Pécset is megszállták.

1919. 25.márc A békekonferenciára érkező zsidók megalakítják a Conference of Jewish Delegations at the Peace Conference, a gyülésen képviselte magát a Word Zionist Organization és a B'nai B'rith. A béketárgyalások után a bizottság nem szünt meg hanem Dr. Leo Motzkin elnökségével és jelentékeny befolyást szereztek az Interparlamentary Union-ban, az International Minority Congress-ben, és a League of Nations-ban.

1919. szept. 1. Megalakul az USA kommunista párt, főtitkár William Z. Foster aki zsidó.

1919. apr. Gömbös Gyula vezérkari százados megszervezi a Nemzeti Hadsereg magját és Horthy Miklóst hívja meg az élére mivel az magasabb rangú. 4 évvel később Horthy lovas rendőrei oszlatják fel a Turul Szövetség és az Ébredő Magyarok gyűléseit, és a bethleni konszolidáció ismét bevezeti a "felekezeti izgatás" paragrafusát a szólásszabadság ellen. A gróf Bethlen és a szociáldemokraták által kötött paktum 25 zsidó képviselőt juttat a parlamentbe, és a liberális sajtó újra virágzik.

1919. Párizs békekongresszus, német küldöttség: Max Warburg, von Strauss, Oskar Oppenheimer, dr Jaffe, Brentano, Struck, Wassermann, Mendelshon, Bertold, vagyis zsidók.

1919. Versailles találkozó Paul Warburg /FED elnöke, Wilson pénzügyi tanácsadója, Kuhn és Loeb egyik igazgatója/, Max Warburg /német titkosszolgálat vezetője, császár pénzügyi tanácsadója/ Colonel Edward House /Wilson személyi tanácsadója/, John Foster Dulles és Allan Dulles /Kuhn és Loeb-tól/, Alfred Milner /angol szabadköműves, Lenint 21 millió rubeller támogatta/. Lloyd George brit miniszterelnök tanácsadója Sir Philip Sasson, Mayer Amschel Rothschild leszármazottja, a brit titkostanács tagja /ő bombáztatta le a II. VH idején a német városokat és munkás negyedeket, kivéve az ipari kerületeket/. Clemenceau francia miniszterelnök tanácsadója George Mandel született Jeroboam Rothschild.

Szólj hozzá!

NÉVTELEN VII.

2011.07.12. 17:35 kissspeter53

919. Tanácsköztársaság: 533 embert végeztek ki törvénytelenül, tárgyalás nélkül.

1919. Tanácsköztársaság 21 népbiztosa közzül 17 zsidó.

1919. München: Kommunista lázadás vezetők Eugene Levine, és Axelrode utcai harcokban 927 halott. Lázadások, Kurt Eisener, Rose Luxemburg, Rarhenau, Kalr Liebnecht, Karl Radek Sovelshon/ szovjet népbiztos/ és mindannyian zsidók.

1919. - 39 között 1 millió németet üldöztek el a Lengyel kommunisták. Az erőszakos támadások 1939-ben növekedtek, német támadás után csak Brombergben 10 ezer németet öltek meg /Véres Vasárnap/, csecsemőket akasztottak húskampókra stb..

1919. Hitelembargót rendelnek el Németország ellen hogy hasonló állapot legyen mint Oroszországban a forradalom előtt.

1919. Bert Walker megszervezi a W.A.Harriman &Co. Magánbankot . Prescott Bush 1921. Aug. elveszi Bert Walker Dorothy nevü lányát.

1919. Allan Dulles Bernard Baruch-al szolgál a Supreme Economic Council-ben. Baruch volt a War Industries Board /Hadiipari Bizottság / elnöke ő osztotta szét a hadiipari megrendeléseket, míg az ezek pénzelésére létrehozott War Finance Corporation-t / Háborús Pénzügyi Testület/ korábbi üzlettársa Eugene Meyer vezette, a FED-t pedig Paul Warburg, ő nyomtatta a pénzt.

1919. A Round Table átalakul RIIA-vá /Royal Institute of International Affairs/ Sir Abde Bailey és az Astor család pénze segítségével.

1919. Csehszlovák műállam alapító Masaryk Tamás /eredeti neve Stresemen/ törvénytelen gyermeke Joseph Redlich zsidó politikus és történetírónak.

1919.-39 9 millió hold földből 1,1 millió hold, Budapesti házak 51%-a, nemzeti jövedelem 30%, nemzeti vagyon 25 %-a, zsidó tulajdonban volt, míg számuk 6%-volt. Német megszálláskor a zsidók vagyona arany-ékszer 19 vagonban fért el /100 év alatt gyűjtötték össze/, a Magyar Nemzeti Bank vagyona 12 vagonban fért el.

1920. Az ügyvédek 50,6%-a, az orvosok 46,3%-a zsidó volt, 1938-ig újságírók és szinészek számára semmilyen korlátozás nem létezett. Tüzelő anyag monopólium a zsidóké volt /Krausz, Bajai/, és pl. 1932-ben kb. 27 millió pengőt tagadtak el jövedelmükből.

1920. A nagyipari vállalatok 721 tulajdonosáról lehetett vallási adatokat megállapítani, ezek közül 357 vagyis 49,5% zsidó, 152 nagykereskedelmi vállalat közül 120, vagyis 78,9% zsidó tulajdonban. A hivatalos magyar statisztika szerint 71197 zsidó vallású van Magyarországon de még egy ezrelék sem végzett nehéz fizikai munkát, de kereskedelemmel és hitellel összesen 175348 személy foglalkozik ebből zsidó vallású 81263 vagyis 45,1%. A mezőgazdaságban: az 1000 holdon felüli bírtokok 19,9% zsidótulajdonban, 73,2% zsidó bérletben van. A 100-1000 holdon közötti bírtokok 19% zsidótulajdonban, 62% zsidó bérletben van. A 50-100 holdon közötti bírtokok 8% zsidótulajdonban, 27% zsidó bérletben van.A 20-50 holdon közötti bírtokok 0,7% zsidótulajdonban, 2% zsidó bérletben van.A 5-10 holdon közötti bírtokok 0,3% zsidótulajdonban, 0,4% zsidó bérletben van. Az öt holdon aluli birtok 0,3% zsidótulajdonban, 0,3% zsidó bérletben van. A mezőgazdaságban zsidó munkás nincs.

1920. William Donovan találkozik Hitlerrel Berchtesgaden-ben.

1920. Wilson Nemzetek Szövetsége.

1920. Averall Harriman és George Herbert Walker /Prescott Bush apósa/ megszerzik az ellenőrzést a Remington Arm segítségével a Hamburg-America Line / ma úgy hívják American Ship & Commerce Corp./ felett. A Hamburg-American Line vezetői William Cuno / náci párt támogatója / és Max Warburg voltak.

1920. Montegue Norman elnyeri a Bank of England kormányzói tisztét 1944-ig. Ő volt az aki pénzt szerzett Hitlernek hogy növelje a befolyását a kommunisták ellenében.

1920. Milner haláláig 1925-ig a Rio Tinto Zink vezetője.

1920.-as Az USA kölcsönt ad Németországnak újjáépítésre, de a Németek ezt jóvátételként tovább fizetik a győzteseknek, akik ebből törlesztik a Wall Street-i bankároktől felvett kölcsönöket.

1921. júl. 29. A New York-i Council on Foreign Relation /CFR/ hivatalosan megalakul, cél minél szálesebb bérenc réteg kialakítása, átfogva a társadalom minél szélesebbrétegét. Ma már csak olyan egyén kerülhet magas pozícióba aki tagja ennek a társaságnak.

Alapítók: Colonel Edward House, John Foster Dulles, Bernand Baruch, Otto Kahn, Jacob Schiff, Paul Warburg, John D. Rockefeller. CFR elnökök. Manapság a CFR 3000 tagja rendelkezik az US javak 2/3 részével. CFR tag amerikai republikánus elnökök és elnökjelöltek: Herbert Hoover /korábbi Standard Oil alkalmazott/, Wendell Wilkie, Thomas Dewey, Dwight Eisenhower /zsidó/, Richard Nixon, Gerald Ford, George Bush, George W. Bush. Demokrata elnök és elnök jelöltek: John W. Davis, Adlai Stevenson, John F. Kennedy, Hubert Humphrey, George McGover, Jimmy Carter, Walter Mondale, Michael Dukakis, Bill Clinton. 2003-as média CFR tagok: Roone Arledge, Sidney Blumenthal, David Brinkley, Tom Brokaw, William F. Buckley, Hodding Carte III. John Chancellor, Arnaud de Borchgave, Joan Didion, Leonard Downie, Elizabeth Drew, Rowland Evans, James Fallows, Leslie Gelb, David Gergen,Katherine Graham, Meg Greenfield, Jim Hoagland, Warren Hoge, David Ignatus, Robert Kaiser, MarvinKalb, Joe Klein, Morton Kondrake, Charles Krauthammer, Irving Kristol,Jim Lehrer, Anthony Lewis, Michael Lind, Jessica Matthews, 1.

Jack Nelson, Walter Pincus, Norman Podrohetz, Dan Rather, Stephen Rosenfeld, A. M. Rosenthal, Diane Sawyer, Hederick Smith, Laurence Tish, Garrick Utley, Katrina van der Heuval, Milton Viorst, Ben Wattenberg, Lally Weymouth, Roger Wilkins, Mortimer Zuckerman.

CFR külügyminiszterek: Dean Rusk, Robert Lansing, Frank Kellog, Henry Stimson, Cordell Hull, E.R.Stittinius, George Marshall, Dean Acheson, John Foster Dulles, Christian Herter, William Rogers, Henry Kissinger, Cyrus Vance, Edmind Muskie, Alexander Haig, George Schultz, James Baker, Lawrence Eagelburger, Warren Christopher, William Richardson, Madeleine Albright, Colin Powell. Védelmi miniszterek: James Forrestal, George Marshall, Charles Wilson, Neil McElroy, Robert McNamara, Melvin Laird, Elliot Richardson, James Schlesinger, Harold Brown, Caspar Weinberger, Frank Carlucci, Richard Cheney, Les Aspin, William Perry, William Cohen, Donald Rumsfeld. CIA igazgatók: Walter Smith, William Colby, Richard Helms, Allen Dulles, John McCone, James Schlesinger, sen. George Bush, Stansfield Turner, William Casey,William Webster, Robert Gates, James Woolsey, John Deutch, William Studeman, George Tenet.

Kennedy idején a Külügyminisztérium 82 legfontosabb helyéből 63-at a CFR tagjai kaptak.

1921. Németország 132 milliárd aranymárka jóvátételt fizet ez 1/4-e az összes exportjának.

1921. Duke of Bedfort, Marguis of Tavistock, megalakítja a Tavistock Institute-t, hogy tanulmányozzák a harctéri idegsokk hatását az I. Világháború angol veteránjain. A szándékuk az volt hogy megtalálják a "töréspontot" hogy mit viselnek el a katonák stress alatt. A vezető Sir John Rawlings-Reese volt a British Army Bureau of Psychological Warfare-től. Később az intézet fejlesztette ki az agymosási technikákat, melyeket először Koreában bebörtönzött amerikai hadifoglyokon próbáltak ki.

1921. Chiank Kai -Shek rendszere Kínában 1921 és 48 között 10214000 embert ölt meg.

1921.-25 Standard Oil és a General Electric 37 millió $ értékben szállít gépi eszközöket a szovjeteknek. Léna Goldfields brit cég szibériai bányáiban 3 millió fogoly pusztul el. Averell Harriman 20 évre szóló monopóliumot szerez a Szovjetunió teljes mangán termelésére. Armand Heimer /később Hammer-re változtatja nevét/ az aszbeszt bányászatot.

1922. dec. 27. Megalakul a Szovjetunio.

1922. 31.dec Brittek népszámlálást tartottak Palesztínában, 663000 arab és 83000 zsidó lakos. /89 %, 11%/.

1922. A Magyar Országos Statisztikai Hivatal 10000-re becsülta az elesett zsidó katonák számát, ami a zsidóság számarányához képest 1,1 százaléknak felelt meg, míg a nem-zsidó népesség vesztesége 2,8%-t tett ki. A Magyar Zsidó Lexikonban : "Ez adatok szerint, mind halottakban, mind sebesültekben, a zsidóság vesztesége volt a legkisebb az összes felekezetek közzül " /950 oldal/. A csepeli Weisz Manfréd Művek /Weisz Manfréd ekkor kapott báróságot/ az I. vh idején lett naggyá mert az alacsony bérek mellett ők drágábban adták a lőszert mint a francia vagy az angol gyárakban, vagy éppen a Krupp műveknél. A II. vh-kor még drágábban adták.

1922. Franklin Delano Roosvelt megalapítja az United Európian Investors Ltd.-t és Németországban felvásárolnak mindent, 100 $-ért 6 emeletes házat lehet venni akkora az infláció. HAPAG/ Hamburg -America-Linie/ ugyanezen célból alakul, elnökségi tagok Max Warburg német bankár és testvére és Paul Warburg FED elnök.

1922. A Zyklon B forgalomba kerül és silók , magtárak, könyvtárak. Hajók stb. fertőtlenítésére használják.

1922. Az első szovjet külkereskedelmi bank a Ruskom bank vezetője Olaf Aschberg, a külföldirészleg vezető Max May, kinek jóbarátja Maxim Litvinov később Szovjet külügyminiszter. Szovjetek első US nagykövete Litvinov /Finkelstein/. Litvinovot előzőleg letartóztatták Párizsban a Gare du Nord-on, mert rabolt bankjeggyel fizetet. A pénz egy Tifliszi bankrablásból származott, ahol bombát is robbantottak és 50 ember meghalt. Szovjet-zsidó követek. Louritz Párizsban, Maiski, Samuel Kagan Londonban, Yureneff /Gofmann/ Berlinben. Sztalin személyi biztonságáért felelős Jacob Rapaport zsidó. Internáló táborok vezetői. Mendel Kermann, Semen Firkin, Kaaganovics. Börtönhálüzat vezetője: Kairn Apater zsidó. Hadsereg politikai osztályának vezetője. Jankel Gamarnik. Távol -Keleti Hadsereg komisszárja. Aronchtam, Balti Tengeri Flotta kommiszárja Rabinivitch, zsidók.l

1922. 14 nemzet megszállja Oroszország nem szovjet részeit addig míg a bolsevíkok megerősödnek, meggátolják a fehéreket hogy leverjék a forradalmat. 1918. aug.3 Vlagyivosztokban brit csapatok szálltak partra, aug. 16.-án megérkezet az első amerikai osztag is kb. 8000 fő. És 1920 januárig maradtak. 1918szeptemberében 5000 ameriaki katona szállt partra Arhangelsben., de hadiállapot nem volt kihírdetve.és az egész irányítás személyesen Wilson elnök alá volt rendelve. John Ward ezredes angol képviselő írta hogy az amerikai seregben hatvan összekötő tisztből és fordítóból 50 orosz zsidó. Armand Heimer /Hammer, apja Julius alapította az Amerikai Kommunista Pártot/ amerikai zsidó olajbáró fegyvereket szállít Leninnek ezért szabadon választhat képeket az Ermitázsból, + Lenin arannyal fizet. /Heimer fizeti Al Gore (Clinton alelnöke) apjának a szenátori kampányát, Al Gore lánya Katherina, Jacob Schiff dédunokájához ment férjhez./ Heimernek és Rockefellernek állandó leszállási engedélye volt a moszkvai repülőtéren.

1922. William Donovan New York kerületi ügyésze lett.

1922. Az állami törvényhozás erőlteti hogy csak azok tanárok taníthatsanak akiknek az Education Trust /Rockefeller és a Carnegie alapítvány által támogatott /által kiadott bizonyítványa van. Oda az ifjúság nevelése, Harvard Egyetemen végzett teszt alkalmával, a 80-as években, sok hallgató Lengyelországot Dél-Amerikába helyezte. Lenin mondta hogy adják neki egy generáció ifjúságát és megváltoztatja az egész világot.

1922. Averell Harriman felállított egy kirendeltséget a W.A. Harriman & Co. Berlinben melynek elnöke Gerorge H. Walker /Bush nagyapja/lett.

1923. okt. Fritz Thyssen 100000 márkával támogatja a Náci pártot. /Fritz Thyssen: I paid Hitler. (1941)/ A Thyssen acélművek mais a világ egyik legnagyobb acélgyártó műve.

1923. Bécsben megalakul az Interpol, amely 1944-ig német befolyás alatt van.

1923. Monroe doktrína "Amerika az Amerikaiaké", vagyis csak Wall Street-i befektetőké.

1923. Az USA-ban 18718 üzlet megy csődbe.

1923.-29 A FED 62 %-al növeli a készpénz kibocsátást aminek nincs arany fedezete, olcsó hitelek, a részvényárak az egekben. Előkészítése a nagy gazdasági világválságnak, és az amerikai gazdaság átvételének.

1924. Wall street-i Goldman Sachs kölcsönökkel segíti a Krupp műveket.

1924. Németország nem tud fizetni ezért Franciaország és Belgium megszállja a Rurh vidéket.

1924. Dawes bizottság 800 millió $ kölcsönt ad Németországnak amiből megalapítják az I.G.Farben-t.

1924. Krupp művek megnyít és kap 10 millió $ kölcsönt a Wall Street-ről. George Herbert Walker Bush megszületik, "Bunny" Harriman beveszi Prescott Bush-t az US Rubber Company-ba.

1924. "Agro-Joint" szervezetet megalapítják a Szovjetunió megsegítésére. J.D. Rockefeller több millió $-ral támogatja. Ebből 215 zsidó kolhoz alakul és 400 zsidó iskola. 1927-ben Felix Warburg körutat tesz a Szovjetunióban ahol 40 kolónia róla van elnevezve. Az utolsó támogatást 1940-ben adják.

1924. Fritz Thyssen felállítja az Union Bank Corporation-t, George Herbert Walker bankjában Manhattan-ben.

1924. George Herbert Walker Bush megszületik, "Bunny" Harriman beveszi Prescott Bush-t az US Rubber Company-ba.

1924. Harriman megalapítja a Union Banking Co./UBC/ Amely összekötőbank a Thyssen féle amszterdami Bank voor Handel en Scheepvart /BHS/. Az UBC így tudott pénzt küldeni Thyssen németországi társaságainak mint például Vereinigte Stahlwerke. Prescott Sheldon Bush /Samuel Bush fia , George H. Walker veje/ csatlakozik a Harriman társaság által ellenőrzött US Robber Co. Pescott Bush intézte Thyssen és Hitler között a pénzügyeket.

1924. National Origin törvény az USA-ban. Hivatalos nyílvántartás szerint /Census Bureau/ a zsidók száma az USA-ban. 1887: 277 gyülekezet, 230000 zsidó, 1890: 533 gyülekezet 475000 zsidó,: 1906: 1700 gyülekezet 1775000 zsidó, 1916: 1900 gyülekezet 3300000 zsidó, 1936 :3118 folyamatos gyülekezet és 4641184 zsidó, + azok akik nem jártak gyülekezetbe.

Szólj hozzá!

NÉVTELEN

2011.05.16. 16:48 kissspeter53

Motto: Talmud Sofa, 35. b lap: Ez az alapja Simon rabbinak: Irva vagyon (Iz. 33, 12): A nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni. És Jehuda rabbi mondá: Éppúgy mint a mész ; miként a mésznek nincs más rendeltetése, mint hogy elégessék, épúgy a világi népeknek sincs más sorsuk mint az elégetés.
    Abhoda Zarah /25b/: A Gojok legjobbjait öldd meg.
Hogyan írtsunk Keresztényeket.
Előszőr a zsidó üldözésekről: Ágoston /Augstein/ Péter (zsidó népbiztos az 1919-es bolsevizmusban) azt írta "A zsidók utja" című könyvében:.." A középkori zsidóüldözések nem annyira vallási, hanem javarészt a népjólét okából folytatott gazdasági harcok, a kereskedelmi tisztesség hiánya, csalás és más effélék miatti üldözések voltak. Nem szabad szem előltévesztenünk, hogy sok üldözés amelyet egyszerűen zsidóüldözésnek neveztek, nem zsidóüldözés volt, hanem uzsoraüldözés.   
Ma Magyarországon minden ember a csecsemőtől a legidősebbig mindenki 1800000 forinttal tartozik két zsidó családnak, a Rotschildoknak és a Warburgoknak. Már az 1900-as évek elején a Rothschildok bírtokolták a világ vagyonának felét, éa azóta volt két olyan nagy üzleti vállalkozásuk mint az I és a II. világháború. A két család befolyásáról Magyarország sorsában elég egy példa hogy a Trianoni béketárgyalásokon Wilson USA elnök tanácsadója Paul Warburg volt, a német császár tanácsadója és a német titkosszolgálat vezetője Max Warburg az előbbi testvére, míg a francia elnök tanácsadója George Mendel volt aki született mint Jeroboam Rothschild. Az adósságunk évi törlesztése a költségvetés felét teszi ki. Hogy ez zavarmentes legyen azt bérenceiken keresztül érik el. A mai magyar politikai elit is az ő nevelésük. Göncz Árpádot / volt besugó aki jelentéseket írt a kommunista pártnak a 47-es választások idején a Kisgazda Párt vezetőiről, lánya 2004-ben Esélyegyenlőségi miniszter lett/felkérik hogy legyen a leendő köztársaság elnöke, de a FIDESZ csak március 30.-án az SZDSZ NOV. 30.-án alakul meg.   
Magyarországi rendszerváltók: Sólyom LászlóAlkotmánybíróság volt elnöke, jelenleg köztársasági elnök, Kun /Kohn/ Béla unokája. MSZP: Horn Gyula volt Ávos akit ki is tüntettek mert 56-ban a Nyugati Pályaudvarnál és Csepelen lőtte a munkásokat, Medgyessy Péter volt besugó, ő volt az egyike aki bevitte Magyarországot a Valutaalapba. Kökény Mihály, nagyapja Varga /Weiszfeld/ Jenő a 1919-es kömmün népbiztosa, Sztalin gazdasági tanácsadója  és 1943-ban 830000 magyart ajánlott fel Sztalinnak élő jóvátételként. Gyurcsány Ferenc, Apró /Apfelbaum/ Antal unokáját vette feleségűl. FIDESZ/ Aczél György kommunista és Soros György kapitalista pártja, mivel ők választották ki és taníttaták őket/: Orbán Viktor, /apja kommunista pártitkár, nagyapja 56-ban lőtte a felkelőket és ezért ki is tüntették/ 1989-Orbán Viktor Oxford-ban a Pernbroke College-ben angol liberalizmus történetét és filozófiáját tanulja. Előtte 1987-től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetében dolgozott, majd a Soros Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett.   Szájer József   Szájer József Oxford Egyetemen /Balliol Collage/ tanul, majd Michigan egyetem kutató munka, jelenleg Uniós képviselő, Áder János: az MSZMP központi bizottságánál dolgozott.  A FIDESZ a Bibó szakkolégiumban alakult, amelynek vezetője a későbbi kancelláriaminiszter Stumpf István volt, aki a KISZ Központi Bizottságának titkáraként dolgozott, és veje Horváth Istvánnak, aki a kommunista belügyminiszter volt. SZDSZ: volt zsidó Ávósok és azok leszármazottjainak pártja, úgy mint Bauer család, Pető család. Demszky Gábor, Budapest Főpolgármestere egy évig rendszerváltás előtt USA-ban tartózkodott/ 1988-89 Columbia Egyetem/, börtönviselt ellenzékiként a kommunisták kiengedték, Magyar Bálint /zsidó/, 1848-as miniszternek Szemere Bertalannak a leszármazottja, aki míg a magyarok harcoltak addíg a zsidók emancipációját tartotta legfontosabbnak. Kisgazdapárt: Torgyán József, 56-os vérbíróságokon dolgozott. MIÉP: Csurka István: Aczél György korai felfedezettje, az ötvenes években ő jutatta be a Színművészeti Főiskolába, Csurka 56-ban besugó, ő vallott Angyal István ellen, amiért jutalmul megkapta annak lakását, pedig Angyalt akkor még ki sem végezték. SKINHEAD mozgalom. Szabó Albert mint vezető, akkor távozott az országból miután a Jeruzsálemi Rabbiképzőben készült fotók kerültek elő amelyek őt ábrázolták.
Tehát továbbra is egypárt rendszer maradt, csak átalakult uzsorakamat beszedő párttá. Bankáraink Csányi Sándor az OTP-től és Erdei Tamás az MKB-től a Rothschild családhoz jár szőlőt szüretelni. Milliárdosunk Demján Sándor pedig a TriGranit nemzetközi építőipari vállalat magyarországi vezetője, a cég főrészvényese pedig Nathaniel Rothschild. 2003-as 100 leggazdagabb ember közzül csak öt nem volt besugó.

A világ vezető állama az USA is az ő gyarmatuk mivel az állam a Rothschildoktól kölcsönzi a dollárt, az éves költségvetés fele adósságtörlesztésre megy, az állam adóssága mint az USA területén lévő minden érték háromszorosa /üzemek, földek, farmok, házak, hajók stb./ Ez 1913 de. 23-óta halmozódott fel miután a Rothschildok megszerezték a dollár kibocsátásának jogát. Ezt Paul Warburg és Jacob Schiff vitte véghez, aki egy rabbi fiaként a Rothschildék frankfurti házában látta meg a napvilágot.
1939.-ben   Emondson Economic Service Bulletin szerint 440 nem zsidó leggazdagabb amerikai család 25 milliárd $ felett rendelkezik, amíg néhány zsidó család 500 milliárd$ felett.   
Szakértők 1997-es becslése szerint  a Rothschild család közös vagyona eléri 491409 000 milliárd $-t. 1997-ben az USA-ban forgalomban  lévő pénz mennyisége 5200 milliárd $, az USA adóssága 5400 milliárd $,, az USA GDP-je 8030 milliárd $. 2004-ben egy év alatt 1300000 ember került a létminimum alá.

 A PÉNZ: Aminek ingyenes csereeszköznek kellene lennie, amit az államnak minimális pénzért kellene az embereknek a rendelkezésére bocsátania.  Ellenben manapság a a zsines papírpénzt minden állam a Rothschildoktól kölcsönzi uzsorára, cserébe az államok odaadják valós értékeiket, földjeiket, gyáraikat ingatlanjaikat. Annakidején a pénz ritka nemesfémből készűlt, előnye volt hogy hogy előállítása annyi munkába kerűlt, mintamennyi az értéke volt, hátránya hogy kevés volt belőle, így nem állt rendelkezésre elég a gazdaságban résztvevőknek. Az első igazi pénzgazdaságot a mongolok hozták létre Kínában Marco Polo idelyén, miszerint nyomtattak papírpénzt, amelyet mindenkinek kötelező volt elfogadnia fővesztés terhe mellett, de bárki szabadon bevállthatta aranyra és ezüstre. Az USA -ban Roosevelt tiltotta meg, hogy a központi bank a papírpénzt aranyra váltsák.  Az uzsorás bankárok ezt nem érhették volna el a tömeg segítsége nélkűl.
EMBER: Az embert a tudata teszi emberré, és különbözteti meg az állattól. Tudatában van hogy él, és ezért megakarja érteni a világot amiben létezik. Összhangra törekszik mint magával, az emberiséggel és a világmindenséggel. Megpróbál értékkel és mértékkel élni.
TÖMEG, Konzumidóták, proletárok, csőcselék: Kicsinyes, rosszindulatú, irigy. Képes feljelenteni proletár társát egy szál cigi miatt. Mindenkit irigyel akinek kicsivel is több van mint neki, de a hatalmas vagyonokat nem bírja felfogni, így gazdáit nem irigyli. Mindent tud olvasás és más információ szerzés nélkűl, gyűlöl minden nagyobb tudással vagy iskolai végzettséggel rendelkező embert, és örül azok bukásának .Gazdái a média segítségével bárkire rá tudják uszítani. Halálosan sértődékeny ha szembeállítják a tudatlanságával. Minden ami nem az övé az közös, és kötelező tönkretennie Az állati szinvonal alatt létezik, mert nincs az az állat amely nikotinnal, vagy alkohollal tudatosan mérgezné magát vagy gyermekeit. Pillanatnyi élvezetért képes feláldozni mindent. Kifejlődése:  Az egyenlőtlen gazdasági versenyben alulmaradt nem zsidó nemzetiségű kisiparosokból, illetve a földjeikről elűzött parasztok összezsúfolt tömege városok peremkerületeiben, akik lakótömbökben  élnek, teljesen kiszolgáltatva gazdáiknak, mind fűtés, víz és élelem tekintetében. Nincs tudata, sem emberi, sem nemzet. Ha lenne tudata, akkor tudná, hogy mint embernek vannak veleszületett jogai, úgy mint a szabad élethez, boldogsághoz és jóléthez. A proletároknak csak annyi joga van amennyit az állam, azaz a gazdái odalöknek neki, és amit bármikor vissza is vehetnek tőle. Nincsennek ünnepeik csak szabadnapjaik. A karácsony és a húsvét, ezek a földműveléshez és a természethez kötődnek, míg a proletároknak a pénzhez és bevásárláshoz.. Fő szabadnapjuk a május 1, de azt sem tudják hogy a gazdáik miért ünnepeltetik velük, de nem is érdeklik őket, csak az hogy van egy plussz szabadnapjuk amin tele szemetelhetik a környezetüket. Hiába különböző nyelven beszélnek, egyen kúltúrájuk van, ua. hamburgert eszik, ua úgy öltözködnek, ua zenét hallgatják és ua a tévéműsort nézik.
FORRADALOM: Mikor a nemzetközi zsidó uzsorások átveszik a közvetlen hatalmat a proletárok segítségével, a nemzeti elittől. Recept: Háborút robbantanak ki egy másik állammal, éheztetik a proletárokat, majd ráuszítják őket az emberekre, akiket kifosztanak és legyílkolnak. Persze gazdáik értékeikhez nem nyúlnak. Pl.: A párizsi kommün idején a proletárok kirabolták az egész várost, kivéve Alphonse Rothschild 145 házát. Majd beindúl a vérengzés, lenyakaznak, tarkónlőnek, deportálnak mindenkit akinek van egy kis tulajdona, vagy esze. Majd a fontosabb posztokba zsidók kerűlnek.
VALLÁS:Eredetileg nem volt más mint egy eszköz amivel az emberek megmagyarázták a körölöttük lévő világot. Mivel nem voltak meg a megfelelő techmikai és tudományos eszközeik a világ megértéséhez, példáúl miért kell fell mindig a nap, a vegetáció körforgása stb. Mivel ezeket ma tudjuk ezért az embereknek már nincs is szükségük reá, a proletárokat meg amúgy sem érdekli. Manapság a világ vezető vallásainak többsége a zsidó gyökerekkel rendelkezik, úgymint a zsidó a judeo-kereszténység és a judeo-iszlám, hisz mindegyik alapja a Tóra. Az egyistenhit nem zsidó találmány, hisz mind az Egyiptomiak, Indiaiak a sok istenüket egyetlen isten megnyílvánulásának tartják. A zsidók az egyistenhitet egy renegát egyiptomi pap segítségével vették fel akit Mozesnek hívtak, ami egyiptomi nyelven fiút jelent. /Az hogy ők azt tarják hogy Mosze neve vízből kimentettet jelent nem valós, mert ahhoz túl rövid, több fáraót is istenek fianak neveztek el pl.: Rámosze, görögösen Ramszesz: Ré fia, Tothmosze. Toth fia stb.Az újításúk az volt hogy a vallásukat kizárólagosságra, gyűlöletre, tömegmészérlásra alapozták. Ez a vallás alapozza meg világuralmi törekvéseiket.
ZSIDÓK: Az embert a nemzettudata teszi egy nemzet tagjává. Zsidót zsidóvá a tudata teszi azzá, miszerint a világegyetemet Jehova nekik adta, hogy uralják, a többi ember csak állat. Ma a nem hívő zsidókat is áthatja a felsőbbrendűség tudata. A zsidókat évszázadokon keresztűl a hitük tartotta meg a vallásukon, és a rabbik zsarnoksága. Két szent könyvük a Tóra és a Talmud. A Tóra tartalmazza a hősi mese-múltat, mert tény hogy az ókórban egyetlen birodalom sem tudott sem Salamonról, sem Dávidról, sem a prófétákról, sem Izrael államról. A Talmud pedig a vallási előírásokat. Manapság egy hithű zsidónak naponta 300 előírást kell betartania. A nevetséges az, hogy hitük szerint Jehova Ábrahám leszármazottainak adta a földet, valóságban a zsidók 90 %-a genetikailag nem zsidó, hanem kaukázusi, kazár eredetű. Annakidején a a kazár birodalom a Bizánci és az Arabbirodalom közzé ékelődött. Ha a kereszténységet választják akkor a bizánci császár vazallusa lett volna, ha az iszlámot, akkor a bagdadi kalifáé. Ezért a kán a zsidó vallást választotta, és zsinagógákat és vallási iskolákat alapítottak. Ettől kezdve a rabbik terelték őket tovább, és Oroszországon, és Lengyelországon keresztűl elárasztották a világot.
OSZDD MEG ÉS URALKODJ ELV: Felosztani és egymásnak ugrasztani az emberiséget. Katólikus- Református, jobboldali-baloldali, keresztény-ateista, fiatal-öreg, gazdag-szegény, demokrata-republikánus, észak-dél.

1.   Háborús áldozatok: US polgárháború 600000, I VH. 8.5 millió katona, 10 millió civil. II.VH. 20 millió katona, 25 milli civil, szovjet áldozat 45 millió.                                                                                       
1.    Roma keresztény üldözés: Néro felesége Poppea zsidó, és felvette a zsidó vallást,és kegyelt szinésze Alitrus zsidó.   A rómaiak tisztelték más népek isteneit,. sőt még az ismeretlen isteneknek is emeltek templomot, vallási türelmetlenség csak a zsidókban volt, pláne egy másik szakadár zsidó szekta iránt. A katólikus egyház, melyet Pál egy keresztényüldöző zsidó rabbi korábbi nevén Saul alapított, mire hatalomra került, a kereszténység már a tórai alapokon nyugodott és Jézus és az apostolok szeretete helyet, már a zsidó próféták gyűlölete hatotta át. Az az érv hogy a rómaiak azért üldözték a keresztényeket mert nem ismerték el a császár istenségét azért hamis mert akkor a rómaiaknak a zsidókkal kellet volna kezdeniük, mert ők többször is fellázadtak a hatalmuk ellen.
37. Zsidó háború, Vespasinus császár, miután elfoglalták Jeruzsálemet, annak környékét, személyes bírtokának tekintette. Rómában abban az időben legalább 8000 zsidó élt, saját kerületük volt. A birodalomban előjogokat kaptak. Zsidó rabszolgakereskedők követték a római légiókat. A mai Izraelben nem tilos a nemzsidók aádsvétele, mert nem számítanak embernek, hanem csak állatnak.. Johanan ben Zakkai zsidó rabbi annyira Vespazius kenvence volt, hogy bármit kérhetett tőle. Zakkai azt kérte hogy zsidó vallási iskolát alapíthasson, amit meg is tett Jabneh-ben. Gamaliel rabbi idején az elidegenesedés keresztények és zsidók között végleges lett. Dimitianus idején megnőtt a bizalmatlanság a zsidók ellen, ez a gazdasági befolyásuknak volt köszönhető. A császár ezért elrendelte a zsidó törvények megvizsgálását, hogy azok nem veszélyesek-e az államra. Az ellenérzés a zsidók ellen még jobban nőt, mivel azok a Pártusokat támogatták a rómaiak ellen. Mikor a rómaiak győztek a Parthusok felett, érmét is adtak ki, mint egy újabb győzelem a zsidók felett. A Parthus birodalomban a zsidóknak előkelő helyük volt, volt olyan hivatalnok aki a király után negyedik volt a rangsorban. Rabbi Abba Rab a Misnát is átvitte Babilonba és vallási iskolát alapított, amelynek hamarosan 1200 tanulója lett. Miután a zoroaszter Szasszanidák kerültek hatalomra, ők kizárták a zsidókat a hatalomból.
DIO CASSIUS. Második századbeli római történész. Leírja a kegyetlen zsidó felkelést a római birodalom ellen amely a birodalom hanyatlásának a kezdetét jelentette.
"A zsidók mind a rómaiakat mind a görögöket elpusztították. Megették áldozataik húsát, beleikből öveket csináltak és vérükkel kenték be magukat... Egészében Cyrenen 220 ezer ember pusztult el, Cipruson pedig 240 ezer, ezért nem teheti ma zsidó a lábát Ciprus földjére." [Római történelem].

312. Costantin császár megtíltja a zsidóknak hogy keresztény rabszolgát tartsanak.
400. Körül Rabbi Acshi összegyűjti  a Misna hagyományokat és megalkotja a Talmudot Babilonban. Mást hithű zsidónak nem szabad tanulmányozni, mert az istentelenség. Ez a gyűjtemény azóta fal a zsidók és a valóság és a többi ember között. Ez határozza meg a zsidók gondolkodását, és napirendjét. Egy ortodox zsidónak naponta 300 vallási előírást kell betartania. Idézeteket lássd a végén.
465. Vannes-i Concil megtíltja a papságnak hogy hogy részt vegyenek zsidó banktevékenységben.
499. A Babiloni Talmudot befejezték.
608. Antiochai zsidók felkeltek keresztény szomszédaik ellen és elpusztították őket, előtte Caeserában tették ezt Justitianus idején, Stephanus a kormányzó megakarta akadályozni, ezért őt is felkoncolták. 614-ben a perzsák benyomultak Palesztinába és szabadkezet adtak a zsidóknak, akik csak Jeruzsálemben 9000 keresztényt öltek meg, és lerombolták templomaikat. Ezt Rev. M .Malbert állította a „ Hebrew Christian Allience Quarterly” 1921 áprilisi számában.
628. I. Dagobert frank uralkodó kiűzte a zsidókat. További kiűzések: 250 Karthágó;415 Alexandria; 554 Clement; 642; Spanyolok; 855 Itália;876 Sens; 1012 Mayance; 1181 Franciaország; 1290 Anglia; 1306 Francia; 1348 Svájc; 1349 Hielborn; 1349 Magyarország; 1388 Strassburg; 1394; Németország, Franciaország; 1422 Ausztria;1424 Frioburg, Zurich; 1426 Köln; 1432 Savory, 1438 Mainz;1439 Augsburg; 1446 Bajorország; 1453 Breslau;1454 Wurzburg, 1485 Vicenza,1492 Spanyol,1495 Litvánia; 1497 Portugál; 1499 Németország;1514 Strasburg; 1519 Regensburg; 1561 Prága; 1567 Wurzburg; 1569 Pápai állam;1582 Hollandia, 1593 Brandenburg;1597 Cremona, Pavia, Lodi; 1614 Frankfurt;1615 Worms, 1619 Kiev;1649 Ukrajna; 1656Litvánia; 1670 Bécs,1712 Sandomir; 1727 Oroszország; 1744 Livonia, Cseh; 1761 Bordeux; 1775 Warsó; 1749 Alace,1804 Oroszország; 1820 Bréme, 1843 Poroszország, Oroszország, Ausztria stb.
1070. Hóditó Vilmossal megérkeznek a zsidók is Rouen-ből Britanniába, Wiliam of Malmesbury szerint.
1119.   Templomos lovagrend megalakul. Jeruzsálem elfoglalása után ők kapják meg a templomhegyet, ezzel kivívják a Sion Pásztorai zsidó keresztény szekta haragját amely szintén megakarta szerezni a helyet. Sion Pásztorai úgy tartják hogy Jézus nem halt meg hanem Mária Magdalénával Galliába ment és tőle származott a Meroving  dinasztia. A lényeg hogy jelentős uzsora és bank tevékenységet folytattak és amikor a Templomiosok is kiépítették bankhálózatukat hatalmas konkurenciát okoztak nekik ezért le akartak számolni velük. Az alkalom IV. "Szép" Fülöp francia király uralkodásával jött el aki állandó pénzzavarral küszködött, és ezért pogromot akart rendezni a Sion Pásztorai ellen hogy elkobozza vagyonukat. De Fülöp kancellárja Guillaume de Nogaret, aki zsidó felesége révén kapcsolata volt a Sion Pásztoraival, rábeszélte hogy a Templomos rendet oszlassa fel. 1314. marc.18.-án Jacguesde Molay-t a nagymestert, Geoffroy de Gonnewille-t, Geoffroy de Charnay-t és Hugue de Pairand-t kivégezték. Halála előtt a nagymester megjósolta hogy a király, a pápa és Nogaret egy éven belül követni fogja.  37 nappal később a pápa meghal bélmérgezésben, 8 hónappal később a királyt halva találják vadászaton, Nogaret-t pedig leszúrják. Sion Pásztoraié a bankrendszer és megszabadultak a kellemetlen tanuktól is.
1130. A londoni zsidókat megbüntették 2000 fontra, mert megöltek egy beteg embert.
1144. 12 éves gyerek holttestét találták meg Norwichban, keresztrefeszítés nyomaival, a zsidó húsvét idején.
1160. Gloucester: Harold nevezetű keresztény gyerek holttestét találták meg a folyóban, keresztrefeszítés nyomaival.
1171. Zsidó húsvétkor keresztény gyerek kivérzett holttestét találták meg a folyóban keresztrefeszytés nyomaival a franciaoörszági Bloisban. 31 zsidót égettek meg.
1179. Zsidókat végeztek ki Boppard és környékén, mert keresztény nő holttestét találták a Rhine partján.
1180. Fülöp Ágost francia király fejpénzt szed a zsidóktól, 15000 ezüstmárkát, és minden uzsoraadósság érvénytelen, kivéve ha a zsidók %-t adnak belőle neki.
1179.Pontoise: Richard nevezetű keresztény gyerek , megkínzott, feláldozott, kivérzett holttestét találták. Az esetet Philip Augustus káplán és historikus, és Rigord and Guillaume l’Armorician  igazolták ezt.
1181. St. Edmunds Zsidó húsvétkor Robert nevezetű keresztény gyerek feláldozott holttestét találták.
1189.09.03 Angliában a zsidók királyok módjára éltek, Londonban 24 palotájuk is volt Ezek az állapotok Oroszlánszivű Rihárd koronázásakor változott meg. A zsidók aranyba öltözve, mentek a kiuzsorázott nép közzé arannyal megrakodva a királyt köszönteni. A nép fellázadt ellenük, és rájuk gyújtották előkelő házaikat. Yorkban bevetették magukat az erődbe, amikor látták hogy nincs menekvés magukra gyújtották azt. Richard a menlevelet adott Isaac fil Joce-nek , a londoni zsidók főnökének, és embereinek..
1192. Winchester: Keresztény gyereket feláldoztak.
1192. Braisne: Keresztény gyerek feláldozva, Philip August tanúsítja.
1194. A londoni zsidók váltságot fizettek a királynak, a listán 3 „püspök” vagyis rabbi szerepelt.
1199.III. Innocent pápa kiadta a Constitutio Judaeorum amely védte a zsidókat. Ezt 1235-ben IX. Gergely megerősítette.
1222.   Arany Bulla: "pénzváltók. Kamaraispánok, sókamarások és vámosok orzságbeli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne legyenek."   
1232. Winchester: Keresztény gyerek feláldozva.
1233.   Montpellierben /nagy zsidó közösség élt a városban/ zsidó feljelentésre elégetik Majmonides összes írását, mert a Talmudot filozófiai alapon akarta megmagyarázni. Az életét úgy tudta megmenteni a feldühödött rabbiktól hogy Egyiptomba menekült. Narbonne-ban 300 zsidó család élt.
1235. Norwich: Zsidók elraboltak egy 12 éves gyereket, és elrejtették hogy feláldozzák. /Haydn Dictionary of Dates/
1238. Öt gyerek megölve, zsidók bevallották hogy a vérük kellett áldozat céljára. II Frigyes felmentette őket a vád alól.
1244. Párizsban 24 szekér Talmudot égettek el.
1244. Londonban halott gyereket találtak, testén sebekkel, amiről egy kikeresztelkedett zsidó azt állította, hogy héber betük. A testet nagy pompával temették el a Szent Pál katedrálisban, a zsidókat peig 60000 márkára büntették.
1245.IV. Innocent pápa kiadott egy Bullát az ellen a vád ellen hojgy na zsidk kersztény gyereket áldoznak fel. V. Márton pápa is adott ki bullát amiben védelmébe vette a zsidókat.
1247.Valresa, Franciaország:  Húsvét előtt egy kétéves kislány holttestét találták meg sebekkel a fején és a karjain, zsidók elismerték hogy ők vették a vérét rituális célokra.
1250. Saragossa: Feláldozott fiu holttestét találták..
1251.   IV. Béla király a tatárdúlás után rá van utalva minden anyagi forrásra ezért a magyarországi zsidóknak kiváltságlevelet ad amely új jogokat és gazdasági kiváltságokat ad nekik és engedi hogy uzsorakamatotszedjenek 190 %-os kamatra.
1253. Franciaországból kiűzik a zsidókat, mert nem engedelmeskednek a francia törvényeknek.
1255. Lincoln: Hugh neveztű keresztény gyereket loptak el, és áldoztak fel a zsidók. A holttestet a gyerek anyja találta meg egy Joppin nevezetű kútjában.. 91 zsidót vettek őrízetbe, 18-at felakasztottak.. Az ugyet III. Henry király személyes utasítására vizsgálták át az ügyet.
1257. London: Keresztény gyereket feláldoztak.
1261. Pforzheim, Baden: Egy öreg nő eladta 7 éves gyerekét a zsidóknak, akik kivéreztették, keresztrefeszítették, majd a folyóba dobták. Számos zsidót kivégeztek, kettő öngyilkos lett.
1262. Népi lázadás tört ki a zsidók ellen Angliában, kb. 700-at öltek meg. Uzsora lenullázva.
1272. I. Edward lett Anglia királya, és elrendelte hogy a zsidók adják fel uzsora tevékenységüket, és engedjék el az adósságukat mind zsidók és keresztények felé.
1275. A angol parlament törvényben tíltotta meg a zsidóknak az uzsoraszedést, de megengedte nekik hogy házat és földet vegyenek és kereskedést folytassanak.
1276. London keresztény gyerek feláldozva.
1278. 293 zsidót akasztottak fel pézhamísításért Angliában. Később megbosszúlták, ők akasztattak fel tucatjával angolokat naponta az 1800-as években font hamísításért. III. György uralkodása idején 72000 embert akasztottak fel.
1279. Northamptomi zsidókat vittek Londonba azzal a váddal hogy megöltek egy fiut, ló után kötötték őket, majd mind felakasztották.
1286. Oberwesel. Werner nevezetű keresztény gyerek holttestét találták meg a Rhine folyóban. Zsidó húsvét idején három napig kinozták, lábánálfogva felakasztották, és kivéreztették.
1287. Berne. Rudolfnak nevezett keresztény gyereket áldoztak fel zsidó húsvétkor egy Matler nevezetű gazdag zsidó házában. Számos zsidót kivégeztek.
1288.Troyes, Franciaország. 13 zsidót égettek meg, mert fel akartak áldozni egy keresztény gyereket.
1290. I. Edward angol király kitiltja a zsidókat, jelzálogokat eltörlik, el kellett adniuk birtokaikat. Előzményként keresztény gyerek feláldozott holttestét találták meg Oxfordban, ekkor ért vléget az angolok toleranciája.
1296. IX. Lajos francia király hogy minden zsidó sárga jelet viseljen a ruháján.
1298. Németbirodalomban gyerekgyílkosság vádja miatt üldözik a zsidókat, azok Ausztriába költöznek. I. Albert  kényszerítette a városokat hogy befogadják a zsidókat.
1306. IV. Fülöp francia király kiutasítja a zsidókat az országból. 1360-ban visszamehettek az országba, úgy hogy uzsorát is szedhettek 80%-os kamatra, de VI. Károly megint kiűzte őket az országból.
1350. Kasztíliában  X. Alfonz idején a zsidók aranykorúkat élték, úgy mint Don Pedro alatt is . Ennek halála után, szigorító intézkedéseket hoztak ellenük: nem uzsorázhattak, nem vehettek fel spanyol nevet és megkülönböztető jelet kellett viselniük. A század második felében vádak a zsidók ellen, hogy keresztény gyerekeket áldoznak fel húsvétkor.
1358.    Francia parasztháború.
Spanyolországban a zsidók utat nyitottak Dzsebel at Tarik szaracénjainak, és nagy vérengzést csaptak a keresztények között.
1365.Nagy Lajos magyar király kiutasítja a zsidókat Magyarországról.
1391. Sevillában felkelés a zsidók ellen, amit csak a királyi cspatok tudtak elnyomni, /biztos az uzsora miatt/, majd 3 hónap múlva megint, ekkor a zsidókat eladták rabszolgának a mohamedánoknak, két zsinagógát pedig keresztény templommá alakírottak. Sok zsidót keresztény vallásra térítettek, akik közzűl sok karriret futott be az egyházon belül. Pl.: Solomon Levi Burgusból aki Sevilla püspöke lett, más Joshua Lorqui aki XIII. Benedek orvosa lett. Benedek Tortosában vitát rendezett a Talmudról, melyen 16 előkelő rabbi vett részt és 15 hónapig tartott. Végül Benedek bullát adott ki, melyben megtíltotta aTalmud olvasását annak Jézus gyalázó részei miatt.  
1436.   Zsigmond király új jogokat ad a zsidóknak és megengedik nekik az évi 106 %-os uzsorakamatot.   
1453.   KONSTANTINÁPOLY ELFOGLALÁSA   Azért döntő jelentőségű mert ez indította meg európában a szellem, tudomány, és pénzforgalom hatalmas fejlődését.  Mégpedig azért mert keleten Japánban, Kínában, Indiában, Törökországban beállt egyfajta kasztrendszer, ahol a társadalom  feloszlott földbírtokos, papi, kézműves, földműves osztályokra, az államok alapja a föld volt, és az uralkodó rétegek minden igényüket ki tudták elégíteni. Európában más volt a helyzet mert Európában nem termettek egzotikus fűszerek, és mivel dél-keleten a török, észak-keleten pedig a tunya pravoszláv szellemiségű oroszok lezárták a selyemutat. Így más utat kellet találni a fűszerek beszerzésére, ez pedig nyugat felé az óceánon át volt lehetséges.  Ez pedig kikényszerítette a tudomány fejlődését, fejlődnie kellett a csillagászatnak /navigáció amely felborította az egyházáltal képviselt földcentrikus világképet/, hajóépítésnek, földrajznak, a behozott gyarmati nyesanyagok miatt a feldolgozóiparnak. Mindezt hogy pénzelni tudják fejlődnie kellett a pénz és hitelrendszernek, ez pedig a zsidóság nagyarányú gazdagodását tette lehetővé mert uzsorára adtak pénzt. Addig a földtulajdon volt az alapérték, és zsidók nem bírtokolhattak földet, így pénzváltással és uzsorázással foglalkoztak, mert a kereszténység tiltotta a keresztényeknek az uzsorázást. Még egy jelentős dolgot eredményezett a török hódítás, mégpedig a Brit birodalom felemelkedését. Egy birodalom kialakulásának feltétele a távolság legyőzáse mint például Egyiptom és a hajózható Nílus, Babilonia és két folyó, Perzsa és Római  birodalom az uthálózatával, Szkíták, Hunok, Mongolok a ló használatával. Anglia mint szigetország ezt a hajóhadával érte el, mert a nyugatra induló kereskedelmi ut kezdeténél feküdt.
1462.Rinn, Innsbruck. AndreasOxner nevezetű keresztény fiut a zsidók feláldozták az erdőben, a zsidókat nem büntették meg, mert közel volt a határ és megszöktek.
1489..01.13  Chemor, a Provenceben lévő Arlens rabbija levelet írt a Konstrantinápolyban székelő Nagy Szahedrinnek, hogy az Arles-i emberek a helyi zsinagógát fenyegetik, és mit tehetnének ők zsidók. A válasz és tanács az volt:
    „Mint hogy a franciák királya kényszerít titeket hogy keresztényekké váljatok, legyetek azok, de Mózes törvényeit tartsátok meg szivetekben.”
    „Mintahogy mondod a parancs az kirabolni benneteket / a parancs az volt, hogy a megtért zsidók adják fel addigi birtokaikat/ , ezért tegyétek fiaitokat kereskedővé  és ők fogják lépésről lépésre megszerezni a kerestények tulajdonait.”
    „ Mint ahogy mondod, megkísérelték elvenni az életeteket: legyenek fiaitok doktorok és gyógyszerészek, és ti veszitek el a keresztények életeit.”
    „Mintahogy mondod hogy le akarják rombolni a zsinagógáitokat: legyenek fiaitok  kanonokok és papok, és ők fogják lerombolni a templomokat.”
Stb. Ez a Morning Post 1920.09.06-kai számában jelentmeg.
1468.Sepulveda, Spain: Zsidók keresztrefeszítettek egy keresztény gyereket, Az ügyet Segovia püspöke vizsgálta ki, a bűnösöket kivégezték. A püspököt Jean d’ Avilanak hívták, és egy kikeresztelkedett zsidó fia volt.
1469. Kasztíliai Izabella és Aragoniai Ferdinánd összeházasodik.
1475. Trent, Italia: Zsidók feláldoztak egy keresztény gyereket, akit Simonnak hívtak..7 zsidót vettek őrizetbe és végeztek ki. Az ügyet Jean de Salis de Brescia vizsgálta ki. Tanuvallomást előtte egy kikeresztelkedett zsidó, Jean de Feltro, aki elmondta hogy apjáék Lanzhutban felálldoztak egy keresztény gyereket.
1480. Spanyolországban fell áll az Inkvizició hivatala, melynek vezetője 1482-től Torquemada aki kikeresztelkedett zsidó volt. Vagyis zsidó ölt zsidót. A nagy üldözés közepette azért a lefoglalt zsidó vagyon Isaac Abrabanel hez került, aki zsidó volt, mert ő volt a pénzügyminiszter.  Sok zsidó talált menedéket a pápai államban és Törökországban.  A pápáknak  ebben az időben zsidó orvosaik voltak: VI. Sándor, II. Gyula, X. Leo, VII. Clement, és a főbb egyházi képviselők követték a példáikat. III. Pált azért támadták mert jobban szerette a zsidókat mint a keresztényeket.
1485. Padua, Italy: Keresztény gyereket áldoztak fel, akit Lorenzinonak hívtak.
1490..10.27. Spanyolország. Yuce nevezetű zsidó bevallotta, hogy részt vett egy Christofer nevű gyerek feláldozásánál Toledo mellett. 1491.10.29.Salamanca Egyetem 7 felvilágosult reneszánsz műveltségű tagjavizsgálta az ügyet és Yuce-t bűnösnek találta. Ezután az ügy másodfokra emelkedett, és 5 tanult ember vizsgálta Avila-ból. 8 zsidót végeztek ki..
1492. Kolombusz felfedezi Amerikát. Kolombusz zsidó volt, 13 évesen kalóz a Födközi-tengeren, nem tudott olaszul, még az olasz gyóntatópapjával sem. Az utat Luios de Santangel nevű marrano zsidó fizette aki 17000 dukát uzsoramentes kölcsönt adott a spanyol királynak hogy a felszerelést megvegyék. Az utra 6 prominent zsidó kisérte el. A Ferdinánd király anyai ágon Paloma of Toledo-tól származott aki gazdag zsidó volt Toledoban. Ferdinánd király és Izabella esküvőjét Rabbi Abraham Seneor, Izabella fő adószedeője hozta össze. Az első ember aki kereskedelmi állomás alapítására kapott engedélyt az Új Világban, egy marranó zsidó volt, akit Juan Sanchez de Saragosa volt, aki Ferdinánd kincstárnokának volt az unokaöccse.
1494. Egy kivérzett gyerek holttestére találtak a magyarországi Tyrnau-ban. A zsidók bevallották hogy ez a negyedik gyerek volt akit megöltek a véréért.
1503.   II. Ulászló az ország adósait felmenti a zsidó uzsora kamatok fizetése alól, erre a zsidók elérik hogy II. Miksa osztrák herceg külön védelme alá vegye őket, vagyis kivonták magukat a magyar király jogara alól és külföldi uralkodó patrónussága alá helyezték magukat, megbontva az ország közjogi egységét.   
1508. Zsidó könyveket égettek Frankfurtban, 38 zsidót égettek meg Berlinben gyerekgyilkosságért.
1514.   Albrecht érsek elvolt adósodva a Fuggereknek, mert 30000 dukátba került az érseki palást átvétele és tőlük kért kölcsönt, fedezetül Fugger Jakab fedezetül lekötötte a Búcsu levél üzletet. Legsikeresebb búcsulevél árus Tetzel János domokosrendi szerzetes volt, ládájába gyűjtötte a pénzt amelynek a kulcsát Fuggerék ügynöke őrizte. Uzsora parasztlázadás.   
1520.   A zsidók lélekszáma Nagy-Magyarországon kb. 11000 de sok földesúri haszonélvezeti jogot tartanak kezükben.   
1525.   Országgyűlés elcsapja II. Lajos kincstárnokát Szerentsés /Fortunatus/ Imrét akit a "budai zsidók királyának nevez a nép", de a király semmibe veszi a határozatot és elvezsi a Fuggerektől az aranybányákat és neki adja. De mivel V. Károly német-római császár nekik köszönheti a koronát, ezért birodalmi mozgósítással fenyegetőzik, és a pápa is meginti ezért II.Lajos királyt aki kénytelen visszaadni a javadalmakat a Fuggereknek és kártérítést is fizetni. Lajos még az ezüst étkészletét is kénytelen volt a zsidóknak zálkogba adni. /Virág Benedek/.A szerződést 1526 májusában kötötték meg, a következő napon megindultak a török hadak Drinápolyból Magyarország és Mohács felé.
1526.   Buda elfoglalása után a zsidók rendkivüli kiváltságokat kaptak a törököktről.  
1534. Loyola  Ignác megalakítja a Jézus Társaságot azaz a Jezsuita rendet. Gazdag marrano zsidó családból származott, /Encyvlopédia Britannica/ titkára Polanco aki egyedül volt Loyola haláloságyánál is zsidó volt. Utóda James Lainez is zsidó volt. A rend formailag csak a Pápának engedelmeskedik, és soha nem riadtak vissza a gyilkosságtól sem.
1544. V. Károly német császár helyreállította a zsidók minden előjogát, és kijelentette hogy a zsidók nem bűnösek a gyermekgyílkosság vádjában.
1553. III. Gyula pápa a zsidó újévkor minden elkobzott Talmudott elégettetett. II Marcellus pápa kitíltotta a zsidókat Rómából, azzal a váddal hogy gyerekeket ölnek., de Szulejman tötök császár védelmébe vette őket. Ebben az időben sok zsidó lépett be a Jezsuita és Szent Ferenc rendbe. Ebben az időben az Inkvizíció engedélyével kinyomtatták a Sohar-t a fő kabbalisztikus írást. És 1578-1580-id Bazelben kinyomtatták a Talmud cenzúrázott kiadását.
1593. VIII. Kelemen visszavonta elődei összes zsidóellenes intézkedéseit.
1593. Az első marrano zsidók megjelennek Amszterdamban, Jacob Tirado vezetésével. Néhány év múlva ők pénzelik az Angol Polgári forradalmat. Ma az amszterdamim kikötő Soros Gyorgy testvérének tulajdona.
1607.   Bank csőd kihírdetésa Spanyolországban, mert sok aranypénz kerül forgalomba a gyarmatokról, de termelt érték nincs mögötte.   
1627.   Francis Bacon megírja The New Atlantis című művét, amiben javasolja egy világ egyetem felállítását /lásd Rhodes Scholarship/amely világszerte keresi a tehetséges gyerekeket, akik által az állam tudni fog mindenről és legyőzhetetlen lesz. A könyv nagy siker a német misztikusoknál. Később Lenin is azt mondta, hogy bízzák rá egy nemzedék tanítását és megváltoztattja az egyész világot.
1640.   Az angol polgári forradalom kezdete.   
1642.   Jövedelem és Ingatlan adó bevezetése Angliában.   
1650. 15 zsidó család érkezik az észak-amerikai angol gyarmat New Port kikötőjébe, és gyülekezetet alakított ott Aaron Lopez vezetése alatt, aki a vidék leggazdagabb kereskedője volt.
1647.06.16 Levelében Cromwell azt írta Amszterdami zsidóknak, hogy hiába a pénzügyi támogatás, amíg I. Károly angol király él addig a zsidók visszatérése Angliába lehetettelen, ezért szükséges hogy Károly merénylet ádozata legyen.. 1647. 07.12 válasz ment Cromwellnek hogy nagy pénzügyi támogatást fog kapni ha a zsidók visszatelepülhetnek Angliába, Károly ellen a merénylet túl veszélyes, ezért hagyni kell hogy megszökjön, ezért pedig halálra lehet itélni. /A levelek aMuljeim-i zsinagógában voltak, de a napóleoni háborúk idején eltüntek./ 1647.11.12.-én Károly megszökött, de elkapták. December 5.-ei ülésén a Parlament inkább kiegyezett volna Károllyal, ezért Cromwell utasította Colonel Pryde-t, hogy takarítsa ki a megegyezést akaró tagokat. Így a Parlamentnek alig 50 tagja maradt. 1649.01.09-én a „High Court of Justice” kinyílvánította, hogyx vád alá helyezik Anglia királyát. A bíróság 2/3 Cromwell hadseregéből kerűlt ki.. Cromwellék nem találtak egy angól ügyészt sem aki vádat emelt volna a király ellen, ezért Carvajalék egy külfüldit zsidót intéztek, Isaac Dorislaus-t, aki végigvitte az ügyet. 1649.01.30-án Károlyt nyílvánosan lefejezték. Majd folyamatos háborúba vezették Angliát, amihez pénz kell, és elkezdődött az európai államok folyamatos adóssága.
1649. Cromwell megtámadta Irországot.
1650. Montrose fellázadt Cromwell ellen, elkapták , kivégezték.
1651.II. Károly betör Angliába.
1651.   Hajózási törvény Angliában, 1652-1654 tengeri háború Anglia és Hollandia között.   
1652.   Kelet-Indiai Társaság telepeseket küld dél afrikába.   
1654. Portugálok elűzik a hollandokat Brazíliából, azokkal sok zsidó is elköltözött a Nyugat Indiai Szigetekre. Néhány zsidó New Yorkban települt le. Az első feljegyzett zsidó telepes Manhattanban Jacob Barsimon volt. Később a St. Charles hajón megérkezik az a többi hódító is. Straus, Warburg, Aldrich, Kuhn, Loeb, Lehman, Hendriks, Gardoz, Baruch, Lazarus, Lopez, Nathan, Solis, Lindo, Lombros, Seixas.
1655.   III. Ferdinánd szigorú rendeletek hoz a zsidó vámosok ellen. I. Lipót kitíltja a városokból őket és hadmentességi adót vett ki reájuk mert fegyveres szolgálatra nem hajlandók. A városokból való kitíltásuk után a főurak és főpapok vidéki birtokain tünnek fel akik szívesen látták az uzsorakölcsdönt adó zsidókat.
 1656.03.24. Menasseh ben Israel vezetésével a zsidók petícíót nyújtanak be Cromwellhez hogy visszatelepülhessenek Britanniába.  A zsidókat I. Edward utasította ki az országból 1290-ben, uzsurázásuk miatt. Az angol pénz a Talley jól működött a zsidó font megjelenéséig, az országban viszonylagos jólét volt a belháborúk dacára is, a városok fejlődtek, a népesség pedig növekedett. Manasseh ben Israel volt Cromwell egyik hadibeszállítója, így a  kérelmet elfogadták. A királyt I. Károlyt még 1649-ben a puritán parlament kivégeztette. Ettől kezdve a zsidó népesség rohamosan kezdett növekedni mint népességben, mint vagyonban. Nemsokára Solomon Dormido megkapta a brókerengedélyt, úgy hogy nem kellett keresztényi esküt tennie.Manapság a lordok fele zsidó, úgy mint a kormány fele is. A zsidó Citybe  a brit királynő csak előzetes bejelentés alapján léphet be, akkor is csak egyszerű polgári ruhában és a Lord Major mögött lépkedhet. Amikor  Karoline királyné meghalt, kivánságára Németországba kellett vinni hogy eltemessék.. A legrövidebb út a Cityn keresztűl vezetett, ahová a koporsót kisérő katonaság és rendőrség nem mehetett be.
1657.   Kelet-Indiai Társaság kereskedelmi monopóliumot kap Cromwell-től.   
1658.   Első bankjegy bevezetése Svédországban. De megbukik mert az emberek nem fogadják el.   
1658.   Hollandok /boers/ megtelepednek dél-afrikában.   
1660.   Britt törvényhozás megszavazza a Navigation Aact-ot ami megtiltja más államoknak hogy cukort, dohányt és sok más terméket szállítsanak az amerikai koloniáknak.   
1660.Thomas Violett Londonban petíciót nyújtott be a zsidók ellen, korlátozva azok kereskedelmi tevékenységét, sőt kitíltásukat javasolta az országból. A petíciót megismételték 1664, 1673, 1685-ben, de hatástalan maradt mert a zsidók voltak II. Károly legfőbb hadibeszállítói. Ebben az időben a legnagyobb kereskedő Londonban Rodriques Marques zsidó volt, aki uralta a spanyol, portugál kolónia és levantai kereskedelmet. Solomon Dormino, Manasseh ben Israel unokaöccse lett az első zsidó bróker,majd a többi zsidó követte, mígnem a Royal Exchange épületében a dél-keleti sarkot zsidó saroknak nevezték. A 18. század közepére a következő zsidó családok uralták Britanniát: Fran, Treves, Seixas, Nunes, Lamegos, Solomon, Pereiras, Franc. Ővék volt a kelet-indiai és a nyugat-indiai kereskedelelm, a Jamaikai üzlet pedig zsidó monopólium volt.  . A legnagyobb rabszolgakereskedők a washingtoni National Library és a pittsburghi Carnegie Institute of Technology Library könyvtáraiban megtalálható Elizabeth Dunnan négykötetes dokumentációja alapján: Hajó neve: Abigail, tulajdonosok: Aaron Lopez, Moses Levy és Jacob /zsidók/; Hajó neve: Franks Crown , tulajdonosok. Isaac Levy, Nathan Simpson /zsidók/. Hajó neve: Nassau, Tulajdonos: Moses Levy /zsidó/, Hajó neve: Four Sisters, tulajdonos: Moses Levy /zsidó/, Hajó neve: Anne és Eliza, Tulajdonosok: Justus Bosch és John Adams /zsidók/. Hajó neve: Prudent Betty: Tulajdonosok: Henry Cruger és Jacob /zsidók/. Hajó neve:Phoenix Hester Tulajdonosok:Mordecai és David Gomez /zsidók/ Hajó neve: Elizabeth Tulajdonosok: Mordecai és David Gomez /zsidók/. Hajó neve: Antigua, Tulajdonosok: Nathan Marston és Abram Lyell /zsidók/. Hajó neve:Betsy, tulajdonos. Wm De Woolf /zsidó/. Hajó neve:Polly. Tulajdonos: James De Woolf /zsidó/. Hajó neve:White Horse, tulajdonos: Jan de Sweevts /zsidó/. Hajó neve: Expedition, tulajdonosok: John és Jacob Roosevelt /zsidók/. Hajó neve:Charlotte, tulajdonosok. Moses és Sam Levy, Jacob Franks /zsidók/. Hajó neve:Caraoca, tulajdonosok: Moses és Sam Levy /zsidók/. Izrael államban mind a maig nem tilos más nemzetiségü emberekkel kereskedni mert azok csak gojok vagyis állatok. A zsidók mind a mai napig kereskednek emberrel 2003-ban letartóztatták Rolf Salamon Levy Bergert mert kolumbiai csecsemőket adott el gazdag nyugatiaknak. Dél-Afrikában "Jews also took an active part in the Dutch colonial slave trade; indeed,
      the bylaws of the Recife and Mauricia congregations (1648) included an
      imposta (Jewish tax) of five soldos for each Negro slave a Brazilian Jew
      purchased from the West Indies Company. Slave auctions were postponed if
      they fell on a Jewish holiday. In Curacao in the seventeenth century, as
      well as in the British colonies of Barbados and Jamaica in the eighteenth
      century, Jewish merchants played a major role in the slave trade. In fact,
      in all the American colonies, whether French (Martinique), British, or
      Dutch, Jewish merchants frequently dominated.
      "This was no less true on the North American mainland, where during the
      eighteenth century Jews participated in the 'triangular trade' that
      brought slaves from Africa to the West Indies and there exchanged them for
      molasses, which in turn was taken to New England and converted into rum
      for sale in Africa. Isaac Da Costa of Charleston in the 1750's, David
      Franks of Philadelphia in the 1760's, and Aaron Lopez of Newport in the
      late 1760's and early 1770's dominated Jewish slave trading on the
      American continent." Jesuits in South
America owned about 1,200 Negro slaves in Chile alone; in 1710, Colonel
Christopher Codrington of Barbados; in the 1780s, Bryan Edwards the apologist
for slavery on Jamaica; Letters of Isaac Hobhouse and Sons, merchants trading to Africa, North America
and the West Indies, 1723-1750. Held at Jefferies MSS, Vol. xiii, African Slave
Trade, ff, 9-158 (Bristol City Library).,
1661.   Jezsuiták missziót alapítanak Pekingben hogy segítsenek a Hollandoknak és a Portogáloknak az ópium forgalmazásában. A portugáloknak monopóliumok van ópium forgalmazására.   
1693.   Nemzeti adósság kezdődik Angliában.   
1664. Angol-Holland háború.
1665. Üzleti osszeomlás Angliában, munkanélküliség, élelmiszerhiány, az emberek alultápláltak, és kitört a nagy pestisjárvány.
1666. Anglia hadban állt Franciaországgal és Hollandiával. A zsidó uzsorára adnak pénzt mindhárom országnak. A gokjok ölik egymást, a zsidók gazdagodnak.
1670. Metz: Egy három éves kisfiú tünt el, utoljára akkor látták élve a, amikor egy Raphael Levi nevezetű gazdag zsidó emelte a lova nyergébe. Előszőr a testet nem találták, a megréműlt zsidók azt mondták hogy biztosan farkasok tépték szét az erdőben. Erre átfésűlték az erdőt, és megtalálták a fiú fejét, bordáit, és nyéhány csontját, és a fió ruháit. De a ruhán nem volt vérnyom és szakadás sem. Levi-t a Metz-i parlament halálra itélte, és élve elégették.
1672.08.20 Hágában a fellázított csőcselék, agyonveri, majd lábuknál fogva felakasztják és később elégetik  Corneille de Witt és testvérét, akik republikánosok voltak és ellenezték Oraniai Vilmos helytartóságát.
1685. II. James trónra lép Angliában. A zsidók lepénzelik Duke of Monmouth-t hogy lázadjon fel ellene. Junius 30.-án a két sereg megütközött Sedgemoornál, Monmouth vesztett, kivégezték. Következett a „Véres Bíróitárgyalás” 300 embert nyílvánosan kvégeztek, 1000 eladtak rabszolgának. Rágalom hadjárat a király ellen.
1688..11.05.  Orániai Vilmos partraszáll Angliában. Vilmos eredetileg a holland hadsereg kapítánya volt, Stradtholder néven, akit a zsidók választották ki Anglia leendő királyának. Hozzáadták Mary angol hercegnőt. II. James lemondott és Franciaországba menekűlt hála a rágalomhadjáratnak.
1689. Oraniai Vilmos lett Anglia királya, de James sem adta fel a trónt, mivel James katólikus volt, ezért Vilmost kikiálltották a protestánsok védelmezőinek.Február 15.-én James partraszállt Irországban, és Boyne mellett megütköztek. A protestánsok mind a mai napig megünneplik, és heccelik a katólikus Íreket vele. Osszd meg és uralkodj. Az angolok harcoltak és nyomorban éltek, a haszon pedig a zsidó pénzkölcsönzőké, a hadi beszállítóké volt. Vilmos első lépése volt, hogy utasít6otta a brit kincstárt hogy, vegyen fel 250000 fontot a zsidó bankároktól uzsorára.
1694.   Bank of England alapítva. William Patterson skót üzletember 1,4 millió font-t adott kölcsön Oraniai Vilmosnak XIV. Lajos elleni háborújához. A kölcsön fejében ugyanannyi értékű bankjegyet nyomtathatott ki. Más források szerint zsidó bankárok adtak neki arany és ezüstpénzt 1200000 értékban 8%-os kamatra, és engedélyt kértek papírpénz  nyomására ugyanebben az értékben. 1763,-ra az államadósság 13000000 font lett.
Más forráősok szerint Patterson mögött a holland zsidók álltak, mert a szerződés kikötötte:: 1; Azoknak a neve akik a pénzt kölcsönözték titokban marad. 2; A bank igazgatójának joigában áll megállípítani az arany árfolyamát. 3; Minden 1 font értékű arany után ami tartalékuk van, 10 font papírpénzt nyomtathatnak.. 4; Engedélyt kaptak hogy konsolidálják az állami adósságot, a lakosság adóztatásával. /Épp mint a dollár átvételénél, a FED törvény/ Ezzel vége a britt jólétnek. A középkorban míg a zsidók ki voltak tíltva Britanniából, dacára a Rózsák háborújának és egyébb polgárháborúknak az ország fejlődött, mert a hábúrozó nemesek csak egymást írtották. Miután a zsidók átvették a pénznyomást, hiába lett az ország világbirodalom mérhetetlen nyomorban lett részük. Még az 1800-as évek végén is fürtökben akasztották fel az embereket, akik nyomorukbvan pénzt hamísítottak.   
1700. 1830-ig A Kelet Indiai Társaság átveszi az ellenőrzést India és az ópium  felett.  
1701. Spanyol örökösödési háború, Duke of Malrborough a brit sereg vezére Hollandiában havonta 6000 fontot kapott évente a holland zsidó bankártól, Solomon Medinától. /Jewish Encycloppedia/
1711. Megalakul a South Sea Company angliában. A társaság exclusive jogot kapott a dél-ameriksi spanyol  gyarmatokkal valókereskedésre. A céghez több kereskedő is csatlakozott, és vásáróltak  9 millió font értékben államadósságot is. A cég részvényei az égbeszöktek, 128 fontról 1000 fontig. A cég 1717-ig egy hajót nem indított a gyarmatokra, csak spekulációra mentek. 1720 szeptemberében a cég összeomlott, sok befektető tönkrement, kisemberektől az arisztokráciáig.
1715.   A Kelet Indiai Társaság megnyítja első kereskedelmi irodáját Kantonban megkezdődik az ópium kereskedelem. Az angolok teát importálnak Kínából de a kínaiak csak ezüstöt fogadnak el fizetség képpen, ezért az angolok Indiából és Törökországból ópiumot csempésznek Kínába ezüsttért majd az ezüstön teát vesznek.   
1717.    A világ első szabadköműves nagypáholy alapítása Londonban.   
1718.   Az első kiadása Angliában.   
1723.   Johann Peter Rockefeller megérkezik Amerikába Németországból.   
1728.   Megalapítják az első madridi Szabadköműves páholyt.   
1729.   Yung Cheng kínai uralkodó megtíltja az ópium fogyasztást.
1730. Grand Orient Szabadköműves páholy megalakul Párizsban, van aki 1725-re teszi. A forradalom előtt 2000 szabadköműves páholy volt az országaban, a tagog számát 100000-re becsűlték.. 1868-ban Adolphe Cremieux aki alapította és elnöke volt a Alliance Israelite Universelle-nek, ő volt az elnöke a skót rítusú szabadköművességnek is.
1734.   A Szabadköművesség megjeleník Hollandiában.   
1735.   A Szabadköművesség megjeleník Portugáliában, Olaszországban és Oroszországban.   
1736.   A Szabadköművesség megjelenik Német birodalomban.  
1743.   Mayer Amschel Bauer megszületik apja, Moses A. Bauer frankfurti uzsorás,/1715.   Frankfurt 415 zsidó családból 109 uzsorás/
 fiatalkorát a Hannoveri Oppenheimer bankban tölti mint banksegéd, ott ismeri meg General von Estorff-ot aki révén ritka érméket ad el William of Haynau hercegnek, akinek hatalmas vagyona van katona kölcsönzésből, nevét megváltoztatja Bauer-ről Rothchild-ra ./házán vörös zászló házszám helyett/
1748. Duniagrod, Lengyelország: zsidókat bűnösnek találták gyerekgyilkosság vádjával.
1750.   A hollandok évente több mint száz tonna ópiumot szállítanak Indonéziába.   
1753.   Megalakul a bécsi tőzsde.   
1753. Lengyelország, Pavalochi és Zbytomir: Mindkét helyen zsidókat itéltek el gyerekgyílkosság vádjával.
1764.   Britannia megtiltja az amerikai kolóniáknak hogy saját pénzt nyomtassanak.   
1769.   M.A.Rothchild Haynau herceg korona ügynöke lesz, és erről kiváltság levelet kap.   
1770.   M.A.Rothchild megházasodik, Gutele Schnaper, öt fiu,/Amschel, Salamon, Nathan, Karlmann(Karl), Jacob(James) és öt lány születik   
1772.   Első Szabadköműves páholy alapítása Oroszországban   
1774. szept. 5. Az Első Kontinentális Kongresszus összeül.   
1775. 1. Az angolok németeket vesznek katonának az amerikai szabadságharc leveréséhez. Frigyes waldecki herceg 1225 embert adfott el abból  505 jött vissza, Alexander ansbachi őrgróf 1650 embert adott el, Anhalt-Zerbst hercege, Frigyes Ágost 1160 embert adott el 300000 tallérért. Hessen Károly gróf első szerződését Velencével kötötte, 1687-ben 1000 gyalogost küldött a törökök ellen, 1702-ben 10500 főt adott el Angliának és Hollandiának, Angliának évenkénti meghatározott mennyiséget szállított, összesen 12000 embert. VIII. Vilmos őrgróf az osztrák örökösödési háború idején II. Györgynek 6000 katonát adott el, az ellenfélnek VII. Károly császárnak is 6000 embert adott el. Az amerikai függetlenségi háború idején összesen 19400 embert adott el az angoloknak, de csak 11900 élte túl. 1776. 12.25-én az amerikaiak megverték az angolokat Trentonnál, 1950 hesseni közzül 1650 esett el a csatában, az angolok minden katonáért fájdalomdíjat fizetett az őrgrófnak ami 643000 forint nyereséget jelentett neki. 1776-1784 között az angolok 22 millió tallért fizettek a hesseni uralkodóknak a katonákért.    
 Amikor a hesseni csapatok Poroszországon keresztül keresztülmentek azok megadóztatták mint a marha szállítmányokat. II. Frigyes őrgrófot a fia IX. Vilmos követte a trónon aki 4 éven keresztül összesen 12000 embert szállított az angoloknak a tengeren túlra, ezekért évi 675000 birodalmi tallért kapott.  A pénzét Rothschildokon keresztül uzsora kamatra kölcsönzi a többi európai uralkodónak. Mikor a herceg Dániának adott kölcsön rajtuk keresztül, mivel nyíltan nem akarta kiuzsorázni a rokonát, a Rothschildok rájöttek hogy nem a közembereknek, hanem uralkodóknak és kormányoknak kell kölcsönt adni, és behajtattni, így a nép azokat fogja utálni nem pedig őket. „A Rothschildok példának okáért államkölcsönt szerveztek valamilyen kormánynak, millió és millió értékben. Mondjuk forintban.  Az államkölcsönt százforintos névértékű sorsjegyek kibocsátásával és forgalomba hozatalával helyezték el a nagyközönségnél. Dea százforintos névértékű államkölcsön sorsjegyeit ők maguk -mondjuk-kilencvenhat forintért kapták meg, viszont százharminc forinton adták el….A tőke 34%-a tiszta haszon. De a Rothschildok ezzel nem érték be. Ezer és ezer eszköz állott rendelkezésükre, hogy a nagyközösségben ne csupán fölébresszék, hanem fokozzák is a bizalmat az új államkölcsön iránt. A papírosokat ’jónak’ tartották és valóságos harc indúlt meg, hogy mennél többet szerezzenek megbelőlük azok, akik egyrészt pénzeiket állampapírorsokban vagy sorsjegyekben óhajtották elhejezni, másrészt pedig azok, akik további áremelkedés utján akartak nyereséghez jutni. Más , közönséges vállalkozó, vagy spekuláns, beérte volna azzal a harmincnégy százalékkal, amit a Rothschildok egy csapásra nyertek ezen az egy üzleten. De ők nem. Ők vettek, eladtak és ismét vettek ilyen állampapírosokat vagy sorsjegyeket  nyolcszor-tizszer is egymás után és folyton hol emelték, hol leszorították az árakat, olyasformán, hogy ebbőla játékból is hatalmas összegű nyereségek ömlöttek oénztáraikba. Hogy ezeknek az állampapírosoknak árát leszorítsák, nemsokára egy  újabb államkölcsönnel állottak elő, amelyre nézve ugyan ők még az első kölcsön megkötésénél előre megállapodtak, de amelyről a közönség az utólsó pillanatig semmit sem tudott. Ez által az első államkölcsön papírosainak értéke nagyott csökkent és a Rothschildok most-ismét  megvásárolták azokata papírosokat……amelyeket előbb ugyancsak ők adtak el. De most jóval olcsóbban vették meg mint ahogy. És rövid idő múltán ismét jóval drágábban adták el,- miután már mesterségesen jól fölhajtották az árakat……A legeredményesebb tőzsdei üzleteiket azonban mégis csak háborús időkben és nagy politikai események idején csinálták.” /Balla Ignác/Később rájöttek hogy még jobb ha ők nyomtatják a nemzeti valutákat.
1775.    A Continentális Kongresszus felhatalmaz néhány államot hogy azért is nyomtasson saját pénzt. Az angolok válaszként hamis amerikai pénzt nyomtatnak és elárasztják vele a kolóniákat ezért az elértéktelenedik.  A kongresszus brókere Haym Solomon volt, aki sok pénzt hajtott fel a felkelésnek, ezért megkapta a „Broker to the  Office of Finance”
1775.   György király kiadja az Ellenszegülés Kiálltványát.   
1776. máj. 1. Illuminátus szabadköműves rend megalapítása,/Adam Weisthaup,/. 1. Monarchiák minden tekintélyelvü kormányzati rendszer megdöntése/ Mert egy hosszú idejig hatalommal uralkodó király meg tudja változtatni az uzsora pénzrendszert, nem úgy mint egy rövid időtartalmra választott kormányfő vagy miniszterelnök akinek kampányához pénz kell, úgy hogy eleve csak bérenc kerülhet hatalomra mint pl. Magyarországon Göncz aki a kommunisták besugója volt a Parasztpártban, vagy Mádl aki privatizációs miniszter volt és átadta a magyar vagyont szinte ingyen a Rothschildoknak, vagy Orbán , Clinton ,Blair kiknek Oxfordi tanulmányait Rhodes alapítvány fizette/ . 2. A magántulajdon és az örökösödési rend eltörlése / tulajdonnal rendelkező egyén független, nem lehet zsarolni, ezért a cionisták legnagyobb ellensége az önellátó paraszt és kisiparos, írtották is őket rendesen Ukrajnában Kaganovics 7 millió parasztott éheztetett halálra. 3. Hazafiság és nemzeti érzület felszámolása. 4. Család és házasság intézményének felszámolása /a gojok aműgy is csak állatok, az állatok pedig nem házasodnak és vagyonuk sincs/.  5. Mindenféle vallás eltörlése/ Az utóbbiakat azért akarják eltörölni hogy az egyén egyedül maradjon, így könnyebben irányíthatóak ne legyen támasza a nemzete, se családtagjai, sem pedig a vallása ás hitsorsai. Abban az időben általában három generáció élt együtt és a szétköltöző rokonság is a közelben maradt.. Soha annyi magányos ember nem élt még a világon mint manapság, egyes afrikai nagycsaládok öreg németeket fogadnak örökbe, franciaország lakosságának 30 % egyedül él/. Adam Weisthaup kikeresztelkedett zsidó, aki jezsuitának állt, majd onnan kicsapták, nőjével abortuszt hajtat végre.  Első franciaországi Illuminátus csoportokat Martinez de Pasquales portugál zsidó szervezte meg, beépültek a Grand Orient Nagypáholyba és onnan az egész európai hálózatba.   Az Illuminátus rend alapítását ünnepeljük minden év május elsején. A múgy a mozgalom hamar elhalt volna ha Rothschild nem támogatta volna pénzügyileg.  A szabadköművesség nem volt más mint olyan társaságok ahol a rendi európa tagjai kötetlenebb körülmények között találkozhattak, iparos a főrangú földbirtokos nemessel, papokkal, kereskedőkkel, szabadon beszélhettek eszmékről, művészetekről, a világ jobbításáról. Tagjaik általában rendjük befolyásos tagjai voltak, akik társadalmi rangjukkal, pozíciójukkal, gazdasági befolyásukkal hatni tudtak a politikára, akár még egy államrendet is képesek voltak megdönteni, ezért összejöveteleik titkosak voltak és titoktartási fogadalmat tettek. Az USA alapító atyáinak többsége is szabadköműves volt Azzal hogy Pasquales 33 fokozatra osztotta be, pont ezt a szabadabb légkört törte meg, és az alsóbb osztályú tagoknak feltétlen engedelmességgel kell tartozniuk  afelettük lévőknek. A Wilhemstand-i kongresszus után a zsidó Illuminátusok átvették a többi páholyban is a hatalmat, így a szabadköművesek tudtukon kívül a zsidó cionista ügyért harcolnak / cionizmus zsidó világuralom, egy világrend, sionizmus : zsidó állam Palesztínában.. Mihelyst a zsidók feltétlen hatalomra kerültek egyből betiltották a páholyokat, úgymint 1917-ben Oroszországban és Magyarországon Rákosi idején.
1776.   Az amerikai brit kolónik kinyílvánítják függetlenségüket Britanniától. A Függetlenségi Nyílatkozat aláírói közzüól 53 volt szabadköműves.
1777.   Adam Weisthaupt csatlakozik a Münich Szabadköműves Páholyhoz, és két év mulva ellenőrzi  Theodore of Good Tanácsot /a Bajor Kormányt/.   
1779.   Az amerikai kolóniák visszavonják saját valutájukat a brit pénzhamísitás miatt.   
1780.   A francia forradalom előtt ismeretlenek felvásárolták a gabonát éhinség, az ország költségvetésének 3/4-de uzsorakamat törlesztésre ment el.
1781.   Alexander Hamilton / született Alexander Levine/ megalapítja a Bank of America-t   Állítólag dokumentum van arról  a British Museumban hogy a Rothschildok támogatták pénzzel. A bank alaptőkéje 10 millió $ volt, ami abban az időben hatalmas pénz volt A bank 20 évre kapott engedélyt, 1811-ben

2 komment

Idézetek

2011.05.16. 16:47 kissspeter53

Márai: „Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zavaroshoz, a vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez. Mert a műveltség annyi, mint az igazságnak- minden dolgok igaz ismeretének- feltárása és elviselése. Az igazat elviselni mindig nagyon nehéz. A műveltséghez, vagyis a valóság és igazság megismeréhez rendkívüli bátorság kell. Az ember egész sorsával, lényével ismeri meg az igazságot és csak életre-halálra lehet művelt, mert minden ami igaz és emberi, tehát valóságos, az vérben, verejtékben és szenvedélyben fogan.”

    Madách: Ember tragédiája:”; hisz a tömeg
A végzet arra ítélt állata, Mely minden rendnek malmán húzni fog,
Mert arra van teremtve. Már ma mentsd fel:
Amit te eldobsz, ő meg nem nyeri,
És új urat keres holnap magának.
Vagy azt hiszed, hogy űlhetnél nyakán,
Ha gazdának szükségét nem érzi?
Ha kebelében öntudat lakik?”

„ A csőcselék semmitől sem fél annyira, mint az észtől.
A butaságtól kellene félniük, ha felérnék ésszel, hogy mi félelmetes.l”
                        /Goethe/

Szólj hozzá!

Proletár mint haszonállat.

2011.05.16. 16:46 kissspeter53


„VILÁG PROLETÁRJAI CÁFOLJATOK”

    ”…………..; hisz a tömeg
A végzet arra ítélt állata, Mely minden rendnek malmán húzni fog,
Mert arra van teremtve. Már ma mentsd fel:
Amit te eldobsz, ő meg nem nyeri,
És új urat keres holnap magának.
Vagy azt hiszed, hogy űlhetnél nyakán,
Ha gazdának szükségét nem érzi?
Ha kebelében öntudat lakik?”
                /Madách: Ember tragédiája/

„ A csőcselék semmitől sem fél annyira, mint az észtől.
A butaságtól kellene félniük, ha felérnék ésszel, hogy mi félelmetes.l”
                        /Goethe/

TÖMEG, Konzumidóták, proletárok, csőcselék: Kicsinyes, rosszindulatú, irigy. Képes feljelenteni proletár társát egy szál cigi miatt. Mindenkit irigyel akinek kicsivel is több van mint neki, de a hatalmas vagyonokat nem bírja felfogni, így gazdáit nem irigyli. Mindent tud olvasás és más információ szerzés nélkűl, gyűlöl minden nagyobb tudással vagy iskolai végzettséggel rendelkező embert, és örül azok bukásának .Gazdái a média segítségével bárkire rá tudják uszítani. Halálosan sértődékeny ha szembeállítják a tudatlanságával. Minden ami nem az övé az közös, és kötelező tönkretennie. Beszélgetni csak kocsikró, nőkről bulikról, gagyi sorozatokról, székletről és bélműködésről tud. Csak az a film, vagy egyéb művészeti ág létezik számára amelyben a Berényi család is benne van. Az állati szinvonal alatt létezik, mert nincs az az állat amely nikotinnal, vagy alkohollal tudatosan mérgezné magát vagy utódát. Pillanatnyi élvezetért képes feláldozni mindent. Kifejlődése:  Az egyenlőtlen gazdasági versenyben alulmaradt nem zsidó nemzetiségű kisiparosokból, illetve a földjeikről elűzött parasztok összezsúfolt tömege városok peremkerületeiben, akik lakótömbökben  élnek, teljesen kiszolgáltatva gazdáiknak, mind fűtés, víz és élelem tekintetében. Nincs tudata, sem emberi, sem nemzet. Ha lenne tudata, akkor tudná, hogy mint embernek vannak veleszületett jogai, úgy mint a szabad élethez, boldogsághoz és jóléthez. A proletároknak csak annyi joga van amennyit az állam, azaz a gazdái odalöknek neki, és amit bármikor vissza is vehetnek tőle. Nincsennek ünnepeik csak szabadnapjaik. A karácsony és a húsvét, ezek a földműveléshez és a természethez kötődnek, míg a proletároknak a pénzhez és bevásárláshoz.. Fő szabadnapjuk a május 1, de azt sem tudják hogy a gazdáik miért ünnepeltetik velük, de nem is érdeklik őket, csak az hogy van egy plussz szabadnapjuk amin tele szemetelhetik a környezetüket. Hiába különböző nyelven beszélnek, egyen kúltúrájuk van, ua. hamburgert eszik, ua úgy öltözködnek, ua zenét hallgatják és ua a tévéműsort nézik.
Egész életében hasznot termel, hisz betegen szülesztik meg, mert anyja és apja iszik és dohányzik, majd méreggel kezelt ételeket eszik, italokat iszik. Olaj alapú vegyszereket ken magára, mérgező búrkolatú szórakoztató eszközöket vesz magának és mérgező anyagokból készűlt lakásban lakik. Ha elmegy zsoldosnak akkor rádioaktív urán burkulatú bombákkal letarolt területre vezénylik. Így biztosítsák hogy amit meg tudott takarítaní agyonhajszolt életében, azt felélje beteg időskorában.. Emellet mindenért adóznia kell, amit vesz, kap vagy örököl. Arra már nincs esze hogy elgondolkozzon azon hogy kié lesz a sok pénz, beéri azzal hogy a banké vagy államadósságra kell. Hogy kié a bank vagy kinek fizessük az államadósságot azon már nem gondolkozik hisz azt nem szokott.
 
Gazdái. A proletárok a pénzforgalommal együtt fejlődtek ki, így gazdái mindig uzsorások és tömegház tulajdonosok és egyéb nyerészkedők voltak, mind a görög-római kultúrkörben /Madách: Ember tragédiája V szín/, mind manapság. Mai gazdájuk a zsidó Rothschild ház feje Lord Jacob Rothschild. Azért zsidózom, mert ő maga vállalta fel nemzetiségét „A világurai : A Rothschildok” című dokumentum filmben. A vagyonnal mindig a család feje rendelkezik, egy 1800-as évek végén készűlt tanulmányban a világ vagyonának a felével már akkor ez a család rendelkezett. Övéké a dollár 1913 dec. 23-óta /előtte az USA-nak elenyésző adóssága volt, ma meg minden vagyontárgyának négyszeresével tartozik nekik,1939.-ben   Emondson Economic Service Bulletin szerint 440 nem zsidó leggazdagabb amerikai család 25 milliárd $ felett rendelkezik, amíg néhány zsidó család 500 milliárd$ felett.   
Szakértők 1997-es becslése szerint  a Rothschild család közös vagyona eléri 491409 000 milliárd $-t. 1997-ben az USA-ban forgalomban  lévő pénz mennyisége 5200 milliárd $, az USA adóssága 5400 milliárd $,, az USA GDP-je 8030 milliárd $. 2004-ben egy év alatt 1300000 ember került a létminimum alá/
  Bank of England, a Világbank, a család szülőhelyén az Eurót kibocsátó Európai Központi Bank, és 1991-es XX-as törvény óta övéké a forint is. A Nagy Francia Forradalom óta ők adtak uzsorára kölcsön pénzt minden háborúra, ők fizettek minden forradalmat. A másik nagyhatalmú zsidó család a Warburg familia. Hogy Magyarország sorsára mekkora hatással voltak az a Trianoni békeszerződésnél is kitünt. A francia elnök tanácsadója George Mendel született Jeroboam Rothschild volt, az USA elnök tanácsadója Paul Warburg /a dollár egyik megszerzője, ő rakta Trockijt hajóra fegyverekkel és arannyal Oroszország felé New Yorkból/ volt, az ellenség a Német császár tanácsadója és a hírszerzés vezetője Ottó Warburg volt /ő utaztatta Lenint Svájcból Oroszországba/.

1 komment

A zsidók története

2011.05.11. 14:22 kissspeter53

Látjuk a tényeket, egy nemzet, saját erejéből fölépít egy birodalmat, melyek hajói messze földön levő országokkal kereskednek, melynek hadserege legyőzhetetlen. A nép erős, öntudatos, és ismeri saját értékeit. Miért félne egy pár mocskos, titkolózó idegentől, akik ismeretlen helyekről beszivárogtak, és akik olyan szerényen laknak a városban, hogy úgy tűnik, mindig is ott éltek. Ezek az idegenek minden olyan munka végzésére hajlandók, melyeket a helyiek saját szintjük alattinak tartanak. Az idegenek leánykereskedelmet folytatnak, játékbarlangokat nyitnak, lopott ruhákat adnak tovább, pénzt kölcsönöznek, nyilvánosházakat rendeznek be, melyekben minden szexuális perverziót ki lehet élni, és bérgyilkosságokat vállalnak el.

Rövid időn belül az idegenek tudják a nép vezetőinek minden titkát, és hatalmuk van ezek fölött. Az idegenek közössége gyorsan gyarapszik, és hamarosan a valaha egészséges nemzet gyámoltalanná válik, mert eredeti értékeik, az erő, bátorság és becsület, melyek nagyokká tették őket, haszontalanok az újonnan jöttekkel szemben. A gazda nem érti a parazitát, amely olyan, mint egy másik égitestről jött lény, mert mások a céljaik, és nem válaszolnak azokra az ingerekre, melyekre a gazdanép válaszol. Idegrendszerük is másfélének tűnik. Ahogy növekszik a veszélyes hatás, a hadsereg erkölcsi válságba jut, a helyi vezetőket kivégzik, vagy elmenekülnek, és a nemzet vagyona apránként átmegy az idegenek kezébe. Az embereknek semmijük sem marad, különösen semmi önbecsülésük. A gazdanép tagjainak nem szabad megőrizniük önbecsülésüket vagy magánéletüket, ahogy a parazita átveszi az irányítást. A gazda látja, hogy hiteleit zsidó bankárok adják, gyerekeit zsidó tanárok tanítják, kormányát zsidó tisztviselők irányítják, akiket tanácsadóknak vagy konzultánsoknak is hívnak, és noha nem választott képviselők, mégis fontos elhatározásokat ültethetnek át a gyakorlatba. A vallásukhoz fordulnak megnyugtatásért, és azt látják, hogy zsidó kikeresztelkedettek, akik megfelelő pénzbeli ajándékok révén léptek be a felekezeti hivatalokba, addig szaporodtak, míg megváltoztatták a vallási hitet, és oda is bevitték a parazita zsidók kapaszkodó kampóit. Mi maradt meg a nemzsidó gazdának? A látszólag elkerülhetetlen végzet, hogy lassan meghal, mert kiszívták vérét, és csak aztán hagyják ott a paraziták, hogy más gazdát keressenek.

Egy nap egy ellenséges nép hajói jelennek meg a kikötőben. Bizonyos garanciák fejében a paraziták szívesen fogadják őket. A gazdanép nem áll ellent, a birodalom elvész.

A történelemben a zsidót a nemzsidó gazda szaporodó szervei köré csavarodva találjuk, mint a vadszőlőt, mely lassan fojtogatja az egészséges fát. A zsidó mindig kerítő, pornográfiaterjesztő, a prostitúció mestere, a szexuális perverziók apostola, a meglévő nemi szabályok és tiltások ellensége volt a nemzsidó közösségben.

A zsidó jelrendszere teljesen más: olyan jelrendszer, mely tagad minden más jelrendszert. Megegyezik valakivel, hogy kifizet egy bizonyos árat, és később csak a felét fizeti ki; hamis tanúkkal és igazolásokkal dolgozik a bíróság előtt, fizetett hamis tanúkkal, megvesztegetett bírákkal, és így szerzi meg a nemzsidók javait. Míg a nemzsidó dolgozik, elcsábítja feleségüket, így szégyeníti meg őket, háború idején pedig nem szolgál a hadseregben, és otthon bomlasztja a polgári életet. A legnagyobb veszély idején üzletel az ellenséggel és becsapja a nemzetet.

A mondai idők:

Mózes, egy egyiptomi zabigyerek, renegát gyilkos pap, a közel-kelet cigányaihoz, a habirukhoz szökik. A habiruk a Termékeny félholdon, azaz a folyamköz, a mai Irak, és a Nílus, azaz a mai Egyiptom között nomadizáltak és fosztogattak, mint ahogy az Eblai kőtáblák tanúsítják. Éhínség idején a Nílus deltájába húzódtak, amit Gósem földjének neveztek. Innen vonultak ki Mózes vezetésével, miután kölcsönkérték az Egyiptomiak arany és ezüst menüit, hogy majd visszahozzák. Menet közben Mózes átvette az ifjúság nevelését, miszerint egyetlen felsőbbrendű lény van Jehova, akik nekik adta kezdetnek Kánaán földjét, majd az egész világot. Jehova kiválasztott népe a zsidó, a többi ember nem is ember, hanem állat, akik azért vannak, hogy a zsidóknak szolgáljanak. Mózes, mint ex-pap ismerte a puskaport, így egy kis tűzijátékkal meg tudta idézni Jehovát, illetve a földbe tudta robbantani a politikai ellenfeleit. Csak hogy Mózes nem ismerte azt a nomád hagyományt, hogy új földre régi vezető nem mehet be, így a határon a zsidók agyonverték.

 

 

És a hogy lehetett:

A valóságban a zsidó törzsek a közel-kelet cigányai voltak, akik a termékeny félholdon nomadizáltak, és fosztogattak a folyamköz, és Egyiptom között.

Hogy Egyiptomban jártak arra bizonyíték a Mózes hagyomány.

Mikor szárazság volt nomád törzsek gyakran letelepedtek ideiglenesen a Nílus deltájában, amit Gósem földjének hívtak. Az hogy a Nílus vörösre változik, az nem a vértől van, hanem áradáskor a termékeny iszaptól van, és hogy nem átok, hanem áldás azt már nem fogták fel. Ekkor történt egy fontos esemény, hogy egy renegát gyilkos egyiptomi pap a habirukhoz szökött. Hogy Mózes egyiptomi volt, arra utal a neve, ami egyiptomi nyelven fiút jelent. Mint a fáraók esetében Ré-mosze, Ré /napisten/ fia, görögösen Ramszesz. Tothmosze, stb. Hogy pap volt, arra a vízből kimentés legendája utal. Ha egy magas rangú egyiptomi nőnek házasságon kívül született gyereke és rajtakapták akkor megölték. De ha lebukás nélkül megszülte, akkor kosárba rakta, és a Nílusba úsztatták, ahol a nő véletlenül megtalálta, akkor adoptálhatta. Az ilyen gyereket általában papnak adták. Ilyen gyerek volt Imhotep a híres orvos, az első piramis építője. Továbbá az egyiptomiak valójában egyistenhívők voltak, az egyes állatalakos istenségek az egyetlen isten egy-egy tulajdonságának személyesítették meg. Mint pl.: Vágó István, aki műsorvezető, férj, apa, reklámarc stb., s mégis csak egy Vágó István van. Az egyiptomi papok nagyon komoly vallási, orvosi és természettudományi képzést kaptak, így ismerték és használták a puskaport. Így Mózes, amikor beállt a habirukhoz, akkor kinyilvánította, hogy csak egyetlen felsőbbrendű lény van, s úgy hívják, hogy Jehova, és annak kiválasztott népe a zsidók. Valószínűleg összevonta a harcias sivatagi viharistent, Já-t és a termékenységi istennőt Heva-t, azaz Évát, és így lett Jehova. Jehova jelenlétét puskaporral demonstrálta a Siani hegyen, illetve az ellenzékét, mint pl.: Koré-t és családját robbantotta bele a sivatagba, illetve az aranyborjú hívőket ölte meg. Továbbá Jehova nevében a népnek ígérte Kánaán földjét. Azért Kánaánt, mert a Sinai félszigetet az egyiptomiak birtokolták annak gazdag rézbányái miatt, tőlük elég nehéz lett volna elvenni, illetve a folyamközben is mindig erős birodalmak voltak. Kánaánban pedig kis városállamocskák voltak, kivéve a tengerpartot, mert ott erős filiszteus városok voltak. És mint ahogy Lenin mondta,” Adjátok ide egy nemzedék ifjúságát, és én megváltoztatom a világot”. Mózes is átnevelte a habirukat zsidókká a törvényeivel. Melynek lényege, csak a zsidók emberek, a többi az gój, azaz mocsok trágya stb. Keveredni velük szigorúan tilos. És létrehozta a papi kasztot, ami hogy a népet kordában tartsa. Csak azzal a nomád hagyománnyal nem számolt, hogy új területre új vezetővel költöznek be, a régit a régi határán agyonverik. Úgy látszik, hogy a családját is kivégezték, félve a későbbi bosszútól, mert nincs róluk többé szó.

 

Eblai ékírásos agyagtáblák:

Ebla mint városállam, az i.e.: 3000-i.e.: 2000 között virágzott. Romjai a mai Aleppótól délre Tell Mardih dombján találhatók. A települést Paolo Matthiae régész kezdte el feltárni 1963-ban, és 1977-ig a királyi palota romjai között 14500 sumér ékírással eblai nyelven írt égetett agyagtáblát találtak. És az egyik tábla arról tudósít, hogy a Benjámita törzs a környéken fosztogat.

 

Mésa sztélé:

Moáb királyának győzelmi felirata, melyben leírja, hogy felszabadította Moábot Dávid házának uralma alól. Jahacot, ahol a zsidó király a háború alatt élt, Mésa 200 emberrel foglalta el.

 

Tel Dan sztélé:

1993-ban találták, Dán városában. Házáél szír uralkodó készíttette győzelmi oszlopnak, melyen szerepel, hogy legyőzte Jórámot, Izraelnek királyát, és Áháziját Dávid házából származó uralkodót, azaz Júdea királyát.

Vagyis a sztélé külön említi meg Izraelt, és Júdeát.

 

 

Merenptah sztélé i.e.:12131203):

Merenptah líbiaiak elleni hadjáratáról készült, és a 318 cm magas és 163 cm széles felirat utolsó sorában futólag megemlíti Izraelt is. Júdeát nem. Izraelt is népként, nem pedig országként nevezi meg, nem úgy, mint a többi kánaánita városállamot, azaz az izraelitáknak még állandó településük sem volt.

És ezek alapján Michael G. Hasel, a Southern Adventist University régészeti intézetének igazgatója szerint Izrael az i. e. 13. század végén már jelentős politikai erőt jelentett.

 

És ennyi.

A római korig csak ennyi külső adat van a zsidókról, és az ő hatalmas birodalmukról.

Azaz:

Az egyiptomiak szerint Kánaánban élnek izraeliek, akiknek nincs városuk. Északon a mai Szíria területén van a Benjámita törzs és fosztogat. Majd tudósítás Házáél uralkodótól, hogy legyőzte mind Júdea, mind pedig Izrael királyát. Később a moábita király győzi le Dávid leszármazottját 200 emberrel.

Vagyis:

Kánaán területén letelepedtek olyan habirú törzsek, amelyek Egyiptom és a folyamköz között nomadizáltak, illetve fosztogattak. Ezek a törzsek a két fő kereskedelmi útvonal közötti vízszegény területen a Holt tengertől balra vegetáltak, Jeruzsálemet, ami valószínűleg egy kis falu lehetett, a római korig külső források nem is említik. A Holt tenger túloldalán a Moabiták laktak, akik jelentős réz bányászatot folytattak, itt haladt el a Királyok útja is, amelyen a Folyam közbe, és Egyiptomba vitték a rezet. A másik kereskedelmi út a tengerparton vezetett, ahol gazdag, csatornázott filiszteus városállamok voltak. Tőlük tanulták el a zsidók a vasművességet. A fosztogató zsidók ellen büntető hadjáratokat vezettek, mint a Mésa sztélé is tanúsítja. Valószínűleg Dávid létezett, hisz dinasztiát alapított. És az is fontos, hogy a források külön emlegetik Júdeát, és Izraelt, úgy hogy két különböző kultúrájú nép lehetett. A Tóra szerint is Salamon halála után külön is váltak.

 

És a kiválasztott népről csak saját hagyományaiból tudunk.

I.e.: 586 Újbabilonai birodalom, hatalma alá kerülnek, ami valószínűleg igaz, mert a Babiloniak Egyiptomot is elfoglalták, a zsidók pedig útba estek. Úgy hogy könnyen deportálhatták is őket. És valószínűleg itt alakult ki a zsidó nép, mert a papok, hogy egyben tartsák a népet, a Jahve hitet erősítették a népben, miszerint Jahve az egyetlen felsőbbrendű lény, és a zsidók az ő kiválasztott népe, és a zsidó papok az egyetlen közvetítők Jahve és a nép között. És most azért éri őket ez a csapás, mert más felsőbbrendű lényeket is tiszteltek, továbbá mert keveredtek a többi néppel. És a papok megígérik a világuralmat a népnek, és a többi nép szolgaságát, ha kitartanak hitük mellett. Továbbá itt állítják össze a Tóra egy részét, átvéve a sumér teremtés mondát, a vízözön legendáját, és a naptárat, illetve Babilon gyalázása. Ami még fontos elem, a zsidók itt kerültek bele egy nagyobb állam apparátusába, valószínűleg, mint adószedők. Amivel együtt járt az uzsorázás, befolyással való üzérkedés, saját fajtársaik kulcspozícióba való ültetése. Illetve eltanulják a kereskedést, ami könnyebb megélhetést biztosít, mint a félsivatagos területen való legeltetés.

 

I.e.:538 Perzsák elfoglalják Babilont, és hazaengedik a zsidókat. Egyesek szerint a zsidók nyitották ki a kapukat titokban, s Kürosz hálából ezért engedte őket haza.

 

I.e.: 450 Hérodotosz történelem atyjának kora. Beutazta az akkori ismert világot, Egyiptomot, kis-Ázsiát, Perzsiát, a görög szigeteket, a Fekete tenger vidékét, Dél-Itáliát, és még sem hallott a zsidókról. Vagyis a kiválasztottak még mindig jelentéktelen nép volt.

 

I.e.:332 Makedónok elfoglalják Jeruzsálemet, a zsidók bekerülnek a mediterrán világba, zsidó kereskedők telepednek meg Egyiptomban, Alexandriában is. Nagy Sándort hadjárataiba tudósok, térképészek is elkísérték, a perzsák után elfoglalta Egyiptomot is. Útja a Közel-Keleten vezetett, még sem írtak a zsidókról.

 

I.e.: 164 Juda Makkabeus a görög szeleukidáktól visszafoglalja Jeruzsálemet. És a Hasmoneus dinasztia kerül hatalomra. A zsidó papok nem fogadják el őket, mivel nem Dávid házából származnak, hanem Salamon főpapjától, Szadduceustól. Így kitör a hatalmi harc, a szadduceusok, a vagyonos, görög műveltséggel rendelkező kereskedő réteg, amely elfogadja a többi nép vallását is, és a bigott Jehova papság között, a mely a többi vallás kipusztítására törekszik.

 

I.e.: 63 Antipas behívja a rómaiakat, Pompeius elfoglalja Jeruzsálemet, de a szentélyt érintetlenül hagyja.

 

I.e.:59 Flaccus per: Kr. e. 59-ben Rómában vádat emeltek zsarolás címén Asia provincia volt helytartója, L. Valerius Flaccus ellen, aki három évvel korábban tevékenykedett ebben a kis-ázsiai tartományban. A kortársaknak is feltűnt: ugyanis a szokásosnál jóval több volt a Flaccus ellen föllépő tanúk száma, ami vagy azt bizonyíthatja, hogy a helytartó sok visszaélést követett el és nyilvánvaló volt bűnössége, vagy pedig azt, hogy az ellenfelek jól megszervezték a pert. Szokás volt, hogy a zsidók évenként aranyat küldjenek a jeruzsálemi templomnak, s ezt az ún. „szent arany”-at mind Itáliából, mind az összes római tartományból el is szállították.
Flaccus azonban helytartósága idején (Kr. e. 62) megtiltotta az aranykivitelt, s ez megfelelt a rendelkezéseknek, mert több ilyen értelmű szenátusi határozat is született már, köztük épp Cicero consulsága alatt, vagyis Kr. e. 63-ban. Flaccus magatartása tehát elismerést érdemel, mert szembeszállt „a barbár vallás”-sal, méghozzá államérdekből véve semmibe a zsidókat.

Laelius, a vádló azonban elmarasztalta Flaccust ezért a cselekedetéért, szembeállítva vele Pompeiust, aki, bár elfoglalta Jeruzsálemet, de az ottani szentélyhez nem nyúlt. Cicero, Flaccus védője szerint ez a hivatkozás nem helyénvaló. Szerinte Pompeius csak a római vádaskodásoktól félve járt el ilyen mértéktartóan, s ebben nem a zsidók, mint ellenséges nép vallásának tiszteletben tartása akadályozta őt.
Egyébként is – mondta Cicero – maga Flaccus semmiféle bűnt, sikkasztást nem követett el, hiszen az arany elkobzását nyilvánosan, feddhetetlen hivatalos személyek révén végeztette el Kis-Ázsia városaiban: Apameában, Laodiceában, Adramyttiumban és Pergamumban. A gondosan lemért aranyat azután leltárba vették, és beszolgáltatták a kincstárnak. Nincs szó tehát eltulajdonításról. Az ellenfelek – ti. Flaccus ellenfelei – inkább a tömeg hangulatát igyekeznek megdolgozni, mivel Rómában nagyszámú, összetartó zsidóság él, amely demonstrációkat szervez a köznép tüntetéseinek megszokott színhelyén, az Aurelius-féle lépcsőknél. A zsidóknak nagy a befolyása a politikai gyűléseken. A Flaccus-per alkalmával például, mint valami koszorú veszik körül a bíróságot, úgy hogy a vád képviselői nem is az esküdtekhez, hanem hozzájuk intézik szavaikat.
"Halkan! Halkan! Azt akarom, hogy csak a bírók hallják amit mondok. A zsidók már nagy nehézségeket okoztak nekem, mint ahogy másoknak is. Nem kívánok nekik további szívességeket tenni." (Védőbeszéd Flaccus védelmében).

Egy más alkalommal Cicero ezt írta:
"A zsidók egy sötét és visszataszító erő részei. Tudjuk, hogy klikkjük számos tagból áll, hogy mennyire összetartanak és szövetségeik milyen hatalommal bírnak. Csirkefogók és gazemberek népe."

Azaz: Erre az időre a zsidóknak akkora gazdasági és politikai befolyásuk volt, hogy Cicero, aki többször volt konzul, sőt, aki ki merte végeztetni bírósági ítélet nélkül a Catalina-féle /Catilina, az uzsorások jóvoltából nagyúri, léha és züllött életet élt - úgyhogy sikerült egymillió sestertius adósságot csinálnia -, ettől akar szabadulni, ezért akarta a hatalmat/ összeesküvés résztvevőit, még ő is csak halkan meri bírálni a zsidókat.

 

Egy másik perében is zsidózott Cicero, mégpedig a Verres elleni perben. Egy Caecilius nevű felszabadított rabszolga, akiről úgy tudta mindenki, hogy zsidó hitre tért át, a szicíliaiak helyett maga akart tanúskodni Verres ellen, mire Cicero így szólt hozzá: – Mi köze van egy zsidónak az ártányhoz? (Latinul ugyanis a herélt disznót verres-nek nevezik.

Vagyis ebben a korban a zsidó vallás térítő jellegű volt, még rabszolgákat is térítettek. Csak hogy ez nem volt jó, mert ha mindenki zsidó lesz, akkor ki fog szolgálni, ha az egész világ az uralmuk alatt lesz. Továbbá volt még egy nagy probléma. A zsidóság betagozódott a mediterrániumi Római birodalomba, ott hiába mondták, hogy csak egyetlen felsőbbrendű lény van, akit Jehovának hívnak, és a zsidók a kiválasztott népe. A görögöknek, rómaiaknak, trákoknak, briteknek, pannonoknak, egyiptomiaknak stb., meg volt a saját vallásuk, amiben nem szerepelt az, hogy a zsidók a kiválasztottak. Ezért kellett egy vallás, amiben Jehova a felsőbbrendű lény, a zsidók a kiválasztottak, de a felvettek megtartják a nemzetiségüket.

És ekkor:

I.u.: 30 körül feltűnt Jeruzsálemben egy galileai tanító, akit latinosan Jézusnak hívtak. Galilea csak Dávid és Salamon uralkodása alatt volt Júdea fennhatósága alatt. Sokszor még Izrael része sem volt. Izraelt abban az időben Számáriának hívták, Galilea pedig külön római tartomány volt. Hérodotosz írta, hogy a szkíták 28 évre elfoglalták Ázsiát, és sokan telepedtek le ott. Galileában mind a napig láthatók Scythapolis, magyarul szkítaváros romjai. Hogy Galileában is elfogadták a zsidó Tórát, az a folyamatos zsidó propagandanyomásnak volt köszönhető. Jézus a szeretetről beszélt, a zsidó gyűlöletvallással ellentétben. Étet útja megfelelt a hagyományos meghaló-feltámadó misztérium vallás szimbolikájának /Mithras, Attis, ami egyúttal a napot és a természet jelképezi. Születés téli napfordulókor, feltámadás húsvétkor a természet újjászületésekor, stb.

Csak a tisztánlátás végett: Abban az időben három különböző nép élt három területen, azaz a zsidók Júdeában, Jeruzsálem fővárossal, Izraeliek Szamaria fővárossal, az izraelieket fővárosuk után nevezték szamaritánusoknak is, és a galileaiak a galileai tó körül olyan városokkal mint Nazareth, vagy Scythopolis. Azaz a galileaiak és az izraeliek sosem voltak zsidók. Vagyis a legnagyobb pofátlanság a zsidóktól, hogy sikkasztott országukat Izraelnek nevezik.

Jézus tanításának nagy sikere volt azon zsidók körében, akik békében akartak élni a többi néppel, és a birodalommal. Jézus halála után, tanítványainak többsége keletre távozott, a Pártus birodalomba. De római területen egyre több keresztény gyülekezet alakult, elsősorban zsidókból, akik nem fogadták el a farizeus rabbi felügyeletét. Megkezdődött a keresztények üldözése, az egyik vezetőt Tarsusi Saulnak hívták. Saul éppen a Damaszkusz felé haladt, hogy az ottani keresztényeket visszatérítse, amikor megvilágosodott. Miszerint nem eltörölni kell a mozgalmat, hanem az élére állni és így arra téríteni amerre akarja. Először Jeruzsálemben akarta átvenni a vezetést, de ott Jakab, Jézus testvére volt a vezető. A feldühödött keresztények majdnem meglincselték, a római katonáknak kellett kimenteniük, ami valószínűsíti, hogy római ügynök is volt. Így a kis-ázsiai városokban térített, ahol a gyülekezetek élére a pénztárosok kerültek, akiket püspököknek neveztek, a vének tanácsa helyett. Így létrejött egy új vallás, amelynek Jehova a felsőbbrendű lénye, zsidók a kiválasztott népe, mindenféle nemzetiségű egyén tagja lehet, minden településen van szervezete, amelyeket egy személy, a püspök irányít, és a püspökök időnként összegyűltek megtárgyalni a további stratégiát. Miszerint hogyan szorítsák ki a többi vallást, melyek legyenek az elfogadott szent könyvek, stb. És a legfontosabb tiltotta az uzsorát, így kiiktatta a nem zsidó versenytársakat a banki szektorban.

Csakhogy a zsidók nem számítottak ekkora sikerre, pláne nem hogy annyi sok zsidó fog áttérni. A zsidóknál, ha a gyerekük egy nemzsidóhoz megy hozzá, akkor kitagadja, és gyászszertartást rendez neki, mintha meghalt volna. Az hogy annyi zsidó hagyta ott a vallását a kereszténység miatt, az a többiben mérhetetlen gyűlöletet és bosszúvágyat ébresztett. Így lett vallási kötelesség a keresztényeknek való ártás, illetve azok irtása.

 

 

 

I. u.: 38. Pogrom Alexandriában. A zsidókra kereskedelmi riválisként is tekintő görögök azt követelték a római helytartótól, Flaccustól, hogy utasítsa a zsidókat: állítsák fel Caligula császár szobrát templomaikban. A ravasz görög lépés mind Flaccust, mind a zsidókat csapdába csalta. Flaccus tudta, hogy a helyzet konfliktusokhoz fog vezetni, ami neki csak bajt jelentett. Ugyanakkor nem utasíthatja el a „kérést”, hiszen azzal császárát sérti meg. A zsidóknak vallásuk nem engedte meg a bálványimádását, a római uralkodó szobrának tisztelete pedig ezt jelentette volna. Az utasítás megtagadása viszont lázadásnak minősült. A zsidók ellenszegültek a parancsnak, ekkor elszabadult a pokol. A görög és egyiptomi tömeg rájuk támadt, általános fosztogatás és hajtóvadászat indult: sok zsidót agyonvertek, élve elégettek, halálra köveztek. Lakásaikat, üzleteiket kifosztották, szentélyeiket feldúlták. A túlélőket a helytartó beleegyezésével a város legegészségtelenebb, mocsaras részére zárták, ezzel létrehozva a történelem első zsidó gettóját. Az elzárt területen hamar éhingség tört ki, de aki elhagyta a gettót, az halálfia volt. A császárnak nem állt érdekében, hogy birodalma egyik legnagyobb városában háborús állapotok uralkodjanak, ezért mikor tudomást szerzett a történtekről, elfogatta Flaccust és kihozatta a zsidókat a lezárt városrészből. Utóda, Claudius aztán teljes elégtételt adott az áldozatoknak, a főbűnösöket kivégezték, a zsidók jogait helyreállították.

I.u.: 65-ben Iudaea provincia lakossága fellázadt az önkényeskedő római helytartó ellen, és nem csak a helyi procurator, de még a segítségére siető syriai proconsul hadseregét is legyőzte. Nero a kegyvesztettség peremén táncoló Vespasianust nevezte ki a térség hét legiója élére, mivel az idős senatortól feltehetően nem várt ellenséges fellépést. 67-ben kinevezték Judaea helytartójának azzal, hogy verje le azt a felkelést, amit a zsidók az első római háborúnak neveztek. 68 közepén engedelmességre kényszeríttette a tartományt Jeruzsálem és néhány félreeső erőd kivételével. Jeruzsálem ostromakor szökött ki hozzá Yochanan ben Zaccai zsidó rabbi egy koporsóban az ostromlott Jeruzsálemből, aki azt jósolta Vespasianusnak, hogy ő lesz a római császár. Erre a hadvezér teljesítette néhány kívánságát, miszerint vallási iskolát alapíthat Jamniában, megkíméli Rabban Gamliel, és utódai életét, mert ők Dávid leszármazottjai. Vespasianus császársága idején Rómában már 8000 zsidó élt saját kerületben. Jeruzsálem elfoglalása után a birodalom fellendült, mivel volt elég nemesfém pénz veréséhez, és így fellendült a gazdaság. Jellemző a zsidókra, hogy ellenségeik kegyeit is keresik, hogy ha az győz, akkor újra jó pozícióba kerüljenek. És persze a zsidó nőket is felhasználták, mivel Titus Vespasianus még keleten ismerte meg a zsidó Berenikét, II. Agrippa klienskirály testvérét, aki a szeretője lett, és 75-ben csatlakozott hozzá Rómában. Kapcsolatuk, bár nyilvánosan együtt éltek – talán Marcus Antonius és Kleopátra példáján okulva – sosem vált hivatalossá, sőt 79-ben trónra lépve menesztette Berenikét Rómából.

64. július 18-áról 19-re virradó éjjel Róma nagy része kigyulladt, bűnbaknak a keresztényeket tették meg. Néró felesége Poppea zsidó vallású, és kegyelt színésze Alitrus pedig zsidó volt. Ekkor ölték meg Szent Pétert is, Szent Pál, a néhai Saul konkurensét.

I.u.:70 Jamnaiban Yochanan ben Zaccai rabbi újra alakítja a Sahedrint, és vallási reformokat vezet be. A sadduceus vonalat végképp kiirtják és összegyűjtötték a Mishnát, azaz a szóbeli tanításokat, ami a Talmud alapját képezte.

115. éve Kürenaika történelmének leggyászosabb esztendeje. A lázadók fölégették a templomokat, földig rombolták a várost, féktelen vadsággal és elkeseredett dühvel pusztították az embereket, állatokat, értékes tárgyakat és alkotásokat, irtózatos kegyetlenséggel bántak el igazi vagy vélt ellenfeleikkel, úgyhogy az ország úgyszólván egyetlen rom volt, egyetlen hullahegy, az áldozatok száma több mint 200 000. Cassius Dio szerint bizonyos András nevű fanatikus zsidó volt a lázadás vezére. A lázadás villámgyorsan elharapódzott az egész országban, átcsapott Egyiptomra, Ciprusra és Kisázsia nyugati partjaira is.

 

132-135 A Bar Kohba-lázadás a zsidók második felkelése volt a Római Birodalom ellen (132135). Bar Kohba vezette. Akiba ben Joszef javasolta a Sanhendrinnek a kitörő felkelés támogatását, amelynek vezetésére Simon Bar Kohbát választotta ki, akit a Számok könyve 24.17 („Csillag tűnik fel Jákob (törzséből), jogar sarjad Izraelből”) alapján a messiásnak tartott (Bar Kohba arámiul azt jelenti, hogy „egy csillag fia”, Koba volt Sztálin mozgalmi neve is). A vezetők gondosan tervezték a második felkelést, hogy elkerüljék a hatvan évvel korábbi elsőt tönkretevő hibákat. A felkelés kitörése meglepetésként érte a rómaiakat. Hadrianus hazarendelte Britanniából Sextus Julius Severust, csapatokat mozgósítottak még a Duna vidékéről is. A bevetett hadsereg mérete és a veszteségek is jóval meghaladták a hatvan évvel korábbiakat, amikor Titus állt a rómaiak élén. A zsidók végül 3 évig tudtak ellenállni. A felkelést 135 nyarán brutálisan leverték, Bar Kohbát és embereit elfogták és megölték. Ekkor szakadt el véglegesen a kereszténység a talmudi vonaltól, hiszen náluk csak Jézus lehetett a messiás. Sok zsidó a Pártus birodalomba menekült. Az addig erős állam alig 80 év alatt megbukott.


 

Diocletianus császár i. sz. 301-ben kiadott rendeletének

Ki ne ismerné azt a hazaáruló becstelenséget, amellyel ezek az uzsorások és árdrágítók nyomon követik katonáinkat faluról falura, városról városra (ha csapatainkat államérdekből áthelyezik), s még útközben is négyszeres-nyolcszoros árakkal uzsorázzák ki. Néha a katona egész hadikeresetét, zsákmányrészét, végkielégítését, zsoldját, kitüntetéseit, mindenét elveszti az ilyen uzsorások üzelmei miatt.

Annyi mindenesetre első szempillantásra megállapítható, hogy kibocsátásának oka a pénzromlás, tehát a későbbi korokban is oly jól ismert infláció. A római pénz, a denarius, ebben az időben már nem ezüst, hanem réz. Viszont arany- és ezüstpénz ekkor már nincs forgalomban; arany- és ezüstpénzt csak súly szerint adnak és fogadnak el, az egyetlen forgalmi pénz a denarius. Valamikor a denarius tiszta ezüst volt; Nero óta (54-68) 5-10 százalék vörösrézzel keverték; Hadrianus óta (117-138) 20 % begin_of_the_skype_highlighting, (117-138) 20end_of_the_skype_highlighting százalék, Marcus Aurelius óta (161-180) 30% begin_of_the_skype_highlighting , (161-180) 30%end_of_the_skype_highlighting százalék, Septimius Severus óta pedig (193-211) 50-60 százalék vörösréz került bele. A devalváció oly rohamosan haladt, hogy Diocletianus korában, tehát a rendelet kiadása idején, már mindössze 5 százalék volt a denarius ezüsttartalma. Az értékevesztett pénz lassanként kikerült a forgalomból, és hamarosan az áru lett az egyetlen érték. Ezt a helyzetet az állam maga is szentesítette, amikor az adókat már csak terményekben fogadta el polgáraitól. Az ekképpen befolyó állami "jövedelmek" tárolására raktárak voltak szükségesek: tudjuk, hogy ilyen raktárak már a III. század közepén is voltak, bár ekkor még inkább csak a hadsereg ellátását szolgálták; most, a IV. század elején már az egész állami gazdálkodás letért a pénzalapról, és valóságos terménygazdálkodássá vált. Ebben az időben magában Rómában 291 állami raktár működött, s ezekben nemcsak gabonát, bort, olajat s egyéb élelmiszereket, hanem minden mezőgazdasági és ipari cikket tároltak. A polgárok terményekben teljesítették befizetéseiket, és az állami tisztviselők terményekben kapták meg illetményeiket. A raktárakban kötelező volt a pontos könyvvezetés; Diocletianus árjegyzéke volt az igazi kulcsa a raktárakból történő kiutalásoknak. Azaz a zsidók annyira kiuzsorázták a birodalmat, hogy eltűnt a pénzveréshez szükséges arany és ezüst.


 


 

313-ban kiadott milánói ediktumról (amely a Római Birodalomban elsőként tette törvényessé a keresztény vallást) 325-ben tartott első nikaiai zsinatrólcélja az volt, hogy rendet tegyen több, a korai kereszténységet zavaró tankérdésben (arianizmus, kvatrodecimanizmus). 321. március 7-én a vasárnapot rendelte a heti pihenőnapnak (CJ 3.12.2). A pápának adományozta a lateráni palotát, elrendelte a Születés temploma, a Szent Péter-bazilika, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika, az Hagia Szophia, a mai Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, a Szent Sír Temploma és a Szent Apostolok Temploma építését.

320 Háború Konstantin és Licinus között, az ürügy, hogy Licinus keresztény üldözésbe kezdett, valóságban az egyeduralom volt az ok. Licinus serege nagyobb volt, gót ráadásul gót segédcsapatokkal volt megerősítve. Konstantin serege többségében keresztény vallási fanatikusból állt.

Konstantin több megszorítással is nehezítette a zsidók életét: nem volt szabad keresztény rabszolgákat tartaniuk vagy körülmetélni a rabszolgáikat. A keresztényeknek tilos volt áttérniük a zsidó hitre.

356. február 19. II. Constans (Constantinus fia) keresztény császár elrendeli a Római Birodalom valamennyi pogány templomának bezárását, és halálbüntetéssel fenyegeti mindazokat, akik „bálványokat” imádnak (vagyis a politeistákat, akik az ősi istenszobrokat imádták). Ettől kezdve – Julianus császár rövid uralkodását leszámítva – majdnem másfél ezer éven át folyamatosan üldözték az ősi kultuszok és a más vallások követőit, valamint a szabadgondolkodókat. Constantinus császár hatalomra kerülése idején a keresztények a birodalom lakosságának alig két százalékát (viszont az itáliai és keleti városi plebs 20-30 százalékát) képviselték. Korábban a keresztényeket nem azért üldözték, mert valami nem elfogadott dolgot imádtak, hanem agresszív és fanatikus viselkedésük, a pluralizmus iránti elutasító magatartásuk, mások évszázados kultuszai és szokásai iránti tiszteletlenségük és a toleráns állam elleni lázadásuk miatt.

Theodosius császár 380 februárjában a kereszténységet a Római Birodalom hivatalos vallásává tette.

S egyszerre - ily csodát ugyan ki látott? -
Megindulnak fák, bokrok és kövek.
Halk zokogás kél; elhaló sirámot
Kinos nyöszörgés, jajgatás követ.
Velőt rázó, mély sóhajok keringnek,
Sirás hangzik fel, csukló, szakgatott.
De kétségb'esve túlzokogja mindet:
»Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!«

»Némán hever hétcsővü fuvolája,
A mellyel nimfákat rémítgetett.
A föld mátul rideg, zord, néma, árva;
Nem élnek rajt' a játszi istenek.
A szatirok, szilvánok és najádok
- Minden bokorban istenség lakott -
Ott hagytak fát, füvet, forrást, virágot...
Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!

A természetből elszállott a lélek.
Eztán a földön isten nem mulat.
Nem lesznek többé gondtalan kedélyek;
Jön a szivet fásító öntudat.
Egyhanguság, elmélkedés unalma...
Óh Thamus, ezt jelenti jóslatod!
Megszünt az istenek pogány uralma.
Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!«

»Pán és családja meghalt. Él az Isten:
Nem fűben, fában, kőben, de a szivben.
A kicsapongó istenek halottak,
Kora lejárt a dölyfös boldogoknak,
A szenvedők birják eztán a földet.
Édes gyönyör leszen hullatni könnyet.
Az erdő hallgatag, szelid magánya
A búsulóknak lesz vigasztalása.
Ki szomorú nem volt, az mind pogány,
Ő rendelé ezt így a Golgothán.
Ő, a ki jámbor, irgalmas, szelid
S elvette a világnak bűneit.«

És a zsidó elmebaj rászabadul a világra. Vallásháborúk, keresztes háborúk, eretnekégetések, boszorkányüldözések. A múlt eltörlése, szinte az egész görög, római irodalmat, tudományos művet elpusztították, plusz a többi európai nép hitvilágát, hagyományát, történelmét is. Majd átkerülve Amerikába ott is tűzzel-vassal pusztított. S hogy az uralkodóknak miért volt vonzó?

Mert addig az uralkodók addig felelősséggel tartoztak a népüknek, s katasztrófák esetén úgy értékelték, hogy az uralkodó ereje meggyengült, így kivégezték azokat. Továbbá a kereszténység előírta, hogy minden hatalom Jehovától való, ezért tilos lázadni ellene.

Egyik 393-ban, az alexandriai könyvtár felgyújtása volt, amit majd a mohamedánok fejeznek be – mármint a pusztítást - 641-ben, Krisztus és Allah még nagyobb dicsőségére. A másikat pedig 415-ben Szent Cirill vezetésével hajtotta végre az alexandriai keresztény csőcselék, amikor brutális módon meggyilkolta - kagylódarabkákkal szétvagdosta - Hüpatiát, az akkori idők hírneves újplatónikus filozófusát.

421 vége felé háború tört ki az Újperzsa Birodalommal. Jezigerd uralkodása végén ugyanis egy keresztény püspök felgyújtotta Szúsza városában a zoroasztrista templomot, ami keresztényüldözésekhez vezetett. Sok keresztény menekült a Keletrómai Birodalom területére. Az új király, Varanész követelte a menekültek kiadatását, azonban a császári adminisztráció ezt megtagadta.Kr. u. 226 Pártus birodalom bukása: . A Parthus birodalomban a zsidóknak előkelő helyük volt, volt olyan hivatalnok, aki a király után negyedik volt a rangsorban. A Kürenaika, és A Bar Kohba-lázadás után sok zsidó menekült a birodalomba, és alig 80 év alatt össze is borították azt. Miután a zoroaszter Szasszanidák kerültek hatalomra, ők kizárták a zsidókat egyelőre a hatalomból. Csak hogy később feltérképezték és kimérték a földeket, számba vették az összes datolyapálmát, szőlőtőkét, olaj-, dió- és gyümölcsfát. Megváltoztatta az adórendszert. A régi évenkénti adókivetés eredménye az lett, hogy a termés gyakran tönkrement, mert csak az adóbecslő ott járta után lehetett betakarítani. Helyébe most a rögzített évi adózás lépett, amelyet az előző évek terméshozama alapján vetettek ki. Az adót három részletben kellett megfizetni, készpénzben és nem terményben. Így minden földműves előre ismerte a rárótt terheket, s előre tudott tervezni, az állam pedig nagy hasznot húzott a biztos készpénzbevételből. Fejadót is kivetettek a 20 és 50 év közötti férfiakra, de ezt csak a köznépen hajtották be. És na vajon kik lettek az adószedők? S alig 100 év alatt a perzsa birodalom összeomlott a kímnéletlen adók miatt.


 

400. Az Jeruzsálemi Talmud gemárájának anyagát a Kr. utáni 4. – 5. században gyűjtötték egybe; arámi nyelven van irva, csak hiányosan, romlott szövegben maradt ránk és egészen háttérbe szorult a babilóniai előtt, melynek gemára-anyagát Kr. u. 500 körül gyűjtötték össze és mai alakját Ási ben-Szimáj, Merémár, Már bár-Ási, Avína amoráknak, illetve az utánuk következő (500-550 körül) szevoráim nevű tudós nemzedéknek köszönheti, akik véglegesen egybeszerkesztették. Másnak, mint hithű zsidónak nem szabad tanulmányozni, mert az istentelenség. Ez a gyűjtemény azóta fal a zsidók és a valóság és a többi ember között. Ez határozza meg a zsidók gondolkodását, és napirendjét. Egy ortodox zsidónak naponta 300 vallási előírást kell betartania. A Talmud lényege, egyetlen felsőbbrendű lény van, Jehova, kinek kiválasztott népe a zsidóság. A zsidó férfit Jehova saját képére teremtette ezért itt a földön neki mindent szabad a nemzsidók ellenére elkövetnie mivel azok nem emberek, megölni, megkárosítani őket egyenesen vallási parancs.

410-ben Rómavárosát kirabolták és végigdúlták a vizigótok. A pusztítást I. Alarich (Kr. u. 410.) és Geiserich (Kr. u. 455.) kezdték meg, akik azonban még mindig csak kincseket vittek el, az épületeket kímélték. Keresztények nyittatták ki a kapukat keresztény rabszolgáikkal. A gótok minden nem keresztényt lemészároltak. Így lett Róma tisztán az új hit városa.

Jemenben Juszuf Zu Navasz zsidó uralkodó 519-ben felgyújtotta a templomokat, és több ezer keresztényt gyilkoltatott meg.

610-ben az antiochiai zsidók legyilkolták a keresztényeket. Graetz zsidó történész a következőket írja:

[A zsidók] "rátámadtak keresztény szomszédaikra és bosszút álltak rajtuk az elszenvedett igazságtalanságokért; megöltek mindenkit, aki a kezükre került, s a holttesteket máglyára vetették, ahogy a keresztények is tették velük egy évszázaddal korábban. Anasztasziosz pátriárkát, akit különösen gyűlöltek, gyalázatosan megkínozták, végigvonszolták az utcákon, mielőtt végeztek vele." Az antiochiai zsidók felvágták Anasztasziosz pátriárka hasát, arra kényszeríttették őt, hogy a saját beleit rágja, s heréit az arcába csapták.


 

614-ben a perzsák elfoglalták Jeruzsálemet, és a Szent Keresztet Ktésziphónba vitték.

614-ben a helyi, palesztinai zsidók szövetkeztek babilóniai hittársaikkal és segítettek a perzsáknak elfoglalni a Szentföldet. A támadásban 26 000 zsidó vett részt. A perzsa győzelem után a zsidók nekiláttak a palesztinai keresztények tömeges legyilkolásának. Felgyújtották a templomokat és a kolostorokat, megölték a papokat és a szerzeteseket, tűzre vetették a könyveket. A tabgai csodálatos Halak és Kenyerek bazilika, a Mennybemenetel Templom az Olajfák hegyén, a Damaszkuszi kapuval szembeni Szt. István templom és a Hagia Sión a Sion hegyen csak a legfontosabb néhány tétel a lerombolt épületek hosszú listájáról. A támadást valójában csak kevés templom élte túl. S ez a pusztítás még nem is a legsúlyosabb gaztett volt. Amikor Jeruzsálem megadta magát a perzsáknak, sok ezer helyi keresztényt vetettek fogságba, és elhajtották őket a Mamillai víztároló közelébe. History of the Jews (A zsidók története)című művében Henry Hart Milman oxfordi professzor kíméletlen nyíltsággal jellemzi az eseményeket: "Elérkezett végre a győzelem és a bosszú régen várt órája, és a zsidók ki is használták az alkalmat. A szent város megszentségtelenítését keresztény vérrel mosták le. A perzsák állítólag pénzért árulták a szerencsétlen foglyokat. S a zsidók bosszúvágya erősebb volt a kapzsiságuknál is: nem haboztak mélyen az erszényükbe nyúlni, s azután mind egy szálig legyilkolták a drága pénzen megvásárolt rabokat. Abban az időben azt beszélték, hogy 90 000 ember lelte így halálát."

A mészárlás egyik szemtanúja, Szt. Sabasi Sztrategiosz élénkebb képet fest a borzalmakról: "Azután a gonosz zsidók... szerfelett örvendeztek, mivel gyűlölték a keresztényeket, és aljas tervet eszeltek ki. Ahogy régen ezüstpénzen vásárolták meg az Urat a zsidóktól, úgy most ők vásárolták meg a fogságba esett keresztényeket... Hány lelket mészároltak le Mamilla víztározójánál! Hányan haltak éhen és szomjan! Hány papot és szerzetest vágtak le karddal! És hány szüzet, ha ellenálltak a meggyalázásnak, szántak halálra ellenségeik! Hány szülő pusztult el gyermeke holtteste fölött! Hány olyan ember lett Krisztus vértanúja, akit megvásároltak, majd legyilkoltak a zsidók! Ki számolhatná meg annak a rengeteg embernek a hulláját, akiket Jeruzsálemben öldöstek le?" Pár nappal később a perzsa katonaság fölfogta a gyilkolás mértékét, és leállította a zsidókat.

622 Mohamed átköltözik Mekkából Medinába, innen kezdődik az Iszlám időszámítása. A korai iszlámvallás nagy hasonlóságokat mutat a Nesztoriánus kereszténységgel, korai himnuszai keresztények. Az arab hódítások idején, azon kis-ázsiai városok, melyeknek nesztoriánus püspökei voltak kinyitották kapuikat a hódítóknak. Az Iszlám is a Júdaizmusból ered, sikerült vele lecserélni sok keleti vallást, amely nem ismerte a zsidó ősöket, például a perzsák a hős, vitéz Rusztemet lecserélték Jákobra, a csalóra. A perzsa vallás becsülte az életet, a perzsák szerettek jó bor mellett mulatozni, illetve tisztelték aszzonyaikat és lányaikat. Most pedig legnagyobb ünnepük idejét késsel vagdossák a fejüket, úgy vonulnak fel, illetve ha nő rokonuk rá néz egy idegen férfira, akkor átvágják a torkukat. Továbbá az Iszlám arra is jó volt, hogy az „Osszd meg és uralkodj” elve szerint, bármikor háborút lehet kirobbantani a keresztényekkel. A háborúhoz pedig pénz kell, amit kamatra lehet kölcsönözni.

628. I. Dagobert frankuralkodó kiűzte a zsidókat. További kiűzések: 250 Karthágó;415 Alexandria; 554 Clement; 642; Spanyolok; 855 Itália;876 Sens; 1012 Mayance; 1181 Franciaország; 1290 Anglia; 1306 Francia; 1348 Svájc; 1349 Hielborn; 1349 Magyarország; 1388 Strassburg; 1394; Németország, Franciaország; 1422 Ausztria;1424 Frioburg, Zurich; 1426 Köln; 1432 Savory, 1438 Mainz;1439 Augsburg; 1446 Bajorország; 1453 Breslau;1454 Wurzburg, 1485 Vicenza,1492 Spanyol,1495 Litvánia; 1497 Portugál; 1499 Németország;1514 Strasburg; 1519 Regensburg; 1561 Prága; 1567 Wurzburg; 1569 Pápai állam;1582 Hollandia, 1593 Brandenburg;1597 Cremona, Pavia, Lodi; 1614 Frankfurt; 1615 Worms, 1619 Kiev;1649 Ukrajna; 1656Litvánia; 1670 Bécs,1712 Sandomir; 1727 Oroszország; 1744 Livonia, Cseh; 1761 Bordeux; 1775 Warsó; 1749 Alace,1804 Oroszország; 1820 Bréme, 1843 Poroszország, Oroszország, Ausztria stb. Csakhogy a zsidókkal együtt eltűnt a pénzveréshez szükséges nemesfém is, így idővel mindig visszahívták őket, további kiváltságokat adva nekik.

 

A 650-es években, a kubányi bolgárok fél évszázados uralmának intermezzója után a kazárok kerültek hatalomra az észak-kaukázusi térségben. A kazároknak, fejlett államiságuk ellenére, kiterjedt írásbeliségük nem volt. A kazárok fejedelme hogy elkerülje a bizánci császártól, és a bagdadi kalifától való függést, felvette a zsidó hitet. Innen terjedtek el Oroszországon, és Lengyelországon keresztül Európába. Vagyis a legtöbb zsidó nem is zsidó származású. Azzaz a zsidók 95 %-a Askenázi, vagyis dél-ukrajnai származású, a maradék 5% pedig szefárd, azaz Spanyolországból származik.

 

1095. november 27. II. Orbán pápa kihirdeti a keresztes hadjáratot. A zsidó uzsora eredményeként nincs színesfém pénzveréshez. Mivel nincs pénz, az adókat pedig fizetni kell nagy az elszegényedés. Egyetlen megoldás rablóháborút kell vezetni keletre. A keleti államok virágoztak, mivel az iszlám tiltotta az uzsorát.

 

Európai zsidóüldözések okai:

Ágoston /Augstein/ Péter (zsidó népbiztos az 1919-es bolsevizmusban) azt írta "A zsidók útja" című könyvében:.." A középkori zsidóüldözések nem annyira vallási, hanem javarészt a népjólét okából folytatott gazdasági harcok, a kereskedelmi tisztesség hiánya, csalás és más effélék miatti üldözések voltak. Nem szabad szem előltévesztenünk, hogy sok üldözés, amelyet egyszerűen zsidóüldözésnek neveztek, nem zsidóüldözés volt, hanem uzsoraüldözés. „


 

A keresztényeket nagyon aggasztotta a keresztények átkozásának jól ismert zsidó szokása. A zsidók naponta kérték az Istent, hogy ölje meg, tegye tönkre, alázza meg, irtsa ki, becstelenítse meg, húzza karóba a keresztényeket, küldjön rájuk éhínséget, hogy hirdesse meg az isteni bosszúállást, hogy az Isten palástját a keresztények vére borítsa. Israel Yuval könyve szép válogatást kínál az olvasónak a vérfagyasztó átkokból.
A keresztesek nem voltak rasszisták. Nem gondolták, hogy a zsidók javíthatatlanul gonoszak. Ők is féltek az átkoktól, legalább úgy, mint a zsidók. (A mai Izraelben az átkozódás börtönnel sújtható bűntett.) A valóságban az akkori zsidók és keresztények számára az átkok nemcsak ostoba sértések voltak, hanem hatékony varázsfegyverek. Ők a zsidóknak kiutasítást vagy a megtérést ajánlottak, az általunk a totalitárius szekták híveire kiszabott, korszerű pszichológiai kezelésnek ezt az ódivatú megfelelőjét. Ebben az időben keresztelték meg erőszakkal a skandinávokat és a szlávokat, és emiatt teljesen ésszerű volt, hogy a keresztény országokban élő zsidókat is megkereszteljék. Azonban a zsidók nem fogadták könnyedén a kísérletet, hogy bevezessék őket az új Izraelbe. Valahányszor a megkeresztelés „veszélye” közvetlenné vált, sokan közülük megölték a gyerekeiket és öngyilkosok lettek. Ez tagadhatatlan: a korszak keresztény és zsidó krónikái hosszasan leírják az eseteket, a zsidók dicsőítve ezt a viselkedést, a keresztények pedig kárhoztatva. Azért ölték meg a gyermekeiket, hogy megmentsék őket Krisztustól? Nos, nem egészen. Ez is rossz lett volna, de a valóság még rosszabb volt. A gyilkosságot rituális mészárlás formájában hajtották végre, amelyet az áldozat vérének a föláldozása követett, mivel az askenázi zsidók hittek abban, hogy a kiontott zsidó vérnek olyan varázsereje van, hogy elő tudja idézni az isteni bosszúállást a keresztények fejére.
Mások az áldozat vérét jóvátételként használták. Mainzban Jichák ben David, a közösség vezetője a zsinagógába vitte a kisgyermekeit, levágta őket, a vérüket a boltozatra öntötte, és azt mondta: „Az ártatlan báránynak ez a vére legyen bűneimért az engesztelés.” Ez két nappal a keresztényekkel való összeütközés után történt, amikor már elmúlt a veszély.
A gyermekeiket lemészároló zsidók képe nagyon nagy hatással volt Európa keresztény népeire. Ezt a viselkedést nem lehetett összeegyeztetni a keresztény vértanúsággal. A keresztény vértanúk hagyták, hogy mások öljék meg őket a hitükért, sosem követtek el öngyilkosságot, és biztosan nem ölték meg sem a saját, sem mások gyerekét ilyen szándékkal. Ez megerősítette a zsidó kegyetlenség és könyörtelenség képét.

 

1119. Templomos lovagrend megalakul. Jeruzsálem elfoglalása után ők kapják meg a templomhegyet, ezzel kivívják a Sion Pásztorai zsidó keresztény szekta haragját, amely szintén megakarta szerezni a helyet. Sion Pásztorai úgy tartják, hogy Jézus nem halt meg, hanem Mária Magdalénával Galliába ment és tőle származott a Meroving dinasztia. A lényeg hogy jelentős uzsora és bank tevékenységet folytattak, és amikor a Templomosok is kiépítették bankhálózatukat, hatalmas konkurenciát okoztak nekik, ezért le akartak számolni velük. Az alkalom IV. "Szép" Fülöp francia király uralkodásával jött el, aki állandó pénzzavarral küszködött, és ezért pogromot akart rendezni a Sion Pásztorai ellen, hogy elkobozza vagyonukat. De Fülöp kancellárja Guillaume de Nogaret, aki zsidó felesége révén kapcsolata volt a Sion Pásztoraival, rábeszélte hogy a Templomos rendet oszlassa fel. 1314. marc.18.-án Jacguesde Molay-t a nagymestert, Geoffroy de Gonnewille-t, Geoffroy de Charnay-t és Hugue de Pairand-t kivégezték. Halála előtt a nagymester megjósolta hogy a király, a pápa és Nogaret egy éven belül követni fogja. 37 nap

9 komment

Kinek fizetjük az államadósságot.

2011.05.11. 14:19 kissspeter53

Kinek fizetjük az államadósságot, azaz a Rothschild család története.

 

„Pénz az isten, és a Rothschildok az ő prófétái.” /Heine/

 

Azé a hatalom, aki birtokolja a pénzkibocsátás jogát. A dollárt kibocsátó FED fő részvényese a Rothschild család, ugyan így az angol fontot kibocsátó Bank of England is az ő befolyásuk alatt van. Az Európai Központi Bank pedig a Rothschild család szülőhelyén van. Ezek a bankok mind függetlenek az ottani adófizetőktől, és azok választott képviselőitől.

 

A Rothschild család tagjainak nincs saját vagyona, mindent a Family Trust nevezetű adómentes alapítványba gyűjtenek, azaz jövedelmeik után nem fizetnek adót. Egy 1800-as évek végén készített kimutatás szerint, akkor ők birtokolták a világ vagyonának a felét. Azóta pedig volt több nagy bevételt hozó üzletük, úgymint az I. és a II. Világháború.

A Rothschild család feje általában a legidősebb férfitag. Napjainkban tudomásom szerint a család feje Lord Jacob Rothschild. Ő nyilatkozta „A világ titkos urai: Rothschildok” című dokumentumfilmben: Életét két dolog irányítja, felelősség zsidó vallása, illetve zsidó népe iránt.

 

 

 

 

 

 

Szakértők 1997-es becslése szerint a Rothschild család közös vagyona eléri 491409 000 milliárd $-t. 1997 - n az USA - n forgalomban lévő pénz mennyisége 5200 milliárd $, az USA adóssága 5400 milliárd $, az USA GDP-je 8030 milliárd $. 2004-ben egy év alatt 1300000 ember került a létminimum alá.

1743. Mayer Amschel Bauer megszületik apja, Moses A. Bauer frankfurti uzsorás,/1715. Frankfurt 415 zsidó családból 109 uzsorás/, fiatalkorát a Hannoveri Oppenheimer bankban tölti, mint banksegéd, ott ismeri meg General von Estorff-ot, aki révén ritka érméket ad el William of Haynau hercegnek, akinek hatalmas vagyona van katonakölcsönzésből, nevét megváltoztatja Bauer-ről Rothchild-ra ./házán vörös zászló házszám helyett/

1769. M.A.Rothchild Haynau herceg korona ügynöke lesz, és erről kiváltság levelet kap.

1770. M.A.Rothchild megházasodik, Gutele Schnaper, öt fiú, Amschel, Salamon, Nathan, Karlmann (Karl), Jacob (James) és öt lány születik .

 

1775. 1. Az angolok németeket vesznek katonának az amerikai szabadságharc leveréséhez. Frigyes waldecki herceg 1225 embert adott el abból 505 jött vissza, Alexander ansbachi őrgróf 1650 embert adott el, Anhalt-Zerbst hercege, Frigyes Ágost 1160 embert adott el 300000 tallérért. Hessen Károly gróf első szerződését Velencével kötötte, 1687-ben 1000 gyalogost küldött a törökök ellen, 1702-ben 10500 főt adott el Angliának és Hollandiának, Angliának évenkénti meghatározott mennyiséget szállított, összesen 12000 embert. VIII. Vilmos őrgróf az osztrák örökösödési háború idején II. Györgynek 6000 katonát adott el, az ellenfélnek VII. Károly császárnak is 6000 embert adott el. Az amerikai függetlenségi háború idején összesen 19400 embert adott el az angoloknak, de csak 11900 élte túl. 1776. 12. 25-én az amerikaiak megverték az angolokat Trentonnál, 1950 hesseni közül 1650 esett el a csatában, az angolok minden katonáért fájdalomdíjat fizetett az őrgrófnak, ami 643000 forint nyereséget jelentett neki. 1776-1784 között az angolok 22 millió tallért fizettek a hesseni uralkodóknak a katonákért.

Amikor a hesseni csapatok Poroszországon keresztül keresztülmentek azok megadóztatták, mint a marha szállítmányokat. II. Frigyes őrgrófot a fia IX. Vilmos követte a trónon, aki 4 éven keresztül összesen 12000 embert szállított az angoloknak a tengeren túlra, ezekért évi 675000 birodalmi tallért kapott. A pénzét Rothschildokon keresztül uzsorakamatra kölcsönzi a többi európai uralkodónak. Mikor a herceg Dániának adott kölcsön rajtuk keresztül, mivel nyíltan nem akarta kiuzsorázni a rokonát, a Rothschildok rájöttek hogy nem a közembereknek, hanem uralkodóknak és kormányoknak kell kölcsönt adni, és behajtatni, így a nép azokat fogja utálni, nem pedig őket. A Rothschildok példának okáért államkölcsönt szerveztek valamilyen kormánynak, millió és millió értékben. Mondjuk forintban. Az államkölcsönt százforintos névértékű sorsjegyek kibocsátásával és forgalomba hozatalával helyezték el a nagyközönségnél. De a százforintos névértékű államkölcsön sorsjegyeit ők maguk – mondjuk - kilencvenhat forintért kapták meg, viszont százharminc forinton adták el….A tőke 34%-a tiszta haszon. De a Rothschildok ezzel nem érték be. Ezer és ezer eszköz állott rendelkezésükre, hogy a nagyközösségben ne csupán fölébresszék, hanem fokozzák is a bizalmat az új államkölcsön iránt. A papírosokat ’jónak’ tartották és valóságos harc indult meg, hogy mennél többet szerezzenek meg belőlük azok, akik egyrészt pénzeiket állampapírokban vagy sorsjegyekben óhajtották elhelyezni, másrészt pedig azok, akik további áremelkedés útján akartak nyereséghez jutni. Más, közönséges vállalkozó, vagy spekuláns, beérte volna azzal a harmincnégy százalékkal, amit a Rothschildok egy csapásra nyertek ezen az egy üzleten. De ők nem. Ők vettek, eladtak és ismét vettek ilyen állampapírosokat vagy sorsjegyeket, nyolcszor - tízszer is egymás után és folyton hol emelték, hol leszorították az árakat, olyasformán, hogy ebből a játékból is hatalmas összegű nyereségek ömlöttek pénztáraikba. Hogy ezeknek az állampapírosoknak árát leszorítsák, nemsokára egy újabb államkölcsönnel állottak elő, amelyre nézve ugyan ők még az első kölcsön megkötésénél előre megállapodtak, de amelyről a közönség az utolsó pillanatig semmit sem tudott. Ez által az első államkölcsön papírosainak értéke nagyot csökkent és a Rothschildok most ismét megvásárolták azokat a papírosokat amelyeket előbb ugyancsak ők adtak el. De most jóval olcsóbban vették meg, mint ahogy. És rövid idő múltán ismét jóval drágábban adták el,- miután már mesterségesen jól fölhajtották az árakat……A legeredményesebb tőzsdei üzleteiket azonban mégis csak háborús időkben és nagy politikai események idején csinálták.” /Balla Ignác/Később rájöttek, hogy még jobb, ha ők nyomtatják a nemzeti valutákat.

1776. máj. 1. Illuminátus szabadkőműves rend megalapítása,/Adam Weisthaup,/.

1. Monarchiák minden tekintélyelvű kormányzati rendszer megdöntése/: Mert egy hosszú ideig hatalommal uralkodó király meg tudja változtatni az uzsora pénzrendszert, nem úgy mint egy rövid időtartamra választott kormányfő vagy miniszterelnök akinek kampányához pénz kell. Úgy hogy eleve csak bérenc kerülhet hatalomra, mint pl. Magyarországon Göncz, aki a kommunisták besúgója volt a Parasztpártban, vagy Mádl aki privatizációs miniszter volt és átadta a magyar vagyont szinte ingyen a Rothschildoknak, vagy Orbán, Clinton, Blair, kiknek Oxfordi tanulmányait Rhodes alapítvány fizette/.

2. Magántulajdon és az örökösödési rend eltörlése / tulajdonnal rendelkező egyén független, nem lehet zsarolni, ezért a cionisták legnagyobb ellensége az önellátó paraszt és kisiparos, irtották is őket rendesen, Ukrajnában Kaganovics 7 millió parasztot éheztetett halálra.

3. Hazafiság és nemzeti érzület felszámolása.

4. Család és házasság intézményének felszámolása: A gojok amúgy is csak állatok, az állatok pedig nem házasodnak, és vagyonuk sincs.

5. Mindenféle vallás eltörlése: Az utóbbiakat azért akarják eltörölni, hogy az egyén egyedül maradjon, így könnyebben irányíthatóak, ne legyen támasza a nemzete, se családtagjai, sem pedig a vallása ás hitsorsai. Abban az időben általában három generáció élt együtt és a szétköltöző rokonság is a közelben maradt. Soha annyi magányos ember nem élt még a világon, mint manapság, Franciaország lakosságának 30 % egyedül él.

Adam Weisthaup kikeresztelkedett zsidó, aki jezsuitának állt, majd onnan kicsapták, nőjével abortuszt hajtat végre. Első franciaországi Illuminátus csoportokat Martinez de Pasquales portugál zsidó szervezte meg, beépültek a Grand Orient Nagypáholyba és onnan az egész európai hálózatba. Az Illuminátus rend alapítását ünnepeljük minden év május elsején. Amúgy a mozgalom hamar elhalt volna, ha Rothschild nem támogatta volna pénzügyileg. A szabadkőművesség nem volt más, mint olyan társaságok ahol a rendi Európa tagjai kötetlenebb körülmények között találkozhattak, iparos a főrangú földbirtokos nemessel, papokkal, kereskedőkkel, szabadon beszélhettek eszmékről, művészetekről, a világ jobbításáról. Tagjaik általában rendjük befolyásos tagjai voltak, akik társadalmi rangjukkal, pozíciójukkal, gazdasági befolyásukkal hatni tudtak a politikára, akár még egy államrendet is képesek voltak megdönteni, ezért összejöveteleik titkosak voltak és titoktartási fogadalmat tettek. Az USA alapító atyáinak többsége is szabadkőműves volt Azzal hogy Pasquales 33 fokozatra osztotta be, pont ezt a szabadabb légkört törte meg, és az alsóbb osztályú tagoknak feltétlen engedelmességgel kell tartozniuk a felettük lévőknek. A Wilhemstand-i kongresszus után a zsidó Illuminátusok átvették a többi páholyban is a hatalmat, így a szabadkőművesek tudtukon kívül a zsidó cionista ügyért harcolnak / Cionizmus zsidó világuralom, egy világrend, Sionizmus: zsidó állam Palesztinában. Mihelyst a zsidók feltétlen hatalomra kerültek, egyből betiltották a páholyokat, úgymint 1917 - n Oroszországban és Magyarországon, Rákosi idején.

1781. Alexander Hamilton / született Alexander Levine/ megalapítja a Bank of America-t Állítólag dokumentum van arról a British Museumban hogy a Rothschildok támogatták pénzzel. A bank alaptőkéje 10 millió $ volt, ami abban az időben hatalmas pénz volt. A bank 20 évre kapott engedélyt, 1811-ben nem hosszabbították meg az engedélyét, ezért 1812-ben a Rothschildok nyomására Anglia megtámadta az USA-t, megtorlásul. A nagy anyagi megterhelés volt az USA-nak, a begyűjtött adó kevesebb, mint a harmadát tette ki az adósságnak, a maradékra külföldi zsidó bankároktól vettek fel uzsorakölcsönt, a háború végére a kormányzat gyakorlatilag csődbe ment.

1785. Friedrick Hesse-Cassel meghal fia Haynau hercege az utóda a leggazdagabb herceg Európában. Rothchildot apósa, /Wolf Schapper/ bemutatja Carl Buderusnak a herceg üzleti tanácsadójának. Rothschild átköltözik a zöldzászlós házba, ahol a Schiff család a szomszédjuk.

1789. júl. 14. A Bastille ostromával a Francia Forradalom elkezdődik. Az üzleti vállalkozás fő pénzügyi támogatója a Mendelsohn család volt, kiknél Rothschild banksegéd volt

1791. USA törvényhozása 20 évre szóló engedélyt ad a Bank of U.S. - k hogy központi bankként működjön, az állam része 20% Amschel Rothchild 80%. 1811-ben a többi bank megakadályozza a hosszabbítást. 1812 Angol-Amerikai háború, a Bank of England büntető háborúja, fel akarják az USA-t gyengébb államokra osztani. 1816. A kongresszus újabb 20 évre meghosszabbítja az engedélyt. 1829 - n Adrew Jackson - t elnökké választják, az állam pénzkészleteit kivonja a központi bankból és 1835. jan. 8.-ra kifizetik az államadósságot. 1836. Törvényhozás szabadkőműves tagjai meghosszabbítják a szerződést, de Jackson elnök megvétózza. A törvényhozás tagjai 1829-ben 34 tag kapott kedvezményes kölcsönt a banktól 192 000 $-t, 1930-ban 52 kongresszusi tag 322000 $-t, 1831-ben 59 tag 478000 $-t kaptak.

1795. Mayer Amschel Rothchild adója Frankfurtban 20 évig évi 2000 gulden volt, 1795-ben duplázódott, következő évben elérte a 15000 guldent. Nathan Rothschild Angliába költözik.

1798. Megalakul a M. M. Warburg & C.o. Hamburgban. Warburgok ősei Spanyolországból menekült zsidók voltak.

1802. Nathan Rothschild csatlakozik az Emulation Szabadköműves Páholyhoz.

1803. Dániának kölcsönre van szüksége, Haynau herceg nem akar nyíltan kölcsönözni, mert rokonok a királlyal így kihagyja a frankfurti Bethmann Brothers és Ruepelle&Harnie bankházakat és az ismeretlen Rothschildokat bízza meg a lebonyolítással. Először adnak kölcsönt államnak. Egyszerűbb az államoknak uzsora kölcsönt adni, mint az embereknek, mert így az állam hajtja be a tartozást és az emberek saját kormányukra neheztelnek nem pedig az uzsorásokra.

1803. Vilmos hesseni őrgróf választófejedelem lett. 71 törvénytelen gyereke volt, Ritter Róza /állítólag Rothschild unokatestvér/ színésznőtől született Haynau Gyula Jakab báró táborszernagy, aki a magyarországi és olaszországi szabadságharcok után irtotta az embereket.

1804. Nathan átköltözik Manchesterből Londonba. Megházasodik felesége Hanna Cohen, Barnett Cohen Levi lánya.

1806. szept. 21. Kontinentális blokád kihirdetése. A Francia forradalom ideje alatt a Rothschildok árukat csempésznek a Angliából a blokádon keresztül a kontinensre Buderus segítségével. Angliában Nathan, Hamburgban pedig Karl intézi az ügyeket.

1806. nov. 1. Francia katonák átkutatják William herceg birtokát, Buderus megvesztegeti Lagrange tábornokot kb. 1 millió frankkal, így francia katonák kísérik a herceghez Dániába a vagyonát. A hercegnek az angliai befektetései havonta 2000 fontot hoz /18 000 $/ hoznak, mivel a herceg Dániában van a vagyont Nathan kezeli.

1809. Metternich külügyminiszter lett. Jobb keze Frederick von Getz. Getz halála után Salamon Rothschild írta egyik magánlevelében:” Ez az ember igazi barátunk volt. Hatalmas summákba került ugyan nekünk ez a barátság, kevesen hinnék el mekkora summákba, mert ő egyszerűen csak felírta egy kis cédulára, hogy mennyit akar és rögtön meg is kapta a kért összeget.” Így könnyű volt üzleti spekulációkat folytatni.

1810. Infláció az Osztrák -Magyar Monarchiában a császár a hessei herceg vagyonát kezelő Rothschildokhoz fordul segítségért. Ők adtak hitelt az angol kincstárnak és Napóleonnak is. Ők beváltható papírpénzt adtak de, a kamatokat aranyban kérték. A háborúhoz pénz kellett, az uzsorára felvett kölcsönt soha nem tudták visszafizetni, így függőségbe kerültek a Rothschildoktól.

1810. Megalakul a Mayer Rothchild and Sons cég.

1811. márc. 24. James Rothschild megérkezik Párizsba, a francia rendőrség regisztrálta, Grand Duke von Dalberg segítette, aki alacsony kamatozású kölcsönt kapott a Rothschildoktól. Kapcsolat Lagrange tábornokkal, aki hosszú lejáratú kedvező kamatozású kölcsönt kap a Rothschidoktól. Napóleoni háborúk az európai hercegségek Rothchildok segítségével Londonba menekítik pénzeiket ahol Nathan használja. Kapcsolat John Herries - l Brit kormányfővel. Brit kormánynak aranyra van szüksége, hogy Wellington Spanyolországban harcoló csapatát fizesse. Kelet-Indiai Társaságnak van aranya, de a Brit kormány drágának találja, ezért kivárnak. Nathan felvásárolja tőlük az aranyat, a Brittek kénytelenek megvenni tőlük még drágábban, meg Herriesnek köszönhetően. Nathan az aranyat Párizsba James-nek küldi /Calais rendőrfőnöke hírtelen meggazdagodott/ aki Lagrange tábornok segítségével meg is kapja, majd francia bankban helyezi el. A váltót elküldi Karlmannak, aki Madridban visszaváltja aranyra és a frontvonalon keresztül Wellingtonnak szállítja. Ez után az üzlet után az angol kormány hétszázezer fontsterling értékben vásárolt németalföldi és frankfurti váltót Nathan Rotschildon keresztül. Ettől kezdve az angol kormány minden nagyobb pénzügyi üzletét Nathan Rothschildra bízta, mint például, amikor 200000 font értékű párizsi váltót kellet vásárolnia, amelyre XVIII. Lajosnak volt szüksége, hogy abból fedezze fővárosába való utazásának és trónra lépésének költségeit. Napóleon visszatértekor Rothschild francia pénzt veret, engedély nélkül és az angol kormány 200000 font értékű segélyét Salamon Rothschild vitte el a porosz kormánynak. Ezek után Bülow porosz pénzügyminiszter egyenesen a Rothschildokhoz fordult, amikor 150000 font kölcsönre volt szüksége a porosz államnak.

1812. szept. 19. Mayer Amschel Rothchild meghal. Végrendelet, mindig a legidősebb fiú családtag a főnök, kivéve, ha a többi másként nem szavaz. Csak rokonsággal házasodhatnak /1824-1917 24 házasságból 15 rokonságon belül kötnek, Nathan kitagadja a lányát, mert keresztényhez ment/. Utóda Nathan mert ő a legtehetségesebb. A Rothschild ház tagjai közt nem öröklődik a vagyon, nem fizetnek örökösödési illetéket, és nincs vagyonleltár. Az összes bevétel a Family Trust nevezetű adómentes alapítványba megy. Vejeit és azok fiait kizárta az üzletből, szigorúan tartsák meg a zsidó ortodox hitet.

1812. Amschel átveszi a Frankfurti irodát, ő az első porosz gazdasági miniszter, Bismarck a felfedezettje, megkezdődik a német egység megteremtése. Salamon Ausztriába költözik.

1814. Bécsi kongresszus, Szent Szövetség létrehozása, de a Rothchildok javaslatát, hogy hozzanak létre egy közös európai központi magán bankot, az orosz cár megakadályozta. Ez volt az orosz cárok első vétke.

1815. júl. 19. Waterloo- i csata. Rothschild ügynök Rothworth késő délután hajóra száll Ostend kikötőjében a Dutch Gasette egy példányával és Wellington győzelmének hírével. Folkstone kikötőjében Nathan várta 20.-án hajnalban majd azonnal a tőzsdére hajtott ahol piacra dob minden részvényt. Mindenki azt hiszi, hogy Wellington vesztett, mindenki elad a részvények ára padlón, majd Nathan mindent olcsón felvásárol, a Brit gazdaság, Rothchild tulajdon lett. Ezen az egy napon Nathan 1 millió fontot nyert a tőzsdén. Balzac írta a Rejtély című művében hogy a marengói csata délutánján Párizsba beállított a bankárkirály ügynöke, aki elhíresztelte, hogy Napóleon vesztett. Mindenki eladott, estére kiderült hogy a hír hamis, és hatalmas vagyonok omlottak össze. Sajnos Balzac nem írta meg a bankárkirály nevét. A napóleoni háborúk után az államok még jobban rá voltak utalva a kölcsönökre. Manapság a brit királynő engedély nélkül nem mehet be a londoni City-be, akkor is csak úgy, hogy csak egyszerű polgári ruhában megy, és a polgármester mögött haladhat. A City-nek saját rendőrsége van, amely természetesen független még a Scothland Yard- tól. 1888-ban a City -ben 90 lakosra jutott, London többi részén 475 lakosra jutott egy rendőr, és rájuk 120 - szór nagyobb terület esett, míg költségvetésük csak hatszor volt nagyobb, mint a City - bélieké. A nyomorra jellemző hogy abban az évben regisztráltan 51000 ember halt meg szegényházban, pedig a városnak csak 4 millió lakosa volt.

1815. Párizsi kongresszus Franciaország, Nagy Britannia, Portugália, Poroszország, Svédország, Oroszország, a határok gyakorlatilag változatlanok maradtak, Mayer Amschel Rothschild javasolta hogy császári vagy királyi rendeletekkel országonként hozzanak létre magán központi bankokat. A cár megvétózta.

1816. Poroszországnak kölcsönre van szüksége, hogy régebbi kölcsöneit törleszteni tudja, amit persze a frankfurti bankház nevében Karl Rothschild intéz 2 % jutalékért.

1816. Rothshildok Metternich segítségével, és a pénzügyminiszter Stadion gróf támogatásával nemességet kapnak Ausztriában, az angol segítőpénzek közvetítése miatt. Salamon pénzeli az első közép-európai vasút építését.

1817. James Rothschild Párizsban megalakítja a „Rothschild Fréres” céget.

1817. A francia kormány 350 millió frank kölcsönt vesz fel az Ouvrad és a Baring Brothers bankházaktól újjáépítésre, a Rothschildokat kihagyják. 1818-ban újabb 270 millió frankot. 1818. Nov. 5. Összeomlik a francia tőzsde, mert a Rothshildok miután egy éven keresztül csendben sok részvényt vettek majd az egészet egyben a tőzsdére dobták, ettől fogva a franciák a Rothchildoktól vesznek fel kölcsön. Mindig van egy Rothschild a Francia Központi Bank igazgatósági tanácsában. Azóta övéké a legjobb Bourdeux-i borvidék, a gyorsvasút, mediterrán térségben a legtöbb szálloda stb..

1818. Bank of the United States megkezdi a támadásait az állami bankok ellen. Felvásárolták azok papírpénzeit, majd amikor azok kihelyezték arany és ezüst készletüket, akkor a Bank of the United States előállt követelésével, hogy a nála lévő papírpénzt váltsák be a bankok aranyra és ezüstre, mivel azok nem tudtak fizetni így tönkrementek. Azok a személyek akik az állami bankoknak tartóztak, azok csődbementével a Bank of the United States-nek tartoztak, az végrehajtást tett, így az emberek elvesztették vagyonukat. A Bank of the United States-t Nicholas Biddle működtette, aki nem volt zsidó, de a Rothschildok alkalmazottja volt. Miután Jackson elnök megvétózta a bankot és az tönkrement, Biddle- t kidobták és szegényen egy fillér nélkül halt meg 1844-ben.

1818. Aix-la-Chapelle megbeszélés Salamon és Karl találkozik Metternic - l és Getz - l.

1820. 04. 04 Salamon Rothschild Parish Dáviddal együtt megköti az első államkölcsönét az osztrák állammal 48 millió forintra, majd a második kölcsön 37, 5 millió forintra Újdonság hogy ennek megvalósítását sorsjegyekben képzelte el, vagyis egyből a kisemberektől csalták ki a pénzt. 1823-ban 25 milliós kölcsön, majd 1829-ben újabb 25 milliót, öt év múlva megint nagy összegű kölcsönt intéztek. 1839-ben 30 millió kölcsön, 1842-ben pedig megint 40 millió forint kölcsönt adtak a Monarchiának. Így érthető a Rothschildok befolyása a Tiszaeszlári perre. Weil azt írta:” Rothschild a feje a vasutaknak, a kormánnyal szemben is….Egy társaság uralkodik felettük, e társaság fölött pedig egyetlen ember uralkodik, aki, ha akarja, tönkre teheti a társaság összes tagját. Ez az egy ember pedig: Rothschild”. Az állam kiuzsorázásán túl kiuzsorázták az osztrák és a magyar főurakat is.

Salamon a Monarchiában bányákra is rátette a kezét, de nem csak ott hanem Spanyolországban a kén bányákat is. Stb. Ausztria legrégibb vasútját is csak rajtuk keresztül lehetett megépíteni, Nordbahn bécsi állomásán fel is állították Salamon életnagyságúnál nagyobb carrarai márványból faragott szobrát.

1820. Metternich eléri, hogy Nathan osztrák konzul legyen Londonban, James pedig Párizsban.

1820. Tömeges angol kivándorlás dél Afrikába, a nyomor miatt, a Szabad Narancs Államba, és Transwaal köztársaságba ahol a világ leggazdagabb aranylelőhelye van. A szegénység miatt nagy a bűnözés is, az elitélteket Ausztráliába deportálják. Nagy Britannia az akkori világ legnagyobb birodalma, még is nagy a nyomor mert, a gyarmatok gazdagsága néhány család és a bankárok tulajdona, a gyarmatok megtartásának költségei /hadsereg, haditengerészet, hivatalnokok stb./ az államot terhelik. Pl. Burmában a rubinbányák a Rothschildoké. Érdekesség hogy 2003-ban összeházasodott Britannia két leggazdagabb családjának gyermeke: Kate Rothschild és Ben Goldsmith, mindketten zsidók. Olvasd: Dickens: Twist Olivér.

1821. Karl Nápolyba költözik, pénzeli az osztrák megszállást is meg a Carbonari mozgalmat is. /oszd meg és uralkodj/Üzleti kapcsolatba lép a Vatikánnal. XVI. Gergely fogadja, megkapja a Szent György rendet. Nápolyi királyságnak 16 millió aranyat ad kölcsön .Akkora hatalma lett Nápolyban hogy visszahívatta a száműzött Cavaliere Medicit és pénzügyminisztert csinált belőle. James Franciaországban bankot alapít, megveszi a legjobb bortermő vidékeket, megkapja a Vladimir Rendet az orosz cártól, megnősül, elveszi saját bátyja Salamon lányát Betty-t feleségül.

1822. Megkapják a bárói rangot Ausztriában

1823. A Rothschildok átveszik a Vatikán pénzügyeit. Most a Vatikánnak van a világon második legnagyobb aranykészlete.

1824. Nathan Rothschild megalakítja az Alliance Marine Assurance Company-t, az első részvénytársasági alapon álló biztosító társaságot. Az ilyen társaságokat törvényileg tiltották, de a Rothschildok kedvéért megváltoztatták a törvényeket.

1824. A Rothchildok megveszik Brazília államadósságát, Brazília Rothschild birtok.

1825. Villéle márki francia pénzügyminiszter tervét miszerint a régi francia 5%-os állampapírokat váltsák át 3%-ra James Rothschild segítségével sikerült 30 millió frank járadék, vagyis 1000 millió frank tőke formájában, majd 47720000frank franciaállami kölcsönt 4%-sá. 80 millió frankos kötvényt bocsátott a francia kormány részére, amit a görögök kaptak a Törökök elleni harchoz. Egész Franciaország meghódolt James Rothschildnak, kivéve az Orleansi herceg. Egyetlen szalon nem fogadta be James-t, a hercegé, és nem vehetett részt a herceg Chantily-ban rendezett ünnepségein. Miután a herceget a szabadkőművesek megölték, nem volt többé az előkelő világnak szalonja, ahová Jamest meg nem hívták volna. James Rothschild vagyona Franciaországban ekkor 600 millió frank volt, rajta kívül csak a király volt gazdagabb 800 millióra becsült vagyonával. Az összes francia bankárnak együttesen 367 millió frankra rúgott. A főnemeseknek még ettől is kevesebb pénzük volt, Montpensier hercegnek 20 millió, Aumale hercegnek 70 millió. Jamesnek akkora hatalma volt hogy kormányokat buktatott meg, mint például a nagyhatalmú Thiers miniszterelnökét. Amikor az osztrákok nem a Rothschildok útján akarták államkötvényeiket kibocsátani, mert túl drágának találták, így azok készpénz hiányt okoztak Európa nagyvárosaiban, és egyetlen más nagy bankház sem mert vállalkozni az államkölcsön megadására: Ausztriának bocsánatot kellett kérnie. Már régebben is volt feszültség közöttük. Ausztria ugyanis átutalta a Rothschildoknak azokat az összegeket, amelyek a francia hadisarcjárulékokból őt megillették. Ez összegeket francia járadékokban kellet volna elhelyezni, amelyek akkor igen alacsonyan állottak és később aztán, mihelyt értékük felszállott, el kellett volna adni az értékpapírosokat. Néhány év múlva a Rothschildok el is adták azokat, és 95 árfolyammal számoltak el. Ausztria azonban rájött hogy eladás idején a papírok 100 % álltak, vagyis a Rothschildok 8 milliót lenyúltak. Amikor a görögök függetlenek lettek, akkor úgy választottak királyt, hogy bizonyos Gagern úr elment a Rothschildokhoz, hogy kinek van a legnagyobb hitele, és a Rothschildok Frigyes holland királyfit választották, mert még ő nem vett fel hitelt tőlük, így a leghitelképesebb. /Ezek után mondja valaki, hogy Hitler csak úgy magától került hatalomra/.

1825. A túlzott spekuláció miatt összeomlik Angliában a pénzpiac, a kereskedelmi világ nagyjai csődbe mennek, kivéve Rothschildék akik, hatalmas vagyonukkal egymaguk megmentik az Angol Bankot. Évekkel később Nathan Rotschild egy nagy értékű utalványt akart beváltani az angol bankban, amelyet a frankfurti Amzel Rothschild állított ki. A bank megtagadta a kifizetést, hogy ők csak saját papírjaikat váltják be, külföldi magánszemélyek utalványaira nem adnak pénzt. Erre Rothschild kiadta az utasítást az ügynökeinek, hogy vegyenek annyi papírpénzt, amelyet az Angol Bank bocsátott ki, amennyit csak lehet. Három hét múlva Nathan megjelent a bankban elővett egy ötszáz fontos bankjegyet és követelte hogy váltsák be aranyra, úgy mint még 9 ügynöke. Egy nap alatt a bank aranytartaléka 210000 font sterlinggel csökkent. Másnap Nathan megint megjelent, és kijelentette, hogy a pénzváltást még két hónapig fogják folytatni. Az igazgatóság aznap összegyűlt és írásban kértek bocsánatot „Ezentúl mindig őszinte örömükre fog szolgálni, ha a Rothschildok utalványait és bármiféle üzleti papírjait beválthatják.”

1825. Megkezdődik a magyarok pénzügyi gyarmatosítása. Magyar Országgyűlés nem járul hozzá, hogy a magyar pénzügyeket a bécsi Rothschildok magánbankja intézze.

1830. „Zsidó Törvény” Angliában, az emancipációért, több mint 14000 londoni polgár támogató aláírásával., 1833-ban második kísérlet és 1000 befolyásos ember aláírása a Westminsterből. 1835 Sheriff’s Declaratin Bill, amelyért David Solomon két évig harcolt, és sikerre vitte. Ebben az évben Viktória Királynő lovaggá ütötte Moses Montefiore-t. 1835-ben David Salamon-t városatyává választották, de nem vette fel a hivatalt, mert nem volt hajlandó letenni a keresztény hivatali esküt, de ebben az évben Sheriffé is választották. Majd 1855-ben David Solomon lett London polgármestere. De az első parlamenti tag Lionel Rothschild lett. Majd zsidó terjeszkedés: Törvényhozás: James Graham Lewis, Francis Goldsmid, John Simon; Dramatic managment: Benjamin Lumley; költészet: Henry Russel; Zene: Charles Sloman, Charles K. Salaman, Sir Julius Benedict; Festészet: Solomon Alexander Hart; Kereskedelem: Rothschildék és Goldsmidték /ma is ez a két leggazdagabb család Britanniában/ mellett, Worms, Sassoon, Stern és Sir Benjamin Phillip. Újság: J.M. Levy és Lionel Lawson ellenőrizte az első 1 penny-s londoni újságot a „Daily Telegraph”-t.

1834. Karl Rothschild intézi a vatikáni államkölcsönök átváltását. Ekkor hat legelőkelőbb párizsi bankház – név szerint Hagerman, André és Cottier, Fould és Oppenheim, Blanc, Colin és társa, Odier és társa, Wells és társa /szerintem mind zsidó, szép egy „francia” ország/- összefog, hogy megtörje a Rothschildokat, de nem sikerült nekik.

Akkora befolyása volt Karlnak, hogy egyszer felesége, Adelhaida, kihallgatáson jelentkezett IX. Pius pápánál és a Vatikán ünnepi termében leszidta Della Gengha bíboros miatt, aki sanyargatta a római zsidókat.

1834. Salamon báró szembe kerül Metternich-el a belga forradalom miatt. Metternich pénzt kért a fegyveres beavatkozásra, Salamon megkérdezte Nathant, hogy ez nem zavarná-e az ő üzleti ügyeiket. Nathan visszaüzent, hogy semmi szín alatt ne adjon pénzt a beavatkozásra. Nem használt Metternich semmiféle érvelése, Salamon báró nem adott pénzt. És mert a Rothschildok nem adtak pénzt, Metternich kénytelen volt lemondani a háborúról és a fegyveres beavatkozásról.

1836. Levi Hirsch a Rothschildokhoz fordul, hogy vegyék meg Izrael állam területét. A modern Izrael állam történetében három Edmund Rothchild játszott fontos szerepet, akiket számozni fogok. I. Edmund de Rothchild, /1845-1934 James fia a francia házból, testvére Alphonse/ a krími háború idején segíti a jeruzsálemi zsidókat, apja James korházat alapított ugyanott. 1880-as pogrom miatt Oroszországból /a progrom okait lásd alább/Palesztinába menekült zsidókat I. Edmund pénzzel látja el, hogy házakat építsenek, és mocsarakat csapoljanak le. Borospalack üvegüzemet épít, /övé Franciaország legjobb bortermő vidékei/, saját adminisztrációt vezet be, megmondja, hogy mit hol termeljenek. Theodor Herz /Benjamin Zeév/ támogatja Edmund módszereit. 1901-ben zsidó küldöttség fordult hozzá hogy szabad kezet kaphassanak, azt felelte nekik:"Én alkottam egyedül, én egyedül. Nincs az az ember sem kolónisták, sem egyéb szervezet, akinek joga lenne kereszteznie a terveimet." Hertz utóda David Wolffsohn az ő utóda Otto Warburg a Cionista mozgalom élén. 1914-ben I. Edmund körutat tett Palesztínában. 1917 Lord Lionel Walter Rothchild elvi nyilatkozatot kap a Brit kormánytól, amely szerint a korona nem látja akadályát egy zsidó állam létrehozásának Palesztinában /Balfour deklaráció/. III. Edmund luxos hoteleket épít és fejleszti a turizmust Izraelben. Elnöke az Israel General Banknak és a Hebrew University of Jerusalem, igazgató a Közép-Kelet Béke Intézetének, amit ő alapított 1967-ben. Pénzt ad a Biological-Physio-Chemical Institute-nek, amit a nagyapja I. Edmund alapított. The First International Bank of Israel a Rothschil sétány 39. sz alatt van, 50. sz alatt a Bank Hapoalim, Izrael leggyorsabban növekvő bankja szintén az övék, a Knesszet a zsidó parlamentre is ők adták a pénzt. 1982-ben Guy de Rothschild elnöke az Egyesített Zsidó Szociális Pénzalapnak (F.S.J.U.) és az A.U.J.F. -nek. David a (F. S. J. U.) pénztárosa, és a Zsidó Ügynökség Igazgatótanácsának francia tagja. Alain a Franciaországi Zsidó Intézmények Képviselőtanácsának elnöke és a Központi Izraeli Hitközösségnek. Elie elnöke a A.U.J.F. végrehajtó bizottságának.

Edmund elnöke az Izraeli Értékjegyek Európai Szervezet-ének. Alix de Rothschild a "Fiatalok Aliyala" világelnöke, zsidó fiatalok Izraelbe telepítését segíti.

Baron Edmund de Rothschild.

 

1836. 07. 2 8 Nathan Rothschild meghal, állítólag testvérei mérgezték meg, mert üzleti előnyök miatt felvette az anglikán vallást és megkeresztelkedett. Londonban temették el, kivonult a lordmajor is és vele együtt ott voltak a gyászmenetben Oroszország, Poroszország, Ausztria-Magyarország, Portugália és Nápoly követei, seriffek, főnemesek, lordok is. Házasságából négy fia és három leánya született. Legidősebb lányát Salamon fiához Amzel hoz adta feleségül, legidősebb fia Lionel, Karl lányát Charlotte-t vette el. Az üzletet Lionel Rothschild vette át. Lionelnek öt gyermeke lett, két leánya, Leonora a párizsi Mayer Alfonz Rothschildhoz ment nőül, Eveline pedig a bécsi Ferdinand Rothschildhoz, fia Nathaniel a nápolyi Rothschild ágból Emmát vette el, Lipót pedig a trieszti bankár lányát Perugia Mariát vette el. A walesi herceg a későbbi VII. Edward király is részt vett Leopold esküvőjén.

1837. aug. Belmont /Rothschild ügynök szül. August Schonberg, 13 korában beállt Rothschildokhoz fizetés nélküli tanoncnak/ a pénzügyi válság idején USA.- a megy ahol állami részvényeket vesz, ezért fogadják a Fehér Házban és az elnök pénzügyi tanácsadója lesz. Segíti az északiakat a háború idején. Ralp Epperson másik Rothschild ügynök a délieket segíti és kapcsolatban áll Booth-al Lincoln gyilkosával. J. P. Morgan, apja árut csempészik az északi blokádon keresztül délnek és kapcsolatban áll Hamiltonnal. Thomas House szintén csempész, fia, Colonel Edward House aki Wilson elnök személyi tanácsadója lesz.

1840. James Rothschild megkezdi Franciaországban az „Északi vasút” építését, miután minden követ megmozgatott hogy ne az állam építse. Lefizette a sajtót és a parlamentet is. A vasút társaság 300000 darab ötszáz frankos kötvényt bocsátott ki, amely részvények közül a parlament két háza 15000 részvényt kapott „ajándékba”, ami 7,5 millió franknak felelt meg. A vasútban nem az üzemeltetés volt a haszon, hanem hogy visszatartották a részvényeket, és amikor 900 frankra emelkedett az értékük James piacra dobta, így több mint40 milliót keresett ezen az üzleten is. Így a francia államnak majdnem kétszeresébe került, amit persze a kisemberekkel fizetettek meg. Belgiumban is James építette a vasutat. Jellemző Jamesre, amikor a Párizsi Világkiállítás volt, akkor hétköznap 2 frank volt a belépő vasárnap pedig 20 centime, ő volt vasárnap az első látogató.

1843. A Rothchildok földet vehetnek a Habsburg birodalomban., addig zsidók nem vehettek földet, 1919-re a zsidók Magyarország területének 43 %-t szerezték meg, plusz amit haszonbérletbe vettek /Vas szén higany bányák/. Megvették Schillerdorfi, Oderbergi, Hultschii uradalmakat.

1844. I. Internacionálé két vezető Marx /apja zsidó rabbi,/Lassale mindketten zsidók. Internacionalizmus azt jelenti, hogy meg kell szüntetni a nemzeti érzést és a nemzeteket. Brittish Museumban több csekk található, amelyekkel Nathan Rothschild pénzt juttatott Marxnak kutatásokra.

1847. Jacob Henry Schiff /USA zsidó meghódítója/ megszületik Frankfurtban a Rothschildokkal közösen birtokolt zöld zászlós házban, az apja zsidó rabbi.

1848. márc. 6. Párizsban megdől az Orleans-i monarchia, Ideiglenes kormány alakul 11 tagjából 9 Grant Orient szabadkőműves, a Nemzetgyűlés többsége is szabadkőműves. Napóleon unokaöccse, Louis Napóleon lett a köztársasági elnök, aki nagyon hasonlít Nathan Rothschildra, aki Louis anyjának volt személyi bankárja, és szeretője.

1850. 1850-1869-ig a zsidók száma Nagy-Magyarország területén 366 ezerről 542 ezerre növekszik, majdnem 50 %- l addig a többi lakosság létszáma csak 15 %- l. Csak az 50-es években a bécsi Rothschildok 500 milliót kerestek, egyedül a vasút üzleten többet kerestek, mint az államkölcsönökön. Salamon intézte a császári család magán pénzügyeit is.

1850. 07. 8 Salamon Rothschild meghal, az üzletet fia Anzelmo vette át Bécsben.

1851. Mazzini USA-ba érkezik és megkezdi polgárháború előkészítését. Albert Pike vezeti a déli szabadkőműves páholyokat, Caleb Cushing az északiakat. Északot a francia Rothschild ház pénzeli, a délieket az angol Rothschildok. Kossuth megkezdi szervezni a Young America mozgalmat. Cél az USA-t két kisebb államra kettéosztani az oszd meg és uralkodj elv alapján, kihasználni őket egymás ellen és átvenni a pénzügyeket, és a háború sok pénzbe kerül.

1852. Franklin Pierce az USA elnök, Kossuth felajánlja neki a Young America mozgalmat propaganda célokra, az általa ajánlott emberek szabadkőművesek és fokozzák a dél-és észak közti ellentétet. Az elnök Caleb Cushing- t nevezi ki igazságügy miniszternek /családja ópium csempészetből gazdagodott meg/ aki pénzt juttat a Young America- k.

1855. 03. 12 Meghal Karl Rothschild, lánya Charlotte a londoni Lionelhez ment nőül, fia Mayer Károly saját sógornőjét Lionel nővérét Lujzát vette, öccse Adolf Károly pedig Salamon Rothschild unokáját, Júliát, a legfiatalabb fiú Vilmos, Károly Júliának nővérét Mathildot.

1855. Amzelmo Rothschild Bécsben megalapítja a „Österreichisce Kredtanstalt für Handel und Gewerbe” hitelbankot, amely bank részvényeit továbbra is vásárolta a tőzsdén így felverte az árfolyamokat, majd hírtelen eladta őket, így 1783. 05. 03-án összeborult a bécsi tőzsde, fél pénzügyi Európa tönkre ment, bankok, vállalatok, pénzügyi társaságok.

1857.Alphone Rothschild elveszi Lionel Rothschild lányát, Leonórát. Az esküvő előtt összejövetel volt, amelyen részt vett III. Napóleon /Nathan Rothschild zabigyereke/, Mazzini Olaszországból, Bismarck Németországból, /Amschel Rothschild pártfogoltja/. Az összejövetelen D’Israeli brit miniszterelnök javasolta hogy az USA-t osszák két részre, észak legyen James Rothschildé, a déli pedig Napóleoné. Igen ám de az orosz Cár hajóhadát az USA kikötőibe küldte azzal a paranccsal, hogy támadjanak meg mindenkit, akit Lincoln akar.

1858. Lionel Rothschild képviselő lett az Angol Alsóházban 15 évig, 1879-ben hal meg.

1861. nov. 8. Londoni kormány 8000 főnyi csapatot küld Kanadába, a franciák pedig Mexikóba. Persze a két államot a Rothschildok két háza vezette. 1863. Lincoln az orosz cárhoz fordul segítségért, orosz hadihajók jelennek meg New York-ban és San Franciscoban.

1861. III. Baron Amschel Rothschild megalakítja Ausztriában a Creditanstal-t, hogy tönkretegye a Credit Mobilier-t ő az első zsidó aki bekerül az osztrák felsőházba. Neve bekerül a Bécs Arany Könyvébe. 1861 tagja a Birodalmi Lordok házának.

1864. 04. 18 Anzelmo osztrák főrend lett. Az osztrák állam megalapította a „Déli Vasutakat”, de később kénytelennek voltak eladni azt a bécsi, londoni, párizsi Rothschildokból létrejött konzorciumnak. Később ugyanők megvették a közép-olaszországi vasutakat is.

1865. J. P. Morgan átköltözik New York-ba, ő volt a Rothschildok amerikai megbízottja, ő finanszírozza az USA fél vasúthálózatának építését, és 1901-ben Unated States Steel Corp. néven szindikátust alakít. William Mckinley elnök az Anti-Trust törvény hatálya alatt vizsgálatot rendelt el a Rothschild és Morgan ügyletek miatt 1900-ban. Amikor a következő választásokon újra indult elnök helyettese Theodore Roosvelt, /De Moley Rend főmestere és a Libanoni Nagycédrus Páholy magasrendű szabadkőművese/ lett, majd egy éven belül Mckinley merénylet áldozata lett, /Czolgosz lelőtte/, utóda Teddy leállítatta a vizsgálatot.

1865. Jacob Schiff New York-ba érkezik, igazgatói tanácstag Central Trust Company, Western Union, Wells Fargo-nál. Célja: Ellenőrizni az USA pénzrendszerét, központi magánbank létrehozása; saját emberit magas pozíciókba juttatni; szétszakítani a társadalmat kisebb megosztott csoportokra (feketék, fehérek), Mozgalmakat alapítani, amelyek tönkreteszik a kereszténységet. Pénzeli Rockefellert /olaj/ aki tőle kapja az első millióját, E .R .Harriman /vasút/, A. Carnegie /acél/.

1865. George Peabody kitalálja az adómentes alapítványok létrehozását, így a leggazdagabb családok nem fizetnek adót, sem Rockefellerék, sem a Rothschildok, sem Fordék, és nincs az az adóhatóság, amely merné vizsgálni a vagyoni állapotukat.

1866. Bismarck, Amschel Rothschid felfedezettje "Son of Fatheriess", bankárja, Bleicroder aki Rothschild ügynök és leggazdagabb ember Berlinben. Mikor a császár Bismarckkal akart találkozni, Rothschild javasolta, hogy az nála legyen, de Bismarck ezt visszautasította azzal, hogy államügyeket beszélnek meg. Rothschild ragaszkodott hozzá, hogy a szakácsa főzzön reájuk, amit már nem utasítottak vissza.

1866. Bismarck legyőzi Ausztriát, német egység létrejöhet. Egyszerűbb egy nagy országot kiuzsorázni, mint sok kis fejedelemséget.

1867. Kuhn and Loeb Co. megalakul New York-ban, Jacob Schiff partner.

1868. 11. 15 James Rothschild meghalt. Hat gyerek maradt utána /felesége saját bátyjának Salamonnak leánya Betty volt/ lánya, Charlotta a londoni Nathaniel Rothschildhoz ment feleségül, míg fia Alfonz a londoni Lionel Rothschild lányát vette el Leonorát. A cég vezetésben fia Alfonz követte. A francia - porosz háború idején a poroszok főhadiszállása Alfonz Ferreires-i kastélyában volt, és Jules Favre francia miniszterelnök itt hódolt meg Bismarck előtt, és itt beszélték meg az 5000 millió frank hadikárpótlást, amely persze Alfonz Rothschildon keresztül valósult meg.

1848. Menekültek áradata Írországból az USA-ba az éhínség miatt, 300000 halott, 1 millió kivándorolt, Brit miniszterelnök D'israeli /kikeresztelkedett zsidó/, Bank of England vezetője pedig egy Rothschild és nem segítenek az íreken.

1869. Lionel Rothschild J. P. Morgan-nel megalakítja a Northen Security-t az USA -ban hogy képviselje a Rothschild érdekeket.

1869. Cecil Rhodes, Rothschild ügynök Dél-Afrikába érkezik gyémánt, és arany bányászatban érdekelt, Rothschildok ópiumot csempésznek nyugatra de a kínaiak csak ezüstöt és aranyat fogadnak el fizetőeszköznek.

1870. Eszterházy Miklós halála után a hercegség csak Salamon Mayer Rothschild - nak 6, 5 millió forinttal tartozott. A hercegasszony Rothschild -hoz fordult segítségért, aki úgy vállalta, ha a hercegasszony a szeretője lesz. És az üzlet megköttetett. Pedig Mária Terézia törvényt hozott: " Ha egy zsidó elcsábít egy keresztény nőt akkor feje vétessék és teste égettessék el." Az Eszterházyak tipikus bérenc család, míg Habsburgok voltak hatalmon addig németek voltak, majd azok bukása után zsidók lettek.

1870. Francia - Porosz háború, II. Napóleon akadályozza a német egységet, mindenki francia győzelmet várt, csak Alphonse de Rothschild a francia ház feje küldte családját Londonba. Alphonse személyes barátja a Belga királynak és a Welsh-i hercegnek. Nővére Charlotte hozzámegy Nathaniel Rothschildhoz, az angol házból, öccse I. Edmund zsidó telepeseket pénzel Palesztinában. Alphonse felosztja a világ olaj piacát a Shell és a Rockefeller Standard Oil között. A francia ház pénzeli a francia elektromos hálózatot, mediterrán vasutat. Az angol ház a bakui olajmezőn fektet be.

1871. aug. 15. Albert Pike levél Mazzini- nek amiben azt írta hogy 3 világháború szükséges az új világrend kialakításához. I. Világháború célja a cári Oroszország megdöntése olyan rendszer amit az illuminátusok és ügynökeik irányítanak. II. Világháború a német nacionalisták és a cionisták között ami elvezet Izrael állam megalapításához. III. Világháború a cionisták és az arabok között, az egész világra kiterjed, az emberek kiábrándulnak mindenből és elfogadják a szabadkőműves rendet.

1871. 03. 18 - 05. 29 Francia kommün. Ép, mint később a magyar tanácsköztársaság idején, háborús vereség, katonák a fronton, Rothschildok és a proletárok lázadást csináltak. A kommün alatt egész Párizst kifosztották, kivéve Alphonse Rothschild 145 házát nem. Érdekes módon Rothschild vidéki háza volt a poroszok főhadiszállása, de azt sem érte bántódás.

1873. Az osztrák Rothschild ház üzleti krízist csinál Bécsben, teljesen ellenőrzik a Magyarországi pénzügyeket. Baron Albert von Rothschild a leggazdagabb ember a Habsburg birodalomban.

1874. 07. 27. Meghal Amzelmo Rothschild, öt gyereke született és a legkisebbre Albertre hagyta végrendeletileg a bécsi Rothschild-ház vezetését. Leányai, Julia, Mathilda és Lujza, valamennyien Rothschild fiukhoz mentek feleségül. Másik fia Ferdinánd a londoni Lionel Rothschild lányát, Eveline - t vette feleségül. Albert rátette a kezét az osztrák Nemzeti Bankra, amely később átalakult Osztrák - Magyar Bankká.

1874. 1880-ig Disraeli - kormány Angliában. Fia Benjamin Disraeli, már Lord Beaconsfild. /Kikeresztelkedett zsidó, de a zsidó nemzeti érdekeket védi./

1874. Lionel Rothschild pénzeli az angolokat a krími háborúban /orosz befolyás csökkentése Palesztinában, az oroszok a szent helyek védelme ürügyén támadta a török birodalmat, és megakadályozni hogy az oroszok elérjék a közel-keleti olajmezőket és Indiát/, és Cecil Rhodes - t a dél-afrikai arany és gyémántbányák megszerzésében, Öccsét Anthony - t lovaggá ütötték, személyes jóbarátja Disraeli miniszterelnök, és ő fizeti John Russel miniszterelnökké választását.

1876. Bountoux Párizsban megalapítja az Union General Bankot, keresztény befektetőket keres, hogy megtörjék a zsidó bankárok monopóliumát. 1881-ben a Rothschildok tönkreteszik, miután 5 éven keresztül csendben felvásárolták a bank részvényeit, majd egyben a tőzsdére dobták, a részvények értéke 3050-ről 950 re esett vissza.

1879. Lionel Rothschild meghal fia Nathaniel "Natty" veszi át a cégügyeket, aki 1865-től képviselő, majd 1885-ben Lord lett. Disraeli és Gladstone miniszterelnökök a zsidók királyának nevezik. Ő birtokolja a Burmai rubin bányákat és Dél-Afrika nagy részét. Natty két testvére: Alfred és Leo a királyi herceg legjobb barátai, a Malborough fiuknak nevezik őket, ők fizetik a herceg adósságait. /Elég jó társaság egy kis frankfurti uzsorás leszármazottainak/ Ekkor a londoni Rothschildok vagyona meghaladta a 100 millió font sterlinget. VII. Edward aki lorddá és peer-ré emelte Nathaniel - t, és ő volt az első zsidó, aki az angol felsőházba is bejutott.

1880. Charles Taze Russel /aki a felesége szerint pedofil volt/ aki megalapította a Jehova Tanúi társaságot, azt javasolja a Rothschildoknak, hogy a zsidókat vissza kellene telepíteni Palesztinába.

1882. 01. 22 Fekete Vasárnap a bécsi tőzsdén, a Rothschildok ellenfele Bontoux tönkremegy. Bontoux vezérigazgatója volt éveken keresztül a Rothschildok Déli Vasút-társaságánál. Majd kilépett és csoportot szervezett ellenük, melynek élén két cég az „Österreiche Landerbank”, és a „Union Generale”. Rothschildék először a „Banque de Lyon et de la Loire”- t borították meg, amely lavinát indított el és a bécsi Fekete Vasárnapban tetőzött. Annak ellenére, hogy ők voltak a gazdaság urai, a bécsi udvar és a főurak nem fogadták be, és Albert Rothschild egyetlen estélyére sem fogadtak el meghívást. Később mégis fogadták, és ezt Tisza Kálmánnak köszönhették, kinek fiát később a zsidók megölették.

1883. Az orosz cár meghívja a Nobel testvéreket és a Rothschildokat, hogy fejlesszék fel a bakui olajmezőt.

1884. Albert Rothschild részt vesz a közel 600 millió forint értékű aranyjáradék konvertálásában, amelyen 160 milliós haszonra tett szert, mellesleg ezzel az üzlettel zsarolták meg Ferenc József császárt, hogy meghiúsítják az üzletet, ha a tiszaeszlári gyerekgyilkos zsidókat elítélik. Ráadásul ők áron alul kapták a papírokat, és jóval drágábban is adták el, éppen idejében, mert amikor 1882. 01. 22 - én összeomlott megint a tőzsde, nekik egész véletlenül egy darab részvényük sem volt.

1886. Argentin gazdasági válság. A rivális Barings bankház nehéz helyzetbe kerül, a Bank of England segíti de ez kevés, így kénytelenek a Rothschildokhoz fordulni, 1890-ben 3 millió frank értékű arany érkezik a Bank of England- tól melynek elnöke Alphonse de Rothschild

1887. Megkapják a "Special Act of Grace"- t Ferenc Józseftől, felesége Sisi közeli jó barátja a Rothschildoknak.

1888. Oroszország lehagyja az USA-t nyersolajtermelésben. Orosz kerozin 30%-t adja brit piacnak. És ez az orosz cárt gazdagítja, nem pedig a Rothschildokat.

1890. 1890-es évek pogromok törnek ki Orosz-Lengyelországban, nem utolsóban az emberkereskedelem miatt. A zsidók nőket adnak el prostituáltaknak /a cári orosz kormány megtiltja a zsidóknak a szeszfőzést, szeszárusítást, a földbirtok vásárlását, megvonja a választási jogukat. A zsidók kivándorolnak Palesztinába, Magyarországra, USA-ba. USA-ban Rothschild ügynökök fogadják őket, segítik őket letelepedni a nagyvárosokban és elintézik nekik a honosított állampolgárságot így megnő a Demokrata szavazótábor. Amely kapóra jön majd Wilson megválasztásakor.

1891. márc. Megalakul a Round Table, Cecil Rhodes segédletével. Tagok Lord Albert Grey, Arthur Balfour, Sir Harry Johnston, Lord Rothschild, Alfred Milner. Ma is ez a londoni Cityben lévő csoport irányítja a világot.

1891. Cecil Rhodes csoport csatlakozik a William Stead által vezetett Cambridge csoporthoz. Rhodes ellenőrzi a gyémánt készlet 90%-át. De ő is csak a Rothschildok bábja, halálakor a vagyonát a Rothschildok kezelésére bízza.

1894. Hannah Rothschild hozzámegy Earl of Roseberry-hez, aki 1894-95 között Anglia miniszterelnöke

1895. Rothschildok ellenőrzik az USA katonai vasútvonalainak 95%-át. J. P. Morgan-on és a Kuhn and Loeb Bank-on keresztül, a Department of Commerce jelentése szerint.

1898. Edward Henry Harriman és társa Judge Robert Scott Lovett megveszi az UPR 100 millió $-t, az üzletet a Kuhn & Loeb bankház közvetíti, amelyben Paul Warburg volt a partner. Ebben az időben Prescott Bush /jelenlegi elnök őse/ a Buckeye Steel Casting Co. Elnöke.

1900. Lenin és felesége Svájcba költözik. Max Warburg a német titkosszolgálat feje. /German Intelligence Service/

1901. Megszűnik a frankfurti Rothschild bank, a hamburgi Warburg bank veszi át az ügyeket, az olasz bankház is megszűnik, a tagok Franciaországba költöznek.

1902. Paul Moritz Warburg USA-ba költözik és társ lesz a Kuhn and Loeb-nál, később testvére Félix is követi. Otto Warburg Cionizmus vezetője.

1905. Alphonse meghal, Baron Edmund a Bank of France igazgatója.

1905. Felix Warburg és apósa Jacob Schiff pénzeli a japánokat az orosz-japán háborúban, George Kennan Oroszországba megy lázítani. Céljuk a cári rendszer megdöntése.

1907. J. P. Morgan oda-vissza utazik londoni és párizsi Rothschild bankházak, között visszatérve New York-ba elkezdi híresztelni, hogy a Kinckerbocker Banknak fizetési gondjai vannak, erre kitör a pénzügyi válság.

1907. USA Morgan okozta bankválság, Paul Warurg országos körúton vesz részt, előadásokat tart, hogy elengedhetetlen egy központi bank ami kézben tartja a pénzkibocsátást. Nelson Aldrich /Rockefeller apósa/ lett a Nemzeti Monetáris Bizottság elnöke, európai tényfeltáró útra mennek megvizsgálni, hogy működnek az európai központi bankok, tagok: Paul Warburg, Frank Vanderlip stb, képviselve van a National Bank of New York, Kuhn and Loeb, Morgan First Bank, 1909-ben térnek vissza.

1913. dec. 23. A kongresszus elfogadja a FED törvényt, 12 regionális bankot hoznak létre 9 tagú igazgatótanáccsal amiből 6-tot a regionális bankok 3-t a FED kormányzó testülete, a FED elnököt az USA elnöke nevezi ki, ha az lemond vagy meghal és csak a testületből választhat. Azóta az amerikai állam 12 %- s kamatra kölcsönzi a dollárt. A törvény szerint a tulajdonosok neveit nem lehet nyilvánosságra hozni, de R. E. McMaster kiadó svájci banki kapcsolatain keresztül kiderítette: Rothschild Bank of London; Rothshild Bank of Párizs; Lazard Brothers Bank of Párizs /fő részvényes Eugene Meyer/; Israel Seif Banks of Italy; Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam; Kuhn and Loeb Bank of New York; Lehman Brothers Bank of New York; Goldman Sahs Bank of New York; Chase Manhattan Bank of New York. A FED részvényeinek 65 % - a külföldi zsidók kezében van, 35 % - a /72000 db/ pedig egyenlő arányban a Rockefeller és a Morgan családé.

 

 

 

Jacob Schiff Paul Warburg

 

1913. Schiff megszervezi "Anti-Defamation League of the B'nai B'rith", az ADL-t zsidó szervezetet, ők küzdenek a fegyvertartás eltörléséért az USA-ban. Napjainkban az ADL-nek 2000 ügynöksége van az USA-ban, /42 regionális iroda, kapcsolódó irodákkal Rómában, Párizsban, Jeruzsálemben, Ontarióban. A San Franciscoi Kerületi Ügyészség 1993- s márciusi jelentése szerint, az ADL 170000$ fizetett ki kémeinek, akik 10000 ember és 500 politikai és etnikai csoport után kémkedtek/ és ellenőrizik az NAACP minden akcióját, és minden néger szervezetet. A fegyvertartás minden amerikainak alkotmányos joga, hogy meg tudja védeni a jogait akár saját államával szemben is. A zsidók úgy akarják elvenni a fegyvereket, hogy saját gyerekeiket fordítják ellenük. Az iskolai lövöldözésekben részt vett diákok minden esetben pszichiáterhez jártak gyógyszeres kezelésre. Fegyverek és diákok azelőtt is voltak mégsem volt vérengzés.

1917. jan. 13. Trockij megérkezik New Yorkba, Paul Warburg Edward House ezredesen keresztül elintézi, hogy a Wilson kormányzat adjon neki útlevelet. /Mint szegény emigráns luxus körülmények között lakott saját sofőrrel./

1917. márc. 27. Trockij forradalmárokkal és pénzzel megrakodva a Kristianija fyord fedélzetén elindul New York-ból Oroszország felé, Jacob Schiff-től 200 millió $- kap,/ unokája John Schiff mondta 1949. febr. 03.-án a New York Journal riporterének/ ami mai áron 2 milliárd $, ami stockholmi Nya Banken-ban volt letétben, amely a Warburg családé. Rockefeller 10000 $ útipénzt adott. A hajón van még Charles Richard Crane az amerikai Demokrata Párt pénzügyi bizottságának elnöke és Wilson elnök barátja, a fia pedig az akkori külügyminiszter Robert Lansing tanácsadója volt.

1917. ápr. 9. Lenin és felesége + 300 forradalmár. Az utazók listájából 165 név került nyilvánosságra 23 orosz, 3 grúz, 4 örmény, 1 német, 128 zsidó. Németországon, Svéd- és Finnországon keresztül Oroszországba utazik, Stockholmig a német állam, onnan az orosz állam fizette az utat, mivel Max Warburg a német titkosszolgálat vezetője, Kerenszkij /zsidó,később New York-ban lett bankár, 1970-ben halt meg/ orosz szabadkőműves pedig Orosz Tartományi Kormányzat főügyésze volt. Az utat Theobald Bethman -Hollberg német kancellár engedélyezte, aki anyai ágon Rothschild volt. Lenin vitt még a Pullman kocsis vonaton két Rolls Royce autót is magának, plusz 40000 márka aranyérmét költőpénznek, és kapott havonta. Összesen 400000 aranyért vették meg Oroszországot földestől, gyárastól, mindenestől. A propagandisták szórták a pénzt a csőcseléknek. Amikor Lenin megérkezett, M. Skobalev munkaügyi miniszter fogadta a Téli palotában, májusban még 200 forradalmár követte. A Téli Palota ostroma úgy zajlott, hogy a forradalmárok felsétáltak a hátsó lépcsőn egy terembe, ahol a Kerenszkij kormány fogadta őket, és átadták a hatalmat. A Palota ostromáról készült filmet Eisenstein rendezte.

 

1917. nov. 6. A Vörös Gárdisták elvitték a Birodalmi Bankból a cári család ékszergyűjteményét, és 700 millió $ értékű aranyat, mai áron 100 milliárd $. A Cárnak készpénze van a Guaranty Trustnál 5 millió $, National City Banknál 400 millió $. Bank of Englandnál 35 millió $, Barings 25 millió $, Lloyd 30 millió $, Banque de Paris 100 millió $, Rothschild Bank of Paris 80 millió $, Mendelsson Bank Berlin 132 millió $. Mai értéken kamatostul 55 milliárd $, és soha senkinek nem fizették vissza. Bahmegyier egykori orosz nagykövet szerint 1918-1922 között 600 millió rubel értékű aranyat szállítottak a Kuhn and Loeb Banknak. 1920-ban 39 millió svéd korona értékben orosz arany érkezik Stockholmon keresztül New York-ba, három másik hajó közvetlenül szállít 540 láda aranyat Oroszországból ugyanoda, több mint 97 millió aranyrubel értékben mai értékben 2 milliárd $. A szállítást Jacob Schiff szervezte, az aranyat a Guaranty Trust trezorjában helyezik el.

1918. Novemberig Leninék 82 millió aranymárkát kaptak a német államtól, Otto és Felix Warburg révén..

1918. United Secret Servise /2nd Army Bureau/ jelentést készített arró,l hogy 1917-ben kik pénzelték a szovjet forradalmat: Jacob Schiff, Guggenheim, Max Breitung. A Kuhn & Loeb igazgatói: Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, S. H. Hanauer, mind zsidók. A Daily Forward /zsidó újság/ megírta hogyan továbbították a pénzt a forradalmároknak a Westphalian-Rhineland Syndicate vagyonából a párizsi Lazare Brothers /zsidó bankház, ma Free Europe/ keresztül a Gunsborg Bankba, Speyer & Co., és a stockholmi Nya Banken-ba.

1918. A Rothschildok megkapják a palesztin vasutat, amit a németek

4 komment